English

Aktuality

Thumb
Thumb

Výroční zpráva za rok 2016

Nebyl to snadný rok. Podařilo se dokončit poměrně hodně ambiciózní projekty, které pomáhaly zmapovat problematiku násilí v sexbyznysu, nicméně výzvy, jež z nich vzešly, na svá řešení teprve čekají. Vedle analýz a interpretací různých forem násilí způsobeného nejrůznějšími pachateli a pachatelkami, které se klientkám R-R během jejich práce v sexbyznysu přihodily, jsme sledovali i možnosti prevence a obrany vůči násilí. Zejména tyto tipy a rady získané od sexuálních pracovnic hodláme v příštím období využít v publikaci určené pro ženy (nejen) v sexbyznysu, ale pro všechny osoby, jež jsou oběťmi násilí, nebo jsou jím potenciálně ohroženy.

Rok 2016 byl i rokem velkých organizačních změn. R-R poskytovala takovou škálu služeb a dalších doplňkových aktivit, že je již nebylo možné odborně a metodicky řídit z jednoho centra, a celkem přirozeně se začaly z centrálně řízené organizace vydělovat a osamostatňovat jednotlivé úseky. Tomuto procesu vyšlo naproti vytvoření nové struktury organizace, v níž jsou vyčleněny divize věnující se službám pro klientky a divize zaměřené na vlastní chod organizace. Podařilo se nám tyto divize nejen vymezit z hlediska obsahu činností a kompetencí, ale postupně je i personálně obsadit.

Hlavní část výroční zprávy se samozřejmě věnuje naší činnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb, které provozujeme buď v našich poradenských centrech v Praze, Brně a v Českých Budějovicích a nebo prostřednictvím terénních týmů v dalších oblastech České republiky. 

Dozvíte se i o našich dalších aktivitách, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali (různé druhy poradenství, mezinárodní spolupráce, přednášky a workshopy).

Nechybí ani poutavé čtení o našem divadelním souboru Rozkoš, který zaznamenal několik výrazných úspěchů na prknech, která znamenají svět.

Stahovat ve formátu pdf můžete zde: Výroční zpráva R-R za rok 2016

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek