English

Aktuality

Thumb
Thumb

Výroční zpráva za rok 2016

Nebyl to snadný rok. Podařilo se dokončit poměrně hodně ambiciózní projekty, které pomáhaly zmapovat problematiku násilí v sexbyznysu, nicméně výzvy, jež z nich vzešly, na svá řešení teprve čekají. Vedle analýz a interpretací různých forem násilí způsobeného nejrůznějšími pachateli a pachatelkami, které se klientkám R-R během jejich práce v sexbyznysu přihodily, jsme sledovali i možnosti prevence a obrany vůči násilí. Zejména tyto tipy a rady získané od sexuálních pracovnic hodláme v příštím období využít v publikaci určené pro ženy (nejen) v sexbyznysu, ale pro všechny osoby, jež jsou oběťmi násilí, nebo jsou jím potenciálně ohroženy.

Rok 2016 byl i rokem velkých organizačních změn. R-R poskytovala takovou škálu služeb a dalších doplňkových aktivit, že je již nebylo možné odborně a metodicky řídit z jednoho centra, a celkem přirozeně se začaly z centrálně řízené organizace vydělovat a osamostatňovat jednotlivé úseky. Tomuto procesu vyšlo naproti vytvoření nové struktury organizace, v níž jsou vyčleněny divize věnující se službám pro klientky a divize zaměřené na vlastní chod organizace. Podařilo se nám tyto divize nejen vymezit z hlediska obsahu činností a kompetencí, ale postupně je i personálně obsadit.

Hlavní část výroční zprávy se samozřejmě věnuje naší činnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb, které provozujeme buď v našich poradenských centrech v Praze, Brně a v Českých Budějovicích a nebo prostřednictvím terénních týmů v dalších oblastech České republiky. 

Dozvíte se i o našich dalších aktivitách, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali (různé druhy poradenství, mezinárodní spolupráce, přednášky a workshopy).

Nechybí ani poutavé čtení o našem divadelním souboru Rozkoš, který zaznamenal několik výrazných úspěchů na prknech, která znamenají svět.

Stahovat ve formátu pdf můžete zde: Výroční zpráva R-R za rok 2016

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek