Sexbyznys

Používáme pojem sexbyznys

pro označení různých forem poskytování placených sexuálních a erotických služeb.

Naše organizace R-R upřednostňuje před termínem prostituce termín sexuální práce (sex work) nebo poskytování placených sexuálních a erotických služeb. Označení prostitutka pak nahrazujeme termínem žena nebo muž poskytující placené sexuální a erotické služby (sexuální pracovnice/sexuální pracovník – sex worker).

Sexuální a erotickou práci chápeme jako poskytování služeb souvisejících s uspokojováním sexuálních a erotických potřeb zákazníků za úplatu nebo za jinou protislužbu (např. nájemné). Zahrnujeme zde jak kontaktní,
tak nekontaktní sexuální a erotickou práci (přímé poskytování sexuálních služeb, natáčení pornofilmů, působení na on-line webech a serverech, linkách se sexuálním obsahem, striptýz, erotické masáže apod.).

Jestli potřebujete poradit v jedné z oblastí, kontakty naleznete ZDE.

Nebo kontaktujte naši

Poradna R-R

S námi můžete otevřeně mluvit.
Neodsuzujeme, ale pomáháme.

Dokážeme poradit nebo zprostředkovat pomoc při řešení Vašich potíží v různých oblastech, jak vidíte na obrázku vlevo.

Jestliže již sexuální či erotickou pracovnicí/ pracovníkem jste, nebo vstup do sexbyznysu nebo erotických služeb zvažujete, jsme tu pro Vás. Prosazujeme přístup založený na respektování volby živit se sexuální a erotickou prací. Nehodnotíme rozhodnutí ženy nebo muže vstoupit do sexbyznysu.

Podporujeme sexuální pracovnice a pracovníky při vytváření vlastních limitů a hranic v profesním a osobním životě a předcházení a snižování rizik spojených s touto prací ve zdravotní, psychické, sociální a legislativní oblasti.


Více se dozvíte v naší publikaci S Tebou ne.

Formy poskytování placených sexuálních služebFormy poskytování placených sexuálních služeb značně ovlivňuje aktuální stav, úroveň společnosti a také technologický rozvoj. V naší praxi se nejčastěji setkáváme s rozdělením placených sexuálních a erotických služeb na základě prostředí, ve kterém jsou poskytovány/nabízeny:

Indoor („za dveřmi“) zahrnuje poskytování služeb v night klubech a privátech (vlastní nebo pronajaté byty v běžné domovní zástavbě), strip barech a specializovaných salónech (BDSM, erotické masážní apod.).

Zvláštní formou je tzv. eskort servis, kdy sexuální pracovnice/ pracovníci přijíždí za zákazníkem domů či na hotel apod. Funguje v rámci eskortních agentur nebo jako doplňková služba night klubu či privátu.

Outdoor („venku“), kdy k nabídce sexuálních služeb dochází na ulici, silnici či odstavných parkovištích, na nádraží a v lokalitách, kde je poptávka po těchto službách. Služby jsou poskytovány často ve voze zákazníka nebo v „hodinovém hotelu“, příp. přímo na ulici.

On-line („v kyberprostoru“) služby jsou pak nabízeny prostřednictvím on-line webů a serverů a linek formou představení, chatů, videí apod. Jedná se o nový trend v oblasti sexbyznysu. Samotná inzerce sexuálních a erotických služeb se přesunula primárně do on-line prostoru. Aktuální rozvoj technologií nabízí možnost poskytování služeb on-line, od prodeje různého zboží až po fetiše typu nošené spodní prádlo apod. Anonymita zde značně povoluje hranice. Internet nabízí také různé platformy, kde je možné cílit na různé specifické potřeby pro sexuální uspokojení a jiné.

Jak je to s placenými sexuálními
a erotickými službami a legislativou v ČR

Podle současné legislativy není sexuální práce ani povolena, ani zakázána. Ačkoliv není trestná, právo s ní prozatím nepracuje jako s legálním zdrojem obživy. Formalizace sexuální práce, tedy např. placení sociálního
pojištění, má vliv na možnost získání dávek v budoucnu – např. důchodu či dávek vyplývajících z nemocenského pojištění, které je součástí platby sociálního pojištění a je dobrovolné (sem spadají dávky jako nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, případně později důchod).

Konkrétní legislativní ukotvení naleznete na našich stránkách poradny ZDE.
Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem sexuální práce a její provozování, neexistuje. Poskytování sexuálních a erotických služeb je tedy
v jakémsi právním vakuu.

Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být za takové jednání trestně postiženy, pokud ovšem neposkytují sexuální služby v blízkosti škol, školských zařízení či míst, které jsou určeny pro pobyt nebo návštěvu dětí. Od 1. 1. 2010 platí nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní vývoj dětí“ (§ 190), který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální služby (trest odnětí svobody až na dva roky), tak provozovatele, resp. kuplíře.

Kdo může být trestně stíhán, aneb
co je kuplířství a obchod s lidmi

Trestní právo kriminalizuje osoby, které zajišťují pracovní podmínky osobám poskytujícím placené sexuální služby nebo mají prospěch z těchto služeb provozovaných jinou osobou, která souhlasila s poskytování placených sexuálních služeb (jedná se tedy o sexuální služby se souhlasem neboli dobrovolnou sexuální práci). V takovém případě se dopouští trestného činu  (§ 189 zákona č. 40/2009 Sb., odst. 1): kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Oproti tomu nucená, nedobrovolná sexuální prácesexuální služba, ke které daná osoba nedala souhlas, je kriminalizována prostřednictvím trestného činu obchodování s lidmi dle § 168, podle kterého lze postihnout i další formy obchodu s lidmi (např. otroctví, nucené práce aj.), nejen tedy jednání v sexuální oblasti, tedy pohlavní styk nebo jiné formy sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla či k prostituci.

Jak je to s legalizací příjmů
ze sexuálních a erotických služeb

legalizace

Na podnikání v sexbyznysu v současnosti neexistuje žádný právní
předpis. Ženy a muži, kteří chtějí své příjmy ze sexbyznysu alespoň
do nějaké míry „legalizovat“, si tedy zřizují živnosti např. na
návrhářskou, designérskou, aranžérskou činnost a modeling, nebo
využívají zbytkovou kategorii živností: Výroba, obchod a služby jinde
nezařazené.

Nejčastěji se vydávají cestou živnosti volné – výroba, obchod a
služby jinde nezařazené internetové služby a poskytování služeb
osobního charakteru a pro osobní hygienu. Následně se registrují na
živnostenském a finančním úřadě a České správě sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dále postupují jako podnikatel a své příjmy zdaňují podle § 7
zákona o daních z příjmů jako příjmy ze samostatné činnosti.