English

Aktuality

Thumb
Thumb

Kdo pomáhá zlobivým holkám? (2. díl): Přívěs a Clara v Tippelzone, Utrecht

Utrechtská radnice se rozhodla neřešit problém pouliční prostituce represivně ve stylu „sejde z očí, sejde z mysli“. Zvýšená policejní opatření a zakazující vyhlášky totiž často přináší jen krátkodobé výsledky. Policie navíc přichází o možnost dohledu nad pouliční prostituční scénou, která se automaticky přesouvá na jiná místa.

Tippelzone – co je to za místo, jak funguje a proč

O Tippelzone jsme si povídali s Clarou, která zde už mnoho let pracuje jako sociální pracovnice. Zóna tolerance v Utrechtu funguje už 25 let. Pouliční prostituce má své charakteristiky a specifické problémy, které zdejší radnice pomocí tippelzone úspěšně řeší.

Zóna se nachází mimo centrum města a bylo pro ni vybráno místo, kde se večer nepohybuje moc lidí. Danou ulici z jedné strany lemují stromy a z druhé nakládací rampy zdejšího velkoobchodu. Přes den se ulice nijak neliší od jakékoliv jiné. Kousek za ní pouze najdete nevšední místo s kójemi, kde sexuální pracovnice a pracovníci poskytují zákazníkům své služby.

Vymezení jednoho místa pro lidi nabízející sexuální služby na ulici má pro město Utrecht řadu výhod. Jednou z nich je odstranění tohoto typu sexuálního byznysu z jiných částí města včetně historického centra, které hojně navštěvují turisté. Došlo i k poklesu nákladů na práci policie. Na tippelzone nyní dohlíží dva policisté. Před jejím vznikem se problémem zabývalo více lidí z policejního sboru, což platí i pro města, která se vydala represivní cestou řešení problému.

Další výhodou pro město je možnost regulace pouliční prostituce. Pro práci v tippelzone je nutné získat od města povolení a město jich vydá maximálně 150. Z tohoto počtu může mít jen 90 lidí jiné bydliště než Utrecht. Každá zájemkyně nebo zájemce musí také absolvovat vstupní pohovor, během kterého se například zjišťuje, zda se nejedná o obět obchodu s lidmi. 

Přívěs a práce Clary

Díky přenosu pouliční prostituce na jedno místo je také snadnější sexuálním pracovnicím a pracovníkům nabízet sociální pomoc nebo lékařská vyšetření. Přímo v zóně tolerance se dříve nacházel starý autobus, který před několika lety vystřídal modernější přívěs. Dovnitř mohou jen sexuální pracovnice nebo pracovníci. Dvakrát do týdne se zde mohou potkat s lékařem, který jim nabízí například vyšetření na pohlavní infekce – vyšetření pro ně ovšem nejsou povinná. K dispozici je jim sprcha nebo třeba místo k sezení, kde si mohou dát čaj nebo kávu. Nad chodem přívěsu dohlíží Clara. V současné době v utrechtské tippelzone pracuje kolem šedesáti sexuálních pracovnic a pracovníků a Clara se se všemi zná osobně. 

Přívěs funguje v rámci projektu DOORSTROOM a je financován Nadací Tussenvoorziening.  Jde o organizaci sociálních pracovníků se zaměřením na osoby, kteří potřebují pomoc s jejich situací. K řešeným tématům patří dluhy, daně, výchova dětí, hledání jiné práce apod. 

Pouliční sexbyznys je často spojen s užíváním drog, neboť nabízí drogově závislým relativně jednoduchou cestu, jak vydělat peníze na dávku. V Nizozemí počet lidí, kteří jsou drogově závislí na tvrdých drogách, naštěstí klesá, což má vliv i na počet mužů a žen, kteří se zabývají pouliční prostitucí. Dalším důležitým aspektem je současný rozmach privátní scény sexbyznysu.

Přísná pravidla

Tipplzone funguje pouze v nočních hodinách od 19 do 2 hodin ráno, čemuž je přizpůsoben i provoz přívěsu. Zóna má přísná pravidla. Zákazník vjede do ulice, vybere si společnici, a pak spolu odjedou na místo s kójemi. Nikde jinde se služba nesmí odehrát, jinak se pracovnice i zákazník vystavují možnému trestu ze strany policie. 

Policie – chránit a pomáhat a to i sexuálním pracovnicím

Práci policie nám přiblížil Willem, policista jehož rajónem je právě tippelzone: „Sexuální pracovnice a pracovníci dělají práci, která je u nás legální. Úkolem policie je zajistit jim bezpečí a chránit je před možným násilím ze strany zákazníků nebo třeba pasáků.“ Kuplíři mají vstup do tippelzone přísně zakázaný a kuplířství je v Nizozemsku stejně jako u nás trestným činem. Jak nám ale vysvětlil Willem, často je obtížné ho prokázat, neboť se nezřídka současně jedná o přítele a partnery sexuálních pracovnic. 

Pro vyšší míru bezpečí je každá z kójí vybavena tlačítkem s alarmem, tippelzone se dá opustit pouze jednou cestou a na místě je vždy policejní hlídka. Podle statistik tato opatření fungují, neboť počet násilných útoků a napadení poklesl.

Při rozhovoru s Clarou a Willemem jsmu si říkali, zda by podobné místo mohlo fungovat třeba v Chomutově, Rozvadově nebo v dalších příhraničních městech České republiky, které řeší podobné problémy, jako kdysi řešili v Utrechtu. Zřejmě ano, ale bez právní úpravy prostituce a její legalizace si ho lze představit jen stěží. Jedním z hlavních podnětů ke vzniku tippelzone v Utrechtu a dalších městech byla snaha ochránit sexuální pracovnice a pracovníky před násilím. Současné úvahy a debaty k pouliční prostituci se ale u nás tomuto tématu spíše vyhýbají. Jsou vyzdvihována především restriktivní řešení, která v důsledku situaci ohledně násilí v sexbyznysu dále zhoršují.

—————————————

Projekt, v jehož rámci stáž proběhla, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek