WORLD AIDS DAY v Ostravě

WORLD AIDS DAY v Ostravě

Jako každoročně, tak i letos se naše ostravské Poradenské centrum zapojí do WORLD AIDS DAY. Své síly spojí ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS a uspořádají ve dvou po sobě jdoucích listopadových středách sérii akcí.

Ve středu 22.11.2023 v čase mezi 16:00 a 17:30 se můžete zúčastnit přednášky na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity  lékařky kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.Aleny Zjevíkové, Ph.D., na téma Pandemie HIV/AIDS. Na přednášku naváže bezplatné anonymní testování na HIV, které zajistí naše mobilní ambulance. Potrvá od 17:30 do 18:30 hodin. Zájemci o testování budou mít možnost ověřit si svůj zdravotní status rychlotestem v mobilní poradně před budovou ZY v areálu LF OU.

 

O týden později, ve středu 29.11.2023, vypraví Dopravní podnik Ostrava a. s. ve spolupráci s ČSAP tradiční„TRAMVAJ PROTI AIDS“. Tramvaj vyjede ve 14:00 ze zastávky Poruba, vozovna a až do 17:00 odpoledne bude jezdit městem po frekventovaných trasách. Cestující budou mít příležitost seznámit se s tématikou, výskytem a způsoby nákazy virem HIV. Zakoupením červené stužky přispějí na prevenci proti šíření HIV/AIDS. Cestující také obdrží preventivní materiály.

Souběžně od 14:00 do 18:00 hodin bude před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava připravena naše mobilní poradna s nabídkou bezplatného a anonymního testování na HIV. Odběr se provádí bezbolestně z prstu a výsledky jsou známy do 15 minut. Více o tématu HIV a AIDS, možnostech pravidelného testování, používání kondomů a dalším se mohou zájemci dozvědět na místě v připraveném informačním stánku IFMSA Ostrava a v rámci on-line kampaně mediků, která podpoří i sbírku na podporu činností České společnosti AIDS pomoc, z. s. více na https://www.cervenastuzka.cz/.

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z. s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R) a Zdravotní ústav Ostrava (ZÚ Ostrava).

Akce podpoří Dopravní podnik Ostrava propagací v prostředcích MHD a Magistrát města Ostravy, který stejně jako obchodní centrum Forum Nová Karolina nasvítí 1. 12. 2023 k příležitosti WORLD AIDS DAY do červených barev dvě dominanty města Ostrava – most Miloše Sýkory a věž Nové radnice. Tím tak upozorní veřejnost na problematiku HIV v tomto regionu.