Štítek: článek

Souhrnná zpráva výzkumu vývoje násilí

Tým organizace ROZKOŠ bez RIZIKA zorganizoval za podpory Norských fondů celorepublikový výzkum, který sledoval násilí páchané na sexuálních pracovnicích a pracovnících. Do výzkumu se zapojilo 219 osob, klientek a klientů organizace. Protože obdobný výzkum jsme již několikrát realizovali, dovolilo nám to také porovnávat data z dřívějších let.  Sociodemografická data Podle odpovědí dotazovaných je patrné, že…
Read more

Násilí do společnosti nepatří

Ve společnosti stále přetrvává naprosto lichá domněnka, že ženy a muži v sexbyznysu si za násilí na nich páchaném, mohou samy. Není tomu tak – nikdo nemá právo nutit kohokoli do ničeho, co nechce nebo si to jakoukoli formou vynucovat. S násilím se sexuální pracovníci*ce mohou setkat od zákazníků, personálu erotických podniků, ze strany konkurence…
Read more

Dva páry rukavic

Zkušenosti sexuálních pracovnic se stigmatizací a diskriminací ve zdravotnických zařízeních v Evropě. Nizozemská organizace ESWA (European Sex Workers‘ Rights Alliance) realizoval v loňském roce obsáhlý výzkum zaměřený na diskriminaci a stigmatizaci lidí v sexbyznysu při jejich návštěvách zdravotnických zařízení. Jednalo se o robustní výzkum v mnoha zemích Evropy. Česká Republika nebyla do výzkumu zahrnuta. Název…
Read more

WORLD AIDS DAY v Ostravě

Jako každoročně, tak i letos se naše ostravské Poradenské centrum zapojí do WORLD AIDS DAY. Své síly spojí ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS a uspořádají ve dvou po sobě jdoucích listopadových středách sérii akcí. Ve středu 22.11.2023 v čase mezi 16:00 a 17:30 se můžete zúčastnit přednášky na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity  lékařky…
Read more

Evropsky parlamernt

Stanovisko organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

V polovině měsíce září proběhla médii informace o zprávě Evropského parlamentu k otázce prostituce. V ní se europoslanci dohodli na přijetí severského modelu. Ten v důsledku umožňuje sexuální práci, ale kriminalizuje zákazníky sexuálních pracovnic a pracovníků. Navíc nepřispěje ke snížení poptávky po placeném sexu, naopak nad ním bude ještě menší kontrola a navíc omezí už…
Read more

Na trase

Naše práce na trase

Chci Vám přiblížit terénní práci na venkovních stanovištích v Ústeckém kraji. Náš tým vyjíždí několikrát měsíčně do nočních klubů, privátů a na pouliční scénu. Klientkám bez rozdílu nabízíme sociální a zdravotní služby. Nejčastěji se jedná o: poradenství k bezpečnějšímu sexu, prevenci násilí, ověření zdravotního stavu v oblasti pohlavně přenosných chorob, prostředků prevence a dále témat spojených s rodičovskou…
Read more

Jana Malaskova

K čemu je dobrá terapie

Přinášíme rozhovor s Mgr. Janou Maláskovou, terapeutkou, supervizorkou, lektorkou a koučkou, která již dva roky působí jako terapeutka v Poradenském centru Ostrava.  V rámci dalších regionů, kde ROZKOŠ bez RIZIKA působí, zprostředkovává klientům terapii on–line formou. Terapeutické vzdělání získala absolvováním komplexního psychoterapeutického výcviku v programu Umění terapie a ve výcviku Systemické supervize a koučinku.  Ve své praxi poskytuje terapeutickou pomoc…
Read more

Dobry privat

Sexbyznys v on-line

Jedním z důsledku pandemie covid-19 bylo i masivní přesunutí nabízených placených sexuálních a erotických služeb do prostředí on-line. Jak to tady funguje jsme se zeptali Kristýny, PR a marketingové manažerky webu dobryprivat.cz.   Můžete nám představit Váš portál Dobrý privát a samozřejmě i Vaší pozici ve společnosti? Náš portál Dobryprivat.cz budujeme již asi pátým rokem,…
Read more