Tradiční testování na HIV v Clubu LA FABRIQUE 6. 12.

Tradiční testování na HIV v Clubu LA FABRIQUE 6. 12.

Světová zdravotnická organizace (WHO) již od roku 1988 vyhlásila 1. prosinec jako Světový den boje proti AIDS. Cílem je šířit nejen osvětu o nemoci AIDS, ale i povzbudit k boji proti nemoci a viru HIV a uctění památky obětem nemoci. Pravidelně se každoročně konají různé osvětové akce k prevenci onemocnění. Jde zejména o zvýšení informovanosti o přenosu viru, významu včasného podchycení nemoci i možnostech léčby. Symbolem tohoto dne sec stala červená stužka jako znak solidarity s lidmi s HIV.

Naše organizace ROZKOŠ bez RIZIKA pravidelně nabízí anonymní a bezplatné testování veřejnosti na HIV na různých veřejných akcích. V Královehradeckém kraji již více jak deset let pravidelně testujeme veřejnost ve spolupráci s IMFSA – International Federation of Medical Students‘ Associations.Tato organizace sdružuje studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení na povolání lékaře. Chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Poslední tři roky se účastní terénní tým R-R testování veřejnosti v Clubu La Fabrique, kde se pořádá tematická party výše zmíněné organizace IMFSA s názvem Sexual Fantasies. Celý výtěžek ze vstupného je zaslán na konto České společnosti AIDS pomoc.

I letos jsme byli osloveni mediky z IMFSA s nabídkou testování veřejnosti a šíření osvěty ohledně viru HIV.

Uvidíme se tedy 6. 12. 2023 od 21 hodin v Clubu La Fabrique.

Těšíme se na Vás!

Katka, Jana a Bára