Sociální práce – vzdělání a praxe

Sociální práce – vzdělání a praxe

Obor sociální práce je mnohdy pro studenty volba čistě praktická. Středoškoláci většinou chtějí vysokoškolský titul, ale mnoho z nich netouží po předmětech technického zaměření. Proto volí spíše humanitní a sociální práce je jedním z nich. V prvním roce zjišťují, co vlastně studují, kolik odborných předmětů musí splnit nebo kde všude by mohli reálně pracovat a za kolik.

Mezitím ještě vysvětlují svému okolí, co obnáší práce sociálního pracovníka a místy obhajují prestiž a důležitost oboru, která bohužel není příliš vysoká. A přesto se rozhodnou studium dokončit, mnoho z nich začne pracovat v oboru a stanou se z nich sociální pracovníci. Nejenom to, časem se z nich stávají kvalitní poradci, terénní pracovníci, úředníci, vedoucí sociálních služeb nebo lidé ovlivňující systém a nastavení sociální politiky státu.

Nedokážeme zařídit vyšší prestiž, ohodnocení nebo hezčí kanceláře. Je mi líto. Co ale můžeme a děláme, že navštěvujeme školy sociálního a zdravotního zaměření, pořádáme besedy a mluvíme o potřebnosti, důležitosti a kráse terénní práce. Představujeme služby R-R, naše uvažování nad tématem placených sexuálních služeb/prostituce, nabízíme profesní i osobní zkušenosti, sdílíme dobrou i špatnou praxi.

Upřímně jsem z toho (jestli to tak můžu říct) nadšenej! Je skvělé, že mluvíte o této problematice a člověk se dozví něco nového a vlastně (v mém případě) vůbec dostane první náhled do obecně spíše neprobíraného tématu. Navíc doplněné o kazuistiky je o to zajímavější. Vedle toho Váš přednes jako takový je super. Byl zajímavý, mnohdy vtipný a velmi se mi líbí, že přiznáváte mezery v dosavadních názorech.“  (e-mail od účastníka přednášky ve Výměníku v Českých Budějovicích). A asi nám to jde.

Proč představujeme naše služby studentům? Kromě toho, že nás to baví, tak máme několik větších i menších cílů. Studenty nevnímáme pouze jako „studenty“, ale jako kolegy. Chceme motivovat mladé lidi, aby pracovali v oboru a něčemu je naučit. Snažíme se změnit pohled na klientky a klienty nízkoprahových sociálních služeb. Věříme, že až v praxi potkají ženu nebo muže ze sexbyznysu, tak doporučí R-R. A ne proto, že existuje, ale proto, že věří naší práci. Vysvětlujeme, že neziskovky jsou zakázkou státu a dobrá sociální práce jde dělat i na ulici.

Máme naději, že účastníci našich besed budou jednat s lidmi poskytující placené sexuální služby s větším respektem a pochopením. Víme, že dobrá praxe je často postavena na mezioborové spolupráci. Předpokládáme, že nám to společně půjde lépe, když se budeme tak trochu znát. Nutno přiznat, že místy na školách hledáme budoucí zaměstnance nebo zapálené praktikanty. Sociální pracovník je často Ferda mravenec, práce všeho druhu, a pomoc se hodí. V neposlední řadě je to trochu stres a příjemná změna pro sociálního pracovníka R-R.

Proto říkáme s kolegyní „Jdeme si trochu poplácat své EGO a val dom“ a funguje to. Takže díky všem, kteří nás pozvali. A kteří ne, máte šanci se s naší prací osobně seznámit. Působíme skoro ve všech krajích, takže já, nebo kolegyně a kolegové z ostatních částí republiky Vám rádi uspořádáme přednášku na téma sexbysnysu.

 

Monika Kochöflová

vedoucí Poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů kraje Jihočeského a kraje Vysočina