Podporujeme Katedru sociální práce

Podporujeme Katedru sociální práce

V posledních měsících prosákly na veřejnost zprávy o uzavírání Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle některých se vedení univerzity snaží o ukončení této instituce, a to z různých důvodů. Nepřísluší nám rozebírat, zda jsou správné či nikoli. Ale můžeme se vyjádřit z pozice zaměstnavatele absolventů a absolventek právě této katedry, nebo i samotných bývalých studentek a studentů.  A tím se také připojujeme k těm, kteří si přejí zachovat tak potřebnou vzdělávací instituci pro sociální práci.

 

Vyjádření generální ředitelky PhDr. Hany Malinové 

 Sociální práce je cesta k uskutečnění demokratických principů, srovnává šance všech. Když už to začalo být nadějné a blýskat se na lepší časy, tak se máme vrátit zpět do toho marasmu? Aby sociální práce byla dlouhodobě efektivní, musí být propojena s filozofickými principy humanity. Už kvůli tomuto rozměru sociální práce by měla katedra zůstat tam kde je, na FF UK.

 PhDr. Hana Malinová, CSc.

 

Vyjádření absolventek UK a vedoucích sociálních pracovnic

Rády bychom podpořily zachování Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to vzhledem k potřebnosti daného oboru.

 

Obor sociální práce je vědní obor, který má velký dosah skrze všechny věkové kategorie a zabývá se jak psychickým, fyzickým tak sociálním stavem člověka. Oproti jiným společenskovědním oborům řeší situace prostřednictvím preventivních programů nikoli, až problém nastane. Preventivně mapuje potřeby klientů s ohledem na jejich aktuální životní situaci. Sociální práce reaguje i na demografické ukazatele. Jedná se například o stárnutí populace a přibývající sendvičové generace, které budou potřebovat kvalitní a dostupnou nejen zdravotní ale i sociální péči. Dále také je nutné zmínit, že sociální pracovníci často působí na místech, jako jediná dostupná služby pro dané klienty (lidé bez přístřeší, uživatelé návykových látek nebo osoby, kteří vedou rizikový způsob života).

 

V naší organizaci pracují převážně absolventi oboru sociální práce, kteří by se v budoucnosti chtěli dovzdělávat v magisterských a doktorandských studijních programech, ale chtějí prvotně získat potřebnou praxi a vědomosti z přímé práce. Pro poskytovaní kvalitních sociálních služeb a jejich nutný rozvoj je potřeba obor podporovat, aby byl dostatek absolventů a také dostatek odborníků zaměřených na danou problematiku.

 

R-R jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb vidí v nedostatku kvalitních sociálních pracovníků a jejich mentorů palčivou hrozbu. Bez pracovníků nelze poskytovat služby na vysoce kvalitní úrovni a s takovým rozsahem a dopadem jako doposud.

 

Jako absolventky studijního oboru sociální práce jsme v praxi využily naše teoretické znalosti, které nám Univerzita Karlova poskytla. I zpětně se vracíme k teoretickým poznatkům a metodám českých velikánů sociální práce a příbuzných oborů jako jsou doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

 

Vnímáme jako velmi důležité, aby Katedra sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla nejen zachována, ale systematicky podporována a rozvíjena za podpory zkušených profesionálů i do budoucna.

 

Absolventky oboru sociální práce:

 

Mgr. Jana Kočová

Vedoucí sociální divize R-R

 

Ing. Mgr. Kateřina Šádková

Vedoucí Poradenského centra Praha R-R a terénních týmů