Jaké nabízíme služby?

 • registrované zdravotní služby (především vyšetření na pohlavně přenosné infekce)
 • registrované sociální služby (odborné sociální poradenství – reg. č. 8423193; terénní programy – reg. č. 4441304);
 • terapie
 • právní informace (akreditovaný subjekt pomoc obětem trestných činů)
 • informace v souvislosti s tématy vztahujícími se k sexbyznysu

Co konkrétně si pod tím můžete představit?

Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

 • zprostředkování informací o pohlavně přenosných infekcích, o možnostech nákazy a případné léčby
 • zprostředkování informací o bezpečnějších sexuálních praktikách
 • prevence nežádoucího otěhotnění
 • předtestové a potestové poradenství
 • testování na pohlavně přenosné infekce
 • harm reduction (snižování negativních důsledků sexbyznysu)

Poradenství

Sociálně-právní

 • nárok a podmínky získání sociálních dávek, orientace v systému sociálního zabezpečení
 • informace o nemocenském, důchodovém pojištění, sociálních službách
 • pomoc při vyřizování občanství, pobytu v ČR, chybějících dokladů
 • kontakty na sociální a další instituce např. azylová zařízení, bezplatné právní poradny

Psychosociální

 • podpora při řešení osobních problémů (vztahové konflikty, psychické problémy a traumata, rozvodové a předrozvodové situace, oběť trestné činnosti)
 • podpora matek při výchově dětí a řešení výchovných problémů (pedagogicko-psychologické poradny, docházka do školy, volnočasové aktivity), plánování rodičovství
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • kontakty na psychologické služby (poradny, klinického psychologa, psychoterapeuty, svépomocné skupiny, mediační centra, krizová centra, …)

Finanční a protidluhové

 • řešení zadluženosti za účelem zvýšení jejich motivace pro vstup či udržení se na trhu práce
 • morální a odborná podpora v situaci zadlužení
 • podpora efektivního řešení ve všech fázích zadlužení (informace k přefinancování půjček, podpora klienta při sjednávání splátkového kalendáře, během exekuce, konkursního řízení,
 • podpora oddlužení v rámci insolventního řízení apod.)
 • podpora efektivního hospodaření s příjmy (účinné nakládání s penězi)

Pracovní

 • podpora při hledání vhodného zaměstnání mimo oblast prostituce – vyhledávání nabídky práce, sepsání životopisu, motivačního životopisu, nácvik výběrového pohovoru a telefonického kontaktu s firmou nabízející práci (jak komunikovat – představení se, rozloučení, na co se ptát, …)
 • informace o agenturách práce, rekvalifikačních agenturách, podmínkách evidence na ÚP, vybraných ustanoveních Zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, podpoře podnikání na místní úrovni

Právní

 • právní podpora pro klientky z cílové skupiny
 • odborné poradenství a řešení jednotlivých případů s právními poradci

Krizová intervence

 • zvládání akutních stavů krize
 • mobilizace klientek ke zvládání krizových situací

Terapie

 • pomoc s vyrovnáváním se s prací v sexbyznysu
 • pomoc s odchodem ze sexbyznysu

Další aktivity R-R

 • Pořádáme akce pro veřejnost – veřejnosti nabízíme testování na HIV a poradenství, ať už v rámci speciálních akcí (např. AIDS day), či v našich centrech v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.
 • Přednášíme a zabýváme se osvětovou činností – zajišťujeme přednášky a besedy zejména o otázkách souvisejících s placeným sexem a k tématu bezpečnějšího sexu.
 • Provozujeme divadelní soubor ROZKOŠ – ochotnické sociální divadlo, kde hrají klientky, příznivci organizace a zaměstnanci.
 • Snažíme se ovlivňovat legislativu v oblasti sexbyznysu a usiluje o prosazení zákonných opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmů, stejně jako se snažíme o prosazení rovných práv pro ženy ze sexbyznysu.
 • Realizujeme výzkumy a hojně publikujeme – provádíme šetření zaměřená např. na problematiku násilí v sexbyznysu, postoje klientek R-R k legalizaci prostituce aj.

Dojedeme k vám!

Můžete nás navštívit!

Spojte se námi v anonymní poradně!