Sociální práce v Rozkoši

Sociální práce v Rozkoši

 

 

Světový den sociální práce se slaví 19. 3. Pod tímto názvem si většina lidí vybaví nějakou sociální činnost – pomoc seniorům, starost o malé děti, podpora marginalizovaných skupin. Ale šíře sociální práce je opravdu velká.

V systému společenských věd má sociální práce své důležité postavení. Než se stala oborem, kterého známe dnes, prošla řadou transformací a velkým vývojem. Nynější forma sociální práce vznikla teprve v 19. a 20. století. Hovoříme-li o sociální práci, jde o  disciplínu, které vychází z mnoha vědních oborů. V rámci multidisciplinární spolupráce často využívá poznatků a spolupracuje s psychologickými, pedagogickými, sociologickými, právnickými, ekonomickými a zdravotnickými obory. Hlavní důraz profesní sociální práce se klade na konkrétní problémy osob, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Skrze sociální služby je realizována sociální práce. Profesionální sociální pracovníci jsou zaměstnáni v registrovaných sociálních službách a vykonávají zde odbornou a kvalifikovanou práci podle poslání a cílů daného druhu služby.  Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou hlavními cíli sociálních služeb zejména zachovávání lidské důstojnosti klientů, pokrytí individuálních potřeb klientů, rozvíjení aktivních schopností klientů, zlepšování nebo alespoň zachování současné soběstačnosti klientů a poskytování služeb v náležité kvalitě v nejlepším zájmu klientů.

 

Sociální práce v Rozkoši bez Rizika je zcela anonymní, odborná, bezplatná a zejména bez předsudků. Organizace prostřednictvím svých sociálních služeb vyhledává, kontaktuje a nabízí služby lidem, kteří poskytují, poskytovali nebo zvažují poskytovat placené sexuální nebo erotické služby. Provází je jejich životní situací a umožňuje jim získat takové informace, znalosti a dovednosti, které povedou k co nejbezpečnějšímu poskytování těchto služeb. Jde nám především o to, aby klientky a klienti uměli zacházet s riziky, která je mohou ohrozit aktuálně, ale i v budoucnosti. Podporujeme a pomáháme řešit nepříznivé sociální situace ženám a mužům, kteří se pohybují na scéně sexbyznysu. U mnoha našich klientek a klientů řešíme více nepříznivých sociálních situací najednou. Profesionálně pomáháme prostřednictvím Odborného sociálního poradenství (včetně Internetové poradny R-R) a terénních programů. V rámci přímé práce aktivně monitorujeme trendy na scéně sexbyznysu a zjišťujeme potřeby našich klientek a klientů. Poskytujeme služby na vysoké úrovni kvality. Pravidelně se vzděláváme v různých sociálních tématech a sledujeme aktuální dění sociální práce.

 

Cílem našich služeb je, aby naše klientky a klienti:

  • byli informovaní o možných zdravotních, sociálních i psychických rizicích a důsledcích práce v sexbyznysu, rozuměli jim v kontextu vlastní situace a znali strategie jejich zvládání.
  • Znali bezpečnostní strategie pro práci v sexbyznysu.
  • Znali svou hodnotu a své hranice, dokázali si je vymezit nejen vůči zákazníkům a dalším osobám na scéně (kolegyním, manažerům atp.), ale i vůči veřejnosti.
  • Znali svůj aktuální zdravotní stav ve vztahu k pohlavně přenosným infekcím a věděli, jak jim předcházet, případně jak své obtíže řešit.
  • Byli informovaní o svých zákonných právech a povinnostech ve vztahu k SB

 

Nejčastěji řešíme případy vycházející z nepříznivých sociálních situací na téma zdraví, bezpečí, finance, dluhová problematika, bydlení, zaměstnání, oběti násilí a trestné činnosti, závislosti, vztahy a rodičovské kompetence. Také evidujeme častější poptávku po potravinové pomoci. Naše práce je velmi různorodá. Jeden den pracujeme v kanceláři a poskytujeme sociální poradenství klientkám a klientům, další jedeme do terénu, na privát nebo klubu. A ten další třeba testujeme veřejnost na pohlavně přenosné infekce. Jestli byste se chtěli k nám přidat, určitě nám zašlete svůj životopis, třeba se potkáme a stanete se jednou/ jedním z nás.

Mgr. Jana Kočová – vedoucí sociálních služeb R-R

 

Jak vidí sociální práci zakladatelka organizace, Hana Malinová, se dozvíte v tomto videu: