On-line prostor jako výzva pro sociální práci

On-line prostor jako výzva pro sociální práci

Internetova poradna R-R

Pracuji v R-R od roku 2017. Práci v on-line jsem vnímala jako velkou výzvu, ale zároveň jsem cítila silné obavy a nejistotu. A to především díky tomu, že „přeci nikdy nemůže mít stejný efekt, jako práce face to face, kdy vnímáte i nonverbální komunikaci“. Pak jsem si ale uvědomila, jak i já někdy „utíkám“ do mailové komunikace, pokud cítím nejistotu nebo jde o nepříjemné téma. A tehdy mi došlo, jak to může být snazší oslovit naše klienty*ky s nabídkou služeb právě touto formou. V počátcích „covidové doby“ jsem pracovala částečně i jako terapeutka a jako dnes si pamatuji tu nejistotu a debaty, kdy jsme měli začít poskytovat terapeutické služby i on-line. Jak to pro nás bylo neuchopitelné a náročné a snažili jsme si vytvořit alespoň základní pravidla a doporučení pro tuto formu práce. Dnes již není mnoho terapeutů, kteří by nenabízeli své služby i on-line.  Samotná doba a vývoj směřují stále více i sociální práci do virtuálního prostoru a IT technologií.

Jedna z mých pracovních náplní je i on-line poradna. Posláním Internetové poradny R-R je poskytnout bezpečný a důstojný prostor pro sdílení potřeb a získávání informací formou odpovědí na dotazy.

Vznikala jako platforma pro klienty*ky, které mají, ať již z jakéhokoliv důvodu, obavu nás kontaktovat přímo, nemohou nebo působí aktuálně v zahraniční. Počátek mé práce začal proškolením v on-line poradenství a už zde jsem pochopila, že nejde o tak jednoduchou „disciplínu“, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nemáte možnost se více dotázat na věci, které Vám nejsou zcela jasné a je zároveň velmi důležité vnímat a reagovat na všechny podněty, které jsou v dotazu obsaženy, ačkoliv se na ně klient přímo neptá. To znamená fakta, emoční stránka, obavy, nejistoty i všechny otázky, které zazní. A ne vše klient*ka píše na rovinu a jasně. Umět hledat smysl a tu nejdůležitější linku považuji trochu jako umění… Zároveň si jasně uvědomujete, že Vaše odpověď může klienta*ku do služby nalákat a dovézt, ale také jej odradit a způsobit ještě větší nejistoty a obavy hledat další pomoc.

U našich klientů*tek je to o to víc citlivé, protože mají většinou opravdu bohaté zkušenosti se stigmatizací a vnímáním opovržení či odsouzení z druhé strany. A to někdy i ze strany jiných sociálních služeb a institucí.

Využívání on-line prostoru u klientů*tek přináší nejen doba, kdy technologie k životu prostě patří, tak také tomu přispěla situace s pandemií Covid 19. On-line prostor, jak sami klienti*ky někdy zmiňují, vnímají také jako bezpečnější. To je však diskutabilní a stále nacházíme mnoho rizik, které mohou být na počátku lehce přehlédnutelné. A to je další kus naší snahy a práce, která nás aktuálně provází, co nejvíce klientům*kám zviditelnit potencionální rizika, být na ně připraven a snažit se je co nejvíce eliminovat. A to nejen formou on-line poradny, ale i dalšími nástroji internetové komunikace.

 Od klientů*tek se například často dozvídáme o psychickém nátlaku, vydírání či nepřímému vyhrožování ze strany jejich klientů. Tyto situace jsou pro ně velmi psychicky zatěžující a mohou jim zcela ovlivnit další život, protože jde často o situace, které ještě nejsou trestné nebo jsou, jak se říká „na hraně“ a tudíž se proti nim dá jen velmi obtížně bránit. Tito klienti*ky pak popisují permanentní strach z toho, co komu ten daný člověk napíše, pošle. Žijí co nejvíce v anonymitě, mají obavu hledat si jiné zaměstnání, navázat vztah apod… Jsme rádi, že můžeme těmto klientům*kám nabídnout nejen právní poradenství, ale i možnost navazující terapeutické služby, protože jasné a konečné řešení tyto situace často nemají.

Někdy mi on-line prostor připomíná nekonečný vesmír. Je toho tolik, co nevíme, jde mimo nás a měli bychom si to hlídat. Je fascinující a o to víc láká k závislostem, ale také přináší mnoho poznání, příležitostí a nových zkušeností. Myslím, že již dávno neexistuje otázka – zda sociální práce v on-line ano nebo ne, ale jak.

Autorka článku: Alena Holoušová (Přikrylová)