Mezinárodní konference Muži v sexbyznysu

Mezinárodní konference Muži v sexbyznysu

Konference vizual

1. 6. 2023 proběhla v prostorech pedagogického muzea J. A. Komenského na pražské Malé Straně mezinárodní konference pod názvem Muži v sexbyznysu. Sociální práce s muži v placených sexuálních a erotických službách. Akce se konala pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva, paní Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a za přispění Norských fondů.

 

Sexbyznys stále patří do tak zvané šedé zóny ekonomiky. V ČR je spíše tolerován a regulace se týkají zejména některých lokalit. V důsledku toho neexistuje žádná databáze lidí poskytující placené sexuální a erotické služby. Výzkumů na toto téma existuje poskrovnu. Situace s muži v sexbyznysu je ještě komplikovanější. Jde především o jejich vyhledávání, protože pouliční prostituční scéna neexistuje, navíc se mužský sexbyznys zaměňuje s gay sexem.

Na toto narážela většina vystupujících, kdy zejména mladí muži původem z Balkánu, Blízkého východu nebo Latinské Ameriky provozující v některé z evropských zemí placený sex s muži sami sebe neidentifikují jako gaye.

Prvním vystupujícím byl pan Guilhem Lautrec z belgické organizace Alias. Tato organizace sídlící v Bruselu byla založena před 15 lety. Tým Alias pracuje po boku mužů a trans* osob aktivních v oblasti sexbyznysu. Základem poslání organizace je přesvědčení, že boj proti procesům vyloučení, diskriminace a násilí specifickým pro určitou kategorii osob vyžaduje rozvoj přístupů, nástrojů a metod specifických pro tuto kategorii. Muži a trans* osoby zapojené do sexbyznysu / prostituce jsou specifickou skupinou, která je vystavena zvýšenému riziku chudoby, bezdomovectví, zdravotním problémům, fyzickému, psychickému a institucionálnímu násilí. Kromě toho, různé druhy diskriminace, jejíž jsou obětí, ztěžuje přístup k péči a sociálním službám. Pro své klienty využívají pojmenování gast“, což v holandštině znamená „zvaný“.

Prezentace_Alias

 

Ali Bagit z berlínské organizace Subway Berlin/ Hilfe für Jungs upozornil na stále se snižující věk chlapců vstupujících do sexbyznysu. Jeho příspěvek byl zaměřený na přímou práci s mladými muži, kteří v Berlíně na ulici poskytují placené sexuální služby. Spolek byl založen roku 1994 a věnuje se řadě projektů cílených na muže a chlapce, ať už pomoc obětem sexuálního násilí, jejich blízkým, věnuje se také prevenci a práci s traumatem u mužů.

Prezentace Subway

 

Lila Milic z makedonské organizace HOPS – Healthy Options Project Skopje, která od roku 1997 aktivně realizuje své programy a aktivity ve Skopje a dalších městech Makedonie, objasnila především situaci v této zemi, kriminalizaci sexuálního jednání.  Protože je sama trans* sexuální pracovnice, objasnila ve svém příspěvku úskalí, se kterými se muži a trans* osoby potýkají v sexbyznysu.

Posledním zahraničním hostem byl pan Jossi Rane zastupující norskou organizaci Pion. On sám, co by cizinec a bývalý sexuálni pracovník, pomáhá mladým mužům přicházejícím do Norska právě z Latinské Ameriky, protože španělština je jeho rodným jazykem. Poukázal na nezbytnost při kontaktování nových klientů využívání sociálních a erotických portálů, seznamovacích aplikací i přímé práci v terénu.

Českou republiku zastupovala ředitelka organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, paní Hana Malinová. V rámci své prezentace poukázala na unikátní výzkum, který nyní probíhá v ČR a v němž jsou zahrnuti i muži poskytující placené sexuální služby.

Muži v sexbyznysu

 

Co říci závěrem, jednalo se o vydařenou akci, která přinesla účastníkům mnoho podnětných a inspirativních informací. Zájem byl patrný již pokládaných dotazů po každé prezentaci. Sociální práce s cílovou skupinou muži v sexbyznysu je překvapivě velmi podobná napříč zeměmi celé Evropy. Tato skupina se těžce detekuje, trendem je stále se snižující věk vstupu chlapců do sexbyznysu, Pro jejich kontaktování se jeví jako vhodné různé seznamovací aplikace a weby. Pro ROZKOŠ bez RIZIKA ses jedná o novou a zajímavou skupinu lidí, se kterými můžeme pracovat.

Tisková zpráva ke konferenci ZDE.

Konference proběhla za podpory