Stanovisko organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

Stanovisko organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

Evropsky parlamernt

V polovině měsíce září proběhla médii informace o zprávě Evropského parlamentu k otázce prostituce. V ní se europoslanci dohodli na přijetí severského modelu. Ten v důsledku umožňuje sexuální práci, ale kriminalizuje zákazníky sexuálních pracovnic a pracovníků. Navíc nepřispěje ke snížení poptávky po placeném sexu, naopak nad ním bude ještě menší kontrola a navíc omezí už tak okleštěná práva sexuální pracovnic a pracovníků.

Proto se k této zprávě musíme vyjádřit i my, jako organizace pomáhající lidem v sexbyznysu. Ředitelka organizace, PhDr. Hana Malinová, CSc. k tomuto tématu sdělila: „Tento model přivede sexuální pracovníky a pracovnice ještě více do šedé a černé zóny ekonomiky. Trestat zákazníky se neukazuje jako nejlepší cesta. Řada našich klientek odjíždí například do Norska, kde se ubytují na hotelech a zákazníci za nimi docházejí. Celé to připomíná Ameriku v období alkoholové prohibice. Vše bude utajené, zvýší se agresivita vůči sexuálním pracovnicím, protože se zákazníci budou bát prozrazení. Takto postavený zákon se stane kontraproduktivní.

My, jako organizace, jsme namísto takového zákona za dekriminalizaci nejen sexuálních pracovnic a pracovníků, ale celé prostituční scény. Mnoho lidí se do sexbyznysu dostává, protože si nemohou vybrat. Jsou často donuceni okolnostmi jako jsou chudoba, dluhy, věřitelé apod.  k poskytování sexuálních služeb. Jediné řešení spatřujeme, ne-li přímo v legalizaci jak funguje například v Nizozemí nebo na Novém Zélandu, tak alespoň v ukončení kriminalizace osob, jejichž vztah je vztahem dobrovolně nabízejícího a dobrovolně kupujícího sexuální služby. Postihy ať už sexuálních pracovnic a pracovníků, nebo jejich klientů, nakonec odnesou vždy právě ti nejzranitelnější, tzn., lidé, kteří sexuální služby poskytují.“

Zpráva Evropského parlamentu není právně závazná, validitu jí může udělit až souhlas Evropské komise a Rady členských států EU. Věříme ve zdravý rozum a přehodnocení celého stanoviska.