Mezinárodní den sexuálních pracovnic*ků

Mezinárodní den sexuálních pracovnic*ků

2. června 1975 zahájilo více než 100 sexuálních pracovnic a jejich podporovatelů osmidenní demonstraci v kostele St. Nizier ve francouzském Lyonu na protest proti kriminalizaci a vykořisťování v rámci pracovních a životních podmínek.

Sexuální pracovnice požadovaly ukončení stigmatizace, policejního obtěžování a pokut, jakož i propuštění deseti sexuálních pracovnic, které byly několik dní předtím zatčeny a uvězněny za nabízení sexuálních služeb, a znovuotevření hotelů, kde pracovaly. Sexuální pracovnice také požadovaly řádné vyšetření série vražd sexuálních pracovnic, které policie odložila.

Sexuální pracovnice a jejich příznivci v Lyonu vyzvali policii, aby přišla zatknout každého, koho by mohla identifikovat jako sexuálního pracovníka v kostele, a poukázali na to, že sexuální pracovníci jsou obyčejní lidé. K protestujícím se připojily feministické vůdkyně jako Simone de Beauviour, aby tak projevily solidaritu a uznaly útlak sexuálních pracovnic jako mechanismus patriarchátu.

Protest se dostal na titulní stránky celostátních i mezinárodních zpráv, zahájil osmidenní stávku, do níž se zapojily sexuální pracovnice z celé Francie, a vytvořil odkaz aktivismu, který se každoročně slaví na Mezinárodní den sexuálních pracovnic (známý také jako INTERNATIONAL WHORES‘ DAY).

Ačkoli akce nevedla k okamžité reformě zákona, znamenala monumentální krok v současném hnutí za práva sexuálních pracovnic.

I když sami nejste sexuální pracovnicí nebo pracovníkem, můžete dnešní den využít k zamyšlení a zpochybnění svých stereotypů o tom, co – a kdo – jsou sexuální pracovnice a pracovníci. Oblast sexuální práce je rozsáhlá a rozmanitá, stejně jako osoby, které se jí věnují. 

Když sexuální pracovnice nebo pracovník mluví o  bojích a navrhovaných řešeních, naslouchejte jim.