Působíme v Karlovarském kraji

Působíme v Karlovarském kraji

Může se to zdát až neuvěřitelné, ale od 1. 1. 2022 působí ROZKOŠ bez RIZIKA již ve třináctém kraji České republiky. Tím posledním se stal kraj Karlovarský. Už více jak rok zde tedy působíme.

Obrovský dík patří organizaci KOTEC, která nás do tajů prostituční scény v tomto kraji zasvětila, a my jsme tak mohli rychle a snadno reagovat. Možná se ptáte, proč R-R nenabízí své služby také v tom posledním 14. kraji – Plzeňském. Že by tam snad nebyli muži a ženy poskytující sexuální a erotické služby? Nikoliv. Působí tam několik organizací podobných té naší, a to sice Spolek Ulice Plzeň a Centrum JANA, se kterými máme navázanou velmi dobrou spolupráci.

Po absolvování sdílených terénů s organizací KOTEC jsme se rozjeli na Krajský úřad Karlovarského kraje, na jednotlivé pobočky Městské policie a také jsme síťovali organizace, na které bychom mohli naši cílovou skupinu odkazovat. Kdekoliv jsme byli, setkali jsme se s velmi vstřícným uvítáním do kraje a zároveň jsme pochopili, že „práce“ tady bude víc než dost. Jenže, jak už to tak bývá, čekala zde i stinná stránka naší práce. Tou je administrativa, žádosti, povolení, pověření a především výběr pracovníků do přímé práce. Byla to makačka, ale povedlo se! 🙂

Minulý rok nás všechny zasáhla situace na Ukrajině, kdy jsme měli obavy, co bude dál. I v naší práci. Očekávali jsme, že některé ženy a dívky ze zasažených oblastí, které před tamní situací utečou do naší země, se uchýlí k nabízení sexuálních služeb. A skutečně se tak stalo. Podařilo se nám na tuto situaci rychle reagovat – vytvořili jsme nové informační letáky, přeložili spoustu materiálů do ukrajinského jazyka, ale především jsme tu pro ně byli. Protože jak se později ukázalo, tak spousta žen potřebovala pomoc psychologickou.

Naše statistiky hovoří takto: za rok 2022 jsme byli v rámci Karlovarského kraji v kontaktu se 105 osobami poskytujícími placené sexuální a erotické služby, odpracovali s nimi 156 sociálních a zdravotních služeb. V národnostním složení v tomto kraji vede především národnost ukrajinská, moldavská, brazilská a česká. Mezi nejčastější služby našim klientkám patřilo psychologické poradenství, poradenství k bezpečnějšímu sexu, poradenství k prevenci násilí a ověření zdravotního stavu. Hovoříme zde o příhraniční oblasti, ve které jsou zastoupeny veškeré scény sexbyznysu, tzn. noční kluby, privátní i pouliční scéna.

V roce 2023 se chceme zaměřit na práci v on-line prostoru, a to především oslovení klientek a klientů z privátní scény. Dále se zaměříme na velmi problematickou a rizikovou scénu – pouliční sexbyznys. Zároveň navážeme či prohloubíme spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, které budeme i nadále doporučovat našim klientkám. Zkrátka a jednoduše chceme, aby o nás v kraji bylo vidět a slyšet.

Držte nám palce!

Na závěr bych chtěla poděkovat vedení ROZKOŠe bez RIZIKA, která do mě vložila důvěru a nechala mne si pod svá křídla vzít rozvoj terénní práce v Karlovarském kraji. Ohromný dík patří mým kolegyním terénním pracovnicím, Nikole Kužvartové a Barboře Gabriškové, které se své práce zhostily na výbornou, a já pevně doufám a věřím, že nám to bude takto „šlapat“ i nadále.

 

Bc. Karolína Hajská

Vedoucí Ústeckého a Karlovarského týmu