English

Aktuality

Zóna tolerance v Kolíně nad Rýnem pro sexuální pracovnice pracující na ulici

ROZKOŠ bez RIZIKA  v říjnu uspořádala mezinárodní konferenci „Ze Sexbyznysu na trh práce?“, kde byly prezentovány zkušenosti zahraničních organizací, které pomáhají ženám a mužům ze sexbyznysu. Dorotheou Schulz z německé organizace Kassandra zde představila zajímavý a funkční model nabídky sexuálních služeb na ulici. Pojďme se na projekt z Kolína nad Rýnem podívat blíže. 

 

Prostituce v Německu

Nejprve krátce k právní úpravě prostituce v Německu. Díky Zákonu o prostituci ProstG je od roku 2002 prostituce chápána jako legální zaměstnání či podnikání. Přijetím zákona bylo vysloveno, že prostituce nemá být považována za nemorální jev. Snahou bylo mimo jiné posílit postavení osob pracujících v sexbyznysu a zlepšit jejich pracovní podmínky, začlenit je do systému sociálního zabezpečení. Zákon obsahuje pouze 3 paragrafy, které mimo jiné upravují práva sexuálních pracovnic. Sexuální pracovnice se může například domáhat platby od zákazníka. Podrobnosti k německému zákonu najdete v prezentaci Dorothey Schulz „10 let zákona o prostituci v Německu“ (dostupné v prezentacích pod textem zde). Znění zákona najdete na: http://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html.

 

Scéna sexbyznysu je obecně velmi pestrá. Sexuální pracovnice a pracovníci pracují často celkem skrytě tzv. „za dveřmi“ v podnicích, klubech, bytech apod.. Co veřejnost nerada vidí je obvykle nabízení placených sexuálních služeb přímo na ulici v centru města. Jak si v tomto směru poradilo město Kolín nad Rýnem?

 

Namísto plošné represe tedy zákazu pouliční prostituce na celém území města, jako je tomu v mnohých případech v České republice, nabídlo sexuálním pracovnicím bezpečný prostor, kde mohou sexuální služby nabízet a poskytovat. To přináší výhody nejen samotným sexuálním pracovnicím, ale v konečném důsledku i široké veřejnosti. Došlo k poklesu kriminality, omezení hlučnosti v centru města atd. Model je inspirovaný tzv. „tippel zónami“, které fungují i v Holandsku, konkrétně modelem z města Utrecht.

 

Jak to funguje v praxi?

V říjnu 2001 vznikla tzv. „Geestemünder Straße“, oplocený areál o velikosti zhruba fotbalového hřiště obsahující nejen zázemí pro sexuální pracovnice a pro poskytování sexuálních služeb, ale i pro instituce, které v areálu působí v oblasti zdravotní prevence a snižování rizik spojených s prostitucí, poradenství a bezpečnosti. Areál je vzdálen 40 minut od centra Kolína a je dostupný veřejnou dopravou – přímo u areálu je autobusová zastávka. Je otevřen od 12 hod do 2 hodin do rána. Obsahuje 10 boxů („kójí“) pro poskytování sexuálních služeb, z nichž 8 je určeno pro automobily a 2 pro pěší zákazníky.

 

Je myšleno na ochranu pracovnic – v případě nebezpečné situace sexuální pracovnice může opustit vůz a zazvonit na poplašný zvonek, díky kterému se jí otevřou dveře do bezpečných prostor areálu, do kterých zákazník nemá přístup, a může situaci konzultovat s přítomným personálem. V prostoru areálu může využít služeb, jakou jsou např. poradenství k bezpečnějšímu sexu, vyšetření na pohlavně přenosné infekce, další poradenství dle potíží klientky, prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, výměnný program jehel a stříkaček), sprcha, základní občerstvení aj.

 

Boxy jsou dále vybaveny koši na použité prostředky prevence. V areálu dohlíží na bezpečnost policie. V takto chráněném prostředí mohou pracovat osoby ženského pohlaví starší 18 let. Od roku 2009 i migrantky, které mají pobyt v Kolíně nad Rýnem. Z důvodu ochrany pracovnic je zapovězen vstup mužům/partnerům/manažerům sexuálních pracovnic.

 

V areálu dochází ke spolupráci těchto institucí a osob:

  • policie
  • pověřené osoby k otevírání/uzavírání areálu
  • veřejné zdravotní služby
  • a neziskové organizace (Mac Up/SKF)

 

Projekt platí město Kolín nad Rýnem. Vyplatí se to?

Jaké byly cíle projektu?

  • – regulace prostituce v centru města, snížení hlučnosti v centru města ku prospěchu místním obyvatelům
  • – snížení násilí páchaného na sexuálních pracovnicích
  • – lepší přístup sexuálních pracovnic k sociálním a zdravotním službám 

 

Podařilo se je naplnit?

Prostory areálu nyní využívá kolem 40 – 60 pracovnic denně. Sexuální pracovnice byly informovány o tomto projektu prostřednictvím informačních letáků. Zpočátku byla zavedena taktéž „kyvadlová doprava“. Zákazníci sexuálních pracovnic byli informováni prostřednictvím internetových fór a diskusí. Došlo k redukci násilí a zvýšení bezpečnosti jak pro sexuální pracovnice, tak pro jejich zákazníky. Díky projektu mají sexuální pracovnice lepší přístup k sociálním a zdravotním službám. Projekt sklidil pozitivní reakce též u místních obyvatel Kolína. Více informací lze nalézt ve studii:„10 let pouliční prostituce v Kolíně nad Rýnem“, vydané Oddělením veřejného zdraví v březnu 2011. Dostupné v německém jazyce z: http://ratsinformation.stadt-koeln.de/ydocstart.asp nebo na http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf53/2.pdf.

 

Projekt, v jehož rámci byla konference organizována, je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Násilí k sexuální práci nepatří

Mezinárodní den proti násilí na ženách a mužích pracujících v sexbyznysu nám dává možnost otevřít témata bezpečí sexuálních pracovnic a pracovníků, podmínek práce…
celý článek

Jaké to je nechat se testovat?

Je úterý odpoledne, na Hlavním nádraží vystupuji z metra. Na facebooku jsem viděla letáček a vím, že sídlo ROZKOŠE bez RIZIKA je v…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek