English

Aktuality

Thumb
Thumb

Za posledních dvanáct měsíců bylo v Jihočeském kraji objeveno 11 nových případů HIV. ROZKOŠ bez RIZIKA bude v pátek 19. srpna v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci zdarma nabízet testování na HIV

Bezplatné testování na HIV 19. 8.
• 10-18 hodin v Poradenském centru R-R Č. Budějovice, ul. Česká 20
• 14-17 hodin v sanitce R-R zaparkované v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí
Lidé se na testy nemusí objednávat a výsledky se dozví do 15 minut.

Kdo by měl jít na testy?
„Na testy doporučujeme jít každému, kdo si není jistý svým zdravím. Zvláště pak lidem, kteří si dopřáli náhodný nechráněný sex. Využít bezplatné testování by měli i ti, kteří jsou na začátku partnerského vztahu,“ řekla vedoucí českobudějovické pobočky R-R Monika Köchloflová. Testování má ale smysl až po dvou nebo lépe tří měsíční době od rizikového chování. Do té doby je infekce neprůkazná.

Celkově bylo v ČR během první poloviny roku (tedy od ledna do června 2016) prokázáno 163 nových případů HIV, což je o 42 více než za stejné období v roce 2015.[1] Letošní rok tak pravděpodobně bude patřit k nejhoršímu v historii ČR. Dynamičtější nárůst výskytu HIV u nás v posledních letech je zapříčiněn šířením infekce HIV hlavně ve skupině mužů majících sex s muži. „Přesto existují v naší zemi dosud oblasti, kde je cílená prevence u rizikových skupin odsouvána na vedlejší kolej a její význam a hlavně finanční podpora jsou oklešťovány. Mezi takovéto regiony patří v současné době i Jihočeský kraj.“ uvedla k situaci generální ředitelka R-R Hana Malinová.

V Jihočeském kraji bez významnější podpory ze strany krajského úřadu funguje již skoro 20 let tým terénních pracovnic, který spadá pod organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA a od roku 2011 je v Českých Budějovicích otevřeno poradenské a zdravotnické centrum. V Českých Budějovicích a potažmo v celém Jihočeském kraji existuje řada oficiálních nebo státních institucí, které nabízejí a provádějí testy na HIV. Podívejme se na následující tabulku ohledně diagnostiky nových případů HIV:

Počet testů na HIV provedených v Jihočeském kraji za první čtvrtletí – srovnání let 2015-16

Rok Státních institucích celkem HIV+ V R-R celkem HIV+
2015 15322 1 155 0
2016 15252 2 105 2

Všechny státní instituce provádějí především obligatorní testy (3/4 z nich jsou vykonávány v transfuzních stanicích). „Mezi stále ještě stigmatizovanými (rizikovými) menšinami se pohybují hlavně nevládní organizace. Ty nejen oslovují své cílové rizikové skupiny, ale těm ostatním poskytují i komfortnější a méně formální příležitosti a prostředí k testování. Čísla HIV pozitivních jsou malá a mohou se jevit jako náhodná, avšak již v dubnu tohoto roku přibyl organizaci R-R v Jihočeském kraji opět nový HIV pozitivní pacient,“ dodala Hana Malinová.

ROZKOŠ bez RIZIKA existuje přes dvacet let. Cílem sdružení je prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce. Cílovou skupinou jsou osoby s rizikovějším sexuálním chováním a životním stylem. Jedná se převážně o ženy poskytující placené sexuální služby. V současné době má R-R tři pobočky, devět týmů pracujících ve dvanácti krajích České republiky a k dispozici mobilní ambulanci s malou gynekologickou ordinací. Sdružení pravidelně pořádá akce pro veřejnost, např. AIDS DAY, kdy nabízí poradenství a testování na HIV zdarma, připravuje besedy, přednášky, ale i divadelní představení. Více na www.rozkosbezrizika.cz.
———–
Kontakt:
Monika Kochlőflová, vedoucí Poradenského centra R-R České Budějovice,
tel.: 775 133 133, budejovicko@rozkosbezrizika.cz

Hana Malinová, generální ředitelka R-R, tel.: 602 181 181, Hana.Malinova@seznam.cz

Příloha:

Ilustrační fotografie z testování na HIV v tiskové kvalitě: http://www.uschovna.cz/zasilka/KLJGFTWDZX7HDS4E-YAS/

Aktuální grafy k HIV v ČR (Zdroj Státní zdravotní ústav):


[1] Aktuální statistiky k počtu HIV/AIDS v ČR jsou dostupné na stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2016

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek