English

Řekli o nás

Thumb
Thumb

V roce 2019 “Jsem žena”

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách a mužích v sexbyznysu uspořádala nezisková organizace Rozkoš bez rizika koncem minulého roku tiskovou konferenci spojenou s pietou za oběti násilí v sexbyznysu.

Rozkoš bez rizika se dlouhodobě věnuje tématu násilí na ženách v sexbyznysu a možnosti dekriminalizace prostituce. Těchto témat se dotkla i tisková konference.

Z dat, jež má Rozkoš bez rizika k dispozici, vyplývá, že nejčastěji dochází k násilí ze strany zákazníků. K tomu její generální ředitelka Hana Malinová uvedla, že jejich respondentky zažily až ve dvou třetinách nějakou formu násilí. Konkrétně pak 75 % respondentek zažilo psychické násilí a 50,6% násilí sexuální. Malinová však dodává, že ženy v sexbyznysu se nesetkávají jen s fyzickým a sexuálním násilím. Důležité je brát v úvahu i násilí ekonomické (např. zadržování finančních prostředků třetí osobou), psychické a emoční.

K tomu, že jsou ženy (ale nejen ony) pracující v sexbyznyse ohroženou skupinou, přispívají dle Hany Malinové předsudky, které vůči těmto ženám ve společnosti existují. Stejně tak i jejich pozice v sociální struktuře, z níž je obtížné (či přímo nemožné) obrátit se na policii jako oběť násilí.

Cestou z tohoto bludného kruhu je pak jen dekriminalizace sexbyznysu jako takového. Je to právě vhánění do ilegality, které zvyšuje šanci žen a mužů pracujících v sexbyznysu, že se stanou oběťmi násilí. Stávají se tak zároveň i hůře dosažitelnějšími pro organizace, které se jim snaží pomáhat.

Skrze pietní akt tak Rozkoš bez rizika připomněla, že ačkoli je násilí na ženách a mužích v sexbyznysu tolerované a legitimizované pomocí našich předsudků, je to stále násilí, které nesmí být nadále přehlíženo jen kvůli způsobu obživy jeho obětí.

V případě žen pracujících v sexbyznysu je jejich identita často omezována právě na způsob jejich obživy. Tato redukce má za následek, že danou ženu, ale i muže, nevnímáme jako lidskou bytost, ale jako produkt, který si někdo zakoupil. Právě tento způsob myšlení nechává volnou cestu násilí na ženách a mužích pracujících v sexbyznysu, protože tak omezujeme v našich očích jejich lidskost. Zapomínáme, že ženy v sexbyznysu jsou především ženy, ne produkt. Zákazník si může zakoupit službu, nikoli člověka.

V tomto duchu spustila Rozkoš bez rizika svoji kampaň na rok 2019 pod heslem “Jsem žena.” Kampaň upozorňuje na to, že není důležité, čím se daná žena živí, ale že je to především žena, matka, kamarádka.

Zdroj: femag.cz

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek