English

Aktuality

Thumb
Thumb

Rozšiřujeme své sítě: NWSP

ROZKOŠ bez RIZIKA byla letos přijata do mezinárodní sítě organizací spolupracujících se ženami a muži v sexbyznysu. I my bychom rádi formalizovali naší práci na poli mezinárodním a měli přístup k informacím, co se děje v zahraničí. A právě tento cíl nám pomůže naplnit organizace NSWP – Global network of sex work project.

Projekt NSWP je zaměřen na celosvětovou podporu potřeb a práv sexuálních pracovnic a pracovníků. Propojuje regionální sítě prosazující práva žen, mužů a transsexuálů. Členy organizace jsou místní, národní nebo regionální organizace pod vedením sexuálních pracovníků v pěti oblastech: Afrika, Asie a Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika, Severní Amerika a Karibik.

Práce NSWP vyznává a propaguje tři základní myšlenky:

  1. Přijetí sexuální práce jako práce.
  2. Vystupování proti všem formám kriminalizace a jiného právního útlaku sexuální práce.
  3. Podpora zplnomocňování a seberozvoje sexuálních pracovnic a pracovníků.

ROZKOŠ bez RIZIKA od svého vzniku podporuje hodnoty a pilíře NWSP, proto bylo logickým krokem přidat se do mezinárodní sítě a podpořit tak základní prohlášení NWSP o sexuální práci, lidských právech a právu. http://www.nswp.org/resource/nswp-consensus-statement-sex-work-human-rights-and-the-law.

Na základě naší prihlášky jsme byli přizvání ke spolupráci a máme z toho velkou radost. V rámci této sítě si slibujeme větší propojení s jinými organizacemi, které pracují se ženami ze sexbyznysu, a doufáme, že na základě vzájemného propojení se nám podaří společně přebírat příklady dobré praxe a být užitečnými například při odstraňování diskriminace.

 

 

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek