English

Řekli o nás

Thumb
Thumb

R-R v médiích: ROZKOŠ bez RIZIKA pomáhá ženám již 22 let

Jana Poláková během mezinárodní konference R-R k tématu legalizace prostituce.

Pravá Praha: Jaké služby vlastně občanům nabízíte?
Jana Poláková:
Naší hlavní cílovou skupinou ženy poskytující placené sexuální služby. Těm nabízíme vyšetření na pohlavně přenosné infekce, poradenství, jak snížit rizika spojená s prací v sexbyznysu (bezpečnější sex, prevence násilí aj.), prostředky prevence (kondomy, lubrikanty aj). Ale pomáháme i ženám, když si třeba chtějí začít hledat jinou práci, nabízíme terapeutickou podporu apod. Naše pražské centrum máme otevřené pro poradenství každé pondělí mezi pátou a osmou hodinou, ordinace je otevřená každý čtvrtek od čtyř do osmi hodin. Na poradenství a terapii je možné objednat se i v jiný čas.

Rozkoš zahrála Učitelku a Oidipa v La Fabrice
Rozkoš zahrála Učitelku a Oidipa v La Fabrice.

Několikrát v roce také testujeme zdarma veřejnost na HIV a lidem nabízíme i poradenství ohledně bezpečnějšího sexu. Zaměřujeme se rovněž v rámci speciálních akcí i na zákazníky sexuálních pracovnic. Zkušenosti sexuálních pracovnic ukazují, že je to potřeba. Setkávají se často s tím, že zákazníci po nich vyžadují sex bez kondomu. V jednom z pražských podniků jsme zákazníkům nabízeli testy na HIV zdarma a poradenství. Rozdáváme též pravidla Fair play v sexu.
V neposlední řadě může veřejnost navštívit i představení divadelního souboru Rozkoš, kde vystupují bývalé klientky, pracovnice a příznivci R-R. Poslední představení „Taťkové a kukačky aneb Všichni jsou úchylové“ proběhlo 29. dubna 2014 v kulturním centru Klubovna (Povaleč) na Praze 6.

AIDS DAY 2013 v pražském centru R-R.
AIDS DAY 2013 v pražském centru R-R. 

Pravá Praha: Jak dlouho už tyto služby v Praze poskytujete.
Jana Poláková:
ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) funguje přes dvacet let, konkrétně od roku 1992, kdy jsme začínali s terénní prací – vyhledáváním sexuálních pracovnic na ulicích. Od roku 1995 máme i pražské poradenské a zdravotnické centrum, dále máme ještě pobočky v Brně a v Českých Budějovicích. V rámci terénních týmů, ale působíme skoro po celé České republice. Terénní tým, včetně pražského, pomáhá ženám na jejich pracovištích, tj. v klubech, privátech (bytech) či na venkovních stanovištích. Několikrát v roce v Praze vyjíždíme s mobilní ambulancí, kde je možné poskytnout kompletní vyšetření, ale ambulance je využívána zejména v krajích s nižší dostupností zdravotních služeb.

Pravá Praha: Kdo je váš typický klient a kolik lidí vaše služby využívá?
Jana Poláková:
Typický klient nebo klientka? To jste mě trochu zaskočil, takové totiž asi nemáme. Vždy jde o konkrétní příběhy konkrétních žen, které potřebují odlišný přístup a pomoc. Některé ženy vstupují do sexbyznysu, aby si vydělaly na dluhy, nezřídka nasekané jejich partnery, jiné zase aby byly schopné zaopatřit své dítě, také potkáváme studentky, které si chtějí jen občasně přivydělat či migrantky, které se snaží zajistit své rodiny. Ročně využije našich služeb v Praze cca 1100 osob, provedeme více jak 800 vyšetření na HIV. V rámci celé naší působnosti provedeme ročně přes 3100 vyšetření na HIV, včetně poradenství.

Na návštěvách nočních klubů na Mezinárodní den žen 2014.
Na návštěvě nočních klubů na MDŽ 2014. 

Pravá Praha: Co by si měl případný klient sám napřed ujasnit, než vás osloví?
Jana Poláková:
Ženy si asi nic ujasňovat nemusí, pokud spadají pod naši cílovou skupinu, pak nás mohou kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo mohou i rovnou přijít bez objednání v rámci provozní doby centra. Nebo je osloví přímo pracovnice R-R a nabídnou poradenské a další služby. Klientka si v rámci poradenské práce může ujasnit, jak poskytovat sexuální služby bezpečněji či jak to udělat, když chtějí odejít ze sexbyznysu a hledat jinou práci.
Pokud se k nám někdo rozmýšlí jít na testování veřejnosti na HIV v rámci speciálních akcí, pak je to snadné. Máte-li za sebou nějaký sexuální úlet, nebo když třeba vstupujete do nového partnerského vztahu, tak se nechte otestovat co nejdříve. Zbavíte se nejistoty a hlavně je to férové vůči vaší partnerce nebo partnerovi.

Jeden z nočních podniků v Praze - ilustrační foto
Jeden z nočních podniků v Praze – ilustrační foto 

Pravá Praha: O jaké případné novinky chcete letos své služby rozšířit?
Jana Poláková:
Letos pokračujeme v projektu „Ženy sobě“ spolu s organizacemi Jako doma a In Iustitia podpořeném z evropských strukturálních fondů. Součástí jsou skupinová setkávání žen, které se potýkají se ztrátou domova či pracují v sexbyznysu či zažily násilí. Pomocí nejrůznějších seminářů (hledání práce, péče o sebe, jak na dluhy, jak jednat s úřady apod.) se je snažíme vytrhnout z jejich každodenního života a umožnit jim podívat se na něj z nadhledu. Přemýšlíme o zavedení individuálního programu pro ženy, které chtějí ze sexbyznysu odejít. Dále připravujeme internetovou poradnu, včetně online poradenství, a to v rámci projektu “Nový start” podpořeném z evropských strukturálních fondů. Více se také chceme věnovat tématu sexuální asistence a směrem k veřejnosti otázce prevence a bezpečnějšího sexu. Nedávno jsme vymysleli sérii přednášek, které nabízíme školám i dalším organizacím, více o nich si můžete přečíst ZDE. Naší výhodou je, že se nebojíme o sexualitě hovořit a známe tuto problematiku z mnoha úhlů.

Tým R-R
Tým R-R 

Pravá Praha: Jak velký máte tým a zapojujete i dobrovolníky?
Jana Poláková:
Celkem nás je v organizaci kolem čtyřiceti. Většina týmu ale pracuje v R-R na částečný úvazek (na plný úvazek nás je 14). Jedná se třeba o zdravotní sestry, které pracují na plný úvazek v nemocnici a několikrát do měsíce vyrazí se sociální pracovnicí na terénní výjezd například do nočních klubů. Naše sociální pracovnice zase často pracují i u jiných sociálních neziskovek či ve školství. Přesto se nám daří provést přes 3100 testů na HIV, včetně poradenství ročně. Spolupracujeme i s dobrovolnicemi – např. na překlad materiálů pro klientky. V poslední době se nám daří zapojovat i naše klientky, které například připomínkují články.

Noční centrum Prahy je svět sám prop sebe
Noční centrum Prahy je svět sám prop sebe. 

 Pravá Praha: Jak vycházíte s úřady, od městských částí, přes magistrát až po ministerstva a další. Pomáhají vám?
Jana Poláková:
V loňském roce jsme se snažili více navštěvovat sociální odbory jednotlivých krajů, kde působíme a prezentovat naši činnost. Pro některé donátory je někdy těžké vidět i sociální rozměr v naší práci, většinou vidí spíše zdravotní (a argumentují, že by nás mělo podporovat zejména Ministerstvo zdravotnictví, což se děje, ale v okrajové míře). Zástupce a zástupkyně úřadů jsme rovněž zvaly na mezinárodní konferenci a workshopy „Ze sexbyznysu na trh práce“, které jsme pořádali a od některých úředníků a úřednic jsme měli velmi dobré ohlasy a navázali jsme další spolupráci. Snažíme se vyjadřovat též k problematice legalizace prostituce, v tomto ohledu jsme byli v kontaktu i s předkladateli návrhu z pražského magistrátu. Pražský magistrát podporuje například náš projekt v rámci prevence kriminality či službu terénního programu. Nově se nám podařilo získat podporu i od MČ Praha 2, kde působíme v rámci terénní práce.

Pochod R-R s červenými deštníky během Světového dne za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících v roce 2013.
Pochod R-R s červenými deštníky během Světového dne za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících v roce 2013. 

 Pravá Praha: Peníze jsou v dnešní době často alfou a omegou každé činnosti. Jak jste na tom s financováním a případně s dárci a sponzory?
Jana Poláková:
Máme zaručené prostředky do příštího roku, pak uvidíme, v jakém rozsahu budeme moci v naší práci pokračovat. Většinu financí máme ze státních a evropských grantů. R-R se ale státu vyplatí. Každoročně odhalíme několik pohlavně přenosných infekcí a pravidelným testováním klientek výrazně pomáháme držet statistiky výskytu HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí na poměrně nízké úrovni. Pro představu, léčba člověka s HIV vyjde ročně například až na 900 tisíc. Snažíme se rozvíjet též individuální fundraising. V tomto roce nám již několik dárců poslalo finanční dar. Je ale poměrně těžké propagovat téma sexbyznysu a bezpečnějšího sexu. Lidé se bojí, že by s tímto tématem mohli být nějak spojováni a někdy ani nechtějí zveřejnit, že nám přispěli. Již 20 let nás ale symbolicky podporuje anglický malíř žijící v Americe, kterému je naše práce sympatická.


Tippelzóna v blízkosti Kolína nad Rýnem funguje od roku 2001. Sexuální služby probíhají v autě v oddělených kójích. V případě nebezpečí má žena možnost vystoupit z vozu a zmáčknout poplašný alarm a dostat se do bezpečných prostor v zázemí areálu. Více informací naleznete v publikaci „Ze sexbyznysu na trh práce“. 

Pravá Praha: Kdyby se vám mohla vyplnit tři přání, jaká by to byla?
Jana Poláková:
Na zázraky u nás moc nevěříme, tak nevím. Ale samozřejmě bych si přála, každoroční stálý příjem financí k zajištění kvalitních sociálních, zdravotních a terapeutických služeb pro klientky.
Sobecky bych sobě i kolegyním dopřála týden dovolené navíc, a placenou dovolenou by si zasloužily i sexuální pracovnice. Legalizace prostituce v ČR tak, aby byla co nejvíce přijatelná i pro osoby pracující v sexbyznysu a posilovala jejich práva je zatím v nedohlednu.  
S tím souvisí i třetí přání, a to je, aby skončila nesmyslná politika kriminalizace žen, které nabízejí své služby na ulici. Obce se snaží vyhláškou proti prostituci vyčistit své ulice, ale ženy se obvykle přesunou do skrytějších míst, kde jim hrozí větší riziko násilí či jsou na ulici pokutovány a jejich již tak obtížná situace se jen zhoršuje. A jejich „manažerů“ se to obvykle nijak nedotkne. V zahraničí přitom fungují speciální venkovní zóny (tzv. tippelzóny), kde mohou ženy pracovat. V tomto areálu jsou jim poskytovány i sociální a zdravotní služby a policie dohlíží na pořádek a především bezpečí žen, které zde pracují. To nám připadá smysluplné než pokutovat ženy či si najímat bezpečnostní agentury za statisíce, aby jim znepříjemňovaly život, jako se tomu děje např. v Dolním Dvořišti.


ROZKOŠ bez RIZIKA
Poradenské centrum Praha
Bolzanova 1
(vchod z Opletalovy ulice, 100m za směnárnou)
110 00  Praha 1
Tel.: 224 234 453 ; 777 180 140
E-mail:  dotazy@rozkosbezrizika.cz
web:  https://rozkosbezrizika.cz/

Poradna: otevřena každé pondělí, od 17 do 20 hodin.
Ordinace: otevřena každý čtvrtek, od 16 do 20 hodin.

Po předchozí dohodě je možné sjednat si individuální konzultaci mimo otevírací dobu poradny.
Individuální terapie na objednání, tel.: 724 760 171,  terapie@rozkosbezrizika.cz .

Originál rozhovoru  najdete na stránkách serveru Pravá Praha: http://www.pravapraha.cz/cs/clanek/rozkos-bez-rizika-pomaha-zenam-jiz-22-let

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek