English

Aktuality

R-R v akci: V Bruselu na konferenci boje s chudobou

V roce 2011 se pracovnice naší organizace Hana Malinová stala národní zástupkyní v mezinárodní organizaci EAPN (european anti powerty network) , která se snaží najít řešení rostoucí chudoby resp. rostoucího počtu lidí žijících v chudobě. V květnu se konalo 10. výroční setkání lidí, kteří mají vlastní zkušenost s chudobou, a jimž se přece jen podařilo své nepříznivé životní podmínky alespoň trochu zlepšit. I my jsme byly při tom. 5 našich vybraných expertů na chudobu spolu s doprovodem pracovnice R-R Radky Jáskové. Vybráni byli na Národním setkání  v Brně ostatními účastníky – experty na chudobu v Čechách. To se konalo měsíc předem v dubnu 2011. Měsíc času měli vybraní  účastníci na to, aby si secvičili tříminutové vystoupení  symbolizující jejich život – úspěchy i prohry. Tak jsme se všichni sešli v konferenčním zařízení Myšlíně a tam skutečně celý víkend trénovali taneční vystoupení na  hudbu mezinárodních  a hlavně národních autorů. Podle ohlasů účastníků konference v Bruselu to vypadalo, že se nám vystoupení povedlo. Dokonce nás oficiálně nafotili, viz fotogalerie (zleva: Kateřina, Petr, Jan, Jiří a Barbora).

Co o konferenci napsala její účastnice – vybraná expertka Barbora Malíková? 

„Chudí lidé zaplatili za hospodářskou krizi a přitom si většina z nás ani neuvědomuje, že chudoba je zkušenost, nikoliv status. Neutěšený stav je dán také tím, jak se stát chová k zaměstnavatelům. Místo toho, aby upředňostňoval a zvýhodňoval zaměstnavatele, kteří jsou schopni pracovní příležitost vytvořit a tím také zvýšit produktivitu, klade nesmyslné nároky. Dalším důvodem, proč si občané práci hledat nechtějí, je ten, že mají dluhy, které jim strhávají z platu takovou měrou, že ač poctivě pracují, zůstane jim pouze životní minimum. Systém oddlužení je špatně nastaven a nikdo se nezabývá jeho příčinou. Důležité při hledání práce je vzdělání. Základním kritériem potom kvalifikace a zaměstnanost. Ta však dobré podmínky nezaručuje.

Mladí lidé, pokud nejsou dobře finančně zajištěni, přemýšlí, zda rodinu vůbec založit, mít děti. Mít dítě se stalo v dnešní době přepychem a v mnohých rodinách je dítě odebráno z nedostatku finančních prostředků. Například dítě ze sociálně slabší rodiny je ve svém okolí terčem posměchu a tím i vyloučeno ze společnosti. Přitom důraz na rodinu je absolutně základní. Lidé by měli mít právo na rodinný život.

Nevládní neziskové organizace jsou velkou nadějí pro mnoho lidí. Snaží se tyto lidi vrátit zpět do společnosti, ale problémem zůstává, že díky mnoha standardům je jejich práce zatížena nesmyslnou byrokracií. Navíc jsou odkázáni pouze na dotace či sponzorské dary.

Je třeba se zamyslet.. a nebo ještě lépe – jednat.“

 

Tak jsme své vystoupení předvedli zájemcům i veřejným autoritám ještě jednou a to znovu v Brně a přímo v domě našeho ombudsmana. A jsme žádáni vystoupit i jinde, dokonce na brněnském JAMu, Jihočeské universitě atd. Nicméně ze zájmu toho druhu bohužel zatím nikdo nezpohatl. Většině stále chybí slušné zaměstnání.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek