English

Aktuality

R-R v akci: Jaké jsou dojmy našich klintek, které hovořily na Národní setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení?

Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením,  konané letos v Brně 15. a 16.4., je jedinečnou platformou pro vyjádření názorů ze strany lidí, kterých se problém sociálního vyloučení bezprostředně dotýká a pro které je jeho řešení nezbytné pro začlenění se do společnosti. Na přípravách tohoto setkání jsme se též jako organizace podílely a některé naše klientky zde odhalily své příběhy.

Jak se asi cítily, když promlouvaly o svých nejniternějších problémech před tolika diváky? A nejen to, předvedeme za R-R i program, kterým jsme přispěly na konferenci v Bruselu. Za doprovodu slavných melodií skupiny Abba, Pink Floyd, nebo Smetanovy Prodané nevěsty a Mé vlasti uvedeme performaci pomocí tanečků a pantomimi.

Nejen naše klientyk, ale všichni, kdo takto na konferenci hovořili se podělí o své pocity týkající se této výjimečné zkušeností opět v Brně, a to na

Prezentaci výstupů a dojmů  

z II. ročníku Národního setkání lidí 

se zkušeností s chudobou  

a sociálním vyloučením 

 

Kdy? Ve čtvrtek 9. června 2011 

Kde? V sídle Veřejného ochránce práv, Údolní 39 v Brně

 

Program 

9.45registrace 

10.00úvodní slovo a zahájení prezentace: Význam a cíle participace[Měkké zalomení](RNDr. Jitka Seitlová, kancelář Veřejného ochránce práv; Mgr. Katarína Klamková, ředitelka IQRS) 

10.20videozáznam z Národního setkání 2011: Jak akce probíhala? 

10.30Zpráva z II. Národního setkaní lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením [Měkké zalomení](zpracovaný výstup Mgr. Šárka Pólová, IQRS; osobní zkušenosti účastníků a účastnic  setkání) 

11.00prezentace Celoevropského setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením vBruselu: Průběh navazující akce 05/2011, postřehy zvolených delegátů (účastníci a účastnice setkání) 

11.30prostor pro dotazy, fotoprezentace 

12.00ukončení prezentace: Pozvání k Národnímu setkání 2012 

K dispozici budou tištěné i elektronické výstupy Národního setkání 2011.  

 Věříme, že téma participace osloví i Vás… 

 

Více o konané akci Národní setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení

Sedmnáct současných či bývalých klientů a klientek sociálních služeb z ČR v rámci workshopů hledali odpovědi týkající se současné úrovně integračních služeb v naší zemi.  Na základě svých osobních životních zkušeností posuzovali, nakolik jsou tyto služby schopny podporovat znevýhodněné obyvatele při začleňování do běžného života asnažili se pojmenovat jejich přínosy a odhalit nedostatky v jejich fungování.  

Pohled na tuto problematiku očima těch, kteří se ocitli vobtížné životní situaci a při jejím zvládání využili jednu či více nabízených sociálních služeb, přináší jedinečnou a hodnotnou možnost zpětné vazby jak pro samotné poskytovatele sociálních služeb, tak pro jejich zřizovatele, podporovatele acelou společnost. 

Setkání letos organizovalo občanské sdružení IQ Roma servis ve spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb (Výbor dobré vůle, A Kluby ČR, Ester, Nový prostor, Rozkoš bez rizika, oddělení sociální rehabilitace Magistrátu města Brna, SOZE aEAPN ČR, SKOK a Člověk v tísni).  

Setkání proběhlo pod záštitou JUDr. Pavla Varvařovského, Veřejného ochránce práv. 

Jedná se o dobrovolnou zájmovou akci, našim záměrem nicméně je, aby fungovala každoročně, optimálně za podpory vlády. Tradice národních setkání vychází z přesvědčení, že má smysl usilovat o participaci našich klientů ve veřejném dění a politice mimo jiné iformou přímého formulování svých potřeb a zkušeností. Dosavadní úroveň participativní demokracie v ČR (např. zapojení klientů v KPSS) považujeme za nedostatečnou achceme ji postupně zlepšovat.

 

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek