Kontakt pro média:

Mgr. Hana Pazderová, pazderova@rozkosbezrizika.cz, GSM: +420 777 180 140

Stručně o R-R:

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R-R), vznikla v  roce 1992. Poskytujeme registrované sociální služby (odborné sociální poradenství a  terénní programy), provozujeme nestátní zdravotnická zařízení a  jsme akreditovaným subjektem dle zákona o pomoci obětem trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména sexuální pracovnice a ženy, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v  něm pracovaly v minulosti, a řeší obtíže spojené s touto prací. Posláním R-R je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a  předcházet rizikům, která s sebou práce v sexbyznysu přináší, a snižovat je. Preventivním působením přispíváme k  ochraně veřejného zdraví v ČR.

Tři základní pilíře:

  1. Sexuální práce je práce – prosazujeme pří- stup založený na respektování volby živit se sexuální prací, zajištění bezpečných pracovních podmínek a  možnost uplatňovat svá práva a  povinnosti jako v  jiných profesích.
  2. Respekt a  nehodnocení – respektujeme a nehodnotíme rozhodnutí ženy vstoupit do sexbyznysu. Nemoralizujeme a  nepřesvědčujeme k ukončení práce v sexbyznysu, ale poskytujeme návazné služby v  případě, že žena chce pomoci při odchodu ze sexbyznysu.
  3. Empowerment žen – snažíme se o  zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě. Usilujeme o zapojení žen ze sexbyznysu do aktivit R-R.

Motto:

Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech. Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženách a mužích v sexbyznysu.

Logo R-R:

Na vyžádání rádi zašleme loga ve správných formátech spolu s grafickým manuálem, stejně jako například fotografie k naší prezentaci.