ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí školám, institucím a jiným zařízením přednášky na témata: intimita, bezpečnější sex, partnerství, nastavení hranic, pohlavně přenosné choroby a sexbyznys a jeho dnešní podoba. Přednášky a besedy jsou určené široké i odborné veřejnosti.

Tématické bloky:

  • Partnerské vztahy a sex

  • Moje hranice

  • Sexbyznys a jeho podoba dnes

  • Bezpečný sex

  • Pohlavně přenosné choroby a jak se jim bránit

Ceník akcí:

1 hodina (60 minut) – 1 000 Kč
4 hodiny – 3 500 Kč
8 hodin – 7 000 Kč

Ceník nezahrnuje další náklady jako například dopravu lektorky nebo materiál. V případě zájmu kontaktujte naši kolegyni Jitku Papežovou na e-mailu: pr@rozkosbezrizika.cz nebo na telefonu 737 734 609.


Reference:

V minulém roce náš Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích navštívila Zuzana Zahradníková z R-R, která si s našimi klientkami povídala o pohlavně přenosných chorobách a o pravidlech bezpečného sexu. Našimi klientkami jsou ženy, které o tomto tématu moc neví a nemají si o tom s kým promluvit. Některé naše klientky mají i osobní zkušenost se sexbyznysem. Jsme proto moc rádi, že jsme navázali spolupráci s Rozkoší bez rizika, která je v této oblasti uznávaným odborníkem. Celá beseda probíhala ve velmi přátelském duchu, paní Siváková umí velice hezky povídat a vše srozumitelně vysvětlit. Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání!  Za Domov pro matky s dětmi, Bc. Poštová Vendula.


Sexuální rozkoš bez rizika? R-R v rámci besed “Taky mezi námi” na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře: 
http://www.gymkh.cz/Dom%C5%AF/tabid/40/EntryId/1030/Sexualni-rozkose-bez-rizika.aspx


V říjnu roku 2013 proběhla série devíti sociálně preventivních programů pro střední školy k problematice prostituce… Mezi lektory byl také tým pracovnic z organizace Rozkoš bez rizika ve složení Mgr. Jana Poláková, Zuzana Zahradníková, DiS a Bc. Simona Zatloukalová. Formou prezentace, besedy a vybraných aktivizujících činností byla přítomným studentům představena tato organizace a její poslání, diskutovalo se o zásadách bezpečného sexu a zaujaly i konkrétní příklady z praxe. Studentům byly zprostředkovány i informační materiály a prezervativy… Dle ohlasů takřka čtyř set studentů a jejich vyučujících byla realizovaná aktivita, která přiblížila prostituci jako všudypřítomný jev s důrazem na zdravotní rizika a možné trestně právní předpisy, vnímána velmi pozitivně.
Mgr. Jitka Králová, muzejní pedagog, Regionální muzeum Mělník