Vyhrazujeme si právo neposkytovat praxe, stáže, exkurze a konzultace v případě, že nebudeme mít pro tuto činnost dostatečnou kapacitu. V organizaci neposkytujeme možnost dotazníkových šetření mezi klientkami.

Odborné praxe

Studentkám druhých a vyšších ročníků odborných a vysokých škol z oblasti pomáhajících profesí (např. sociální práce, sociální pedagogika, adiktologie, psychologie apod.) nabízíme absolvování odborné praxe v poradenských centrech v Praze, Ostravě, Brně a Českých Budějovicích. Neumožňujeme praxi v terénních programech. Praxi umožňujeme v rozsahu minimálně 3 měsíců, časové rozložení dle místa výkonu praxe:

  • Praha: každé pondělí (16:30 – 20:30 hod) a každý čtvrtek (15:30 – 20:30 hod), dále pak případně i v další dny či na konkrétní úkoly dle dohody,
  • Brno a České Budějovice: každou středu (16:30 – 20:30 hod), dále pak případně i v další dny či na konkrétní úkoly dle dohody.
  • Ostrava: každé úterý (15:30 – 19:30 hod), dále pak případně i v další dny či na konkrétní úkoly dle dohody.

V případě, že máte o praxi zájem a splňujete naše požadavky pro její výkon, vyplňte online formulář v dolní části této stránky.


Stáže

Stáž poskytujeme organizacím a je možné je absolvovat v poradenských centrech a v terénních programech, příp. u konkrétních pracovníků. V přímé práci s klientkami poskytujeme stáž pouze ženám.

Stáž je zpoplatněna, sazba za jeden pracovní den (8 hodin) je 1500,- Kč. Výjimku tvoří výměnná stáž pracovníků obou organizací, která zpoplatněna není. Je možné domluvit se na stáži pro celý tým z jedné organizace.

V případě, že máte o stáž zájem, vyplňte online formulář v dolní části této stránky.


Exkurze

Exkurze umožňujeme studentkám a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří studují obor související s naší oblastí působení. Dále též organizacím nebo institucím. Exkurze jsou zpoplatněny (hodina 500,- Kč – 1000,- Kč dle počtu osob a časové dotace).

Máte-li o exkurzi zájem, obraťte se na vedoucí Poradenských center.


Konzultace

Poskytujeme konzultace bakalářských, diplomových a dalších prací. Tyto konzultace jsou zpoplatněny. Sazba je 300 Kč za hodinu osobní konzultace, rozsah konzultace je domlouván předem. Máte-li o konzultaci zájem, obraťte se na vedoucí Poradenských center. 


Dotazník pro výkon praxe v R-R

Veškeré informace o zpracování osobních údajů v naší organizaci naleznete zde: https://rozkosbezrizika.cz/gdpr-v-r-r/