English

Aktuality

Thumb
Thumb

Mezinárodní den sexuálních pracovnic a pracovníků

Před 39 lety, jednoho pondělního červnového rána, skupina asi 100 sexuálních pracovnic obsadila pod vedením své kolegyně Ully kostel ve Francouzském Lyonu.  Ženy z ulic a veřejných domů tak protestovaly proti častým represím ze strany policie a proti sociálnímu vyloučení. Ke svým kolegyním se přidaly i sexuální pracovnice v dalších francouzských městech například v Paříži nebo v Marseille.


Reagovali tak na policejní represi, která kladla důraz na skrývání prostituce, což vedlo v důsledku k nižší ochraně sexuálních pracovníků a pracovnic a ke vzrůstajícímu násilí na nich páchanému.

Obsazení lyonského kostela ukončil po osmi dnech násilný zásah policie, při kterém byly protestující z místa vyhnány. Na první pohled tak akce skončila nezdarem. Sexuální pracovnice sice vznesly své nároky na důstojný život, ale odpovědní úředníci nebyli ochotní s nimi vést dialog.

Protestem však získaly řadu sympatií z řad veřejnosti a různých organizací. Mnozí lidé si začali uvědomovat nelehké postavení sexuálních pracovnic ve společnosti.

Datum 2. června byl následně stanoven jako “International Sex Workers Day” nebo také „International Whores’ Day”.

Boj o práva sexuálních pracovnic však i po 39 letech zatím stále nekončí, jak se v lednu 2019 vyjádřilo i 130 sexuálních pracovnic a pracovníků v otevřeném dopisu (přidám hypertextový odkaz: https://rozkosbezrizika.cz/ne-sexualni-sluzby-nejsou-nasilim/) v časopise Le Monde.

„Ne, sexuální práce sama o sobě není násilím. Nebezpečnou ji činí podmínky, ve kterých ji vykonáváme, a právě kvůli penalizaci zákazníků jsme tomuto násilí více vystaveni. Ne, výkon sexuální práce není v rozporu s naší lidskou důstojností. Vadí nám prohibicionistické zákony, diskriminace, hanobení a stigmatizace, jejichž jsme oběťmi.“

Mezinárodní den je prostorem pro to, abychom opět otevřeli témata bezpečí sexuálních pracovnic a pracovníků, podmínek práce, podporu jejich lidské důstojnosti a naslouchali jim samým. Jasnou zprávou za ROZKOŠ bez RIZIKA je, že „Sexuální práce je práce“.

Stáhněte si naší grafiku a vyfoťte se s ní, fotku přidejte do naší facebookové události

Grafika ke stažení 1   Grafika  2

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek