English

Aktuality

Thumb
Thumb

Pod červeným deštníkem proti násilí v sexbyznysu

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze. Motivem tohoto setkání byly již tradičně červené deštníky jako symbol ochrany pro sexuální pracovníky. Při diskuzích o násilí se ženy v sexbyznysu často opomíjejí, jde přitom o jednu z nejohroženějších skupin. S nějakou formou násilí se setkalo devět z deseti sexuálních pracovnic. Násilí v prostředí sexbyznysu se věnovala R-R v publikaci Tak tohle ne! vydané v roce 2016.

Sexuální pracovnice jsou přitom vystaveny nejen násilí od zákazníků, ale potýkají se například i s násilím ze strany institucí a represivních složek. Špatné zkušenosti nebo zlehčování svědectví žen ze sexbyznysu navíc vedou k tomu, že mnoho případů násilí nenahlásí, ačkoliv někdy dochází až k ohrožení jejich života. Poskytováním sexuálních služeb se v České republice živí několik tisíc osob, podle odhadů ROZKOŠE bez RIZIKA se jejich počet pohybuje mezi 10-13 tisíci. Zhruba polovinu žen v sexbyznysu přitom tvoří matky samoživitelky. Násilí, kterému jsou vystaveny, tak může mít dopad i na jejich rodiny.

 

Z hlediska legislativy se ale prostituce pohybuje v šedé zóně. Právě na represivní opatření, která zvyšují zranitelnost sexuálních pracovnic a nutí je k práci v nebezpečnějším prostředí, jsme chtěli naším happeningem poukázat. Díky všem, kdo se přišli dozvědět o násilí v sexbyznysu více a kdo s námi vydrželi až do závěrečné chumelenice.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek