English

Aktuální projekty

Partnerství s organizací Persefona v projektu Z labyrintu násilí

Naše organizace je partnerem v projektu Z labyrintu násilí podpořeném Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

This organization is in partnership with the project Escape from the Maze of Violence which is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants.

Partnerství s organizací Persefona v projektu Z labyrintu násilí

Z labyrintu násilí

Program: Dejme (že)nám šanci

Realizace projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2016

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Shrnutí a cíle projektu:

Naším cílem je snížení výskytu domácího násilí, sexuálního násilí, tzn. znásilnění a sexuálního zneužívání, ve společnosti pomocí kvantitativního i kvalitativního rozšíření služeb obětem a zvýšení kapacity terapie násilných osob. K optimalizaci řešení domácího násilí, sexuálního násilí a terapie násilných osob chceme přispět skrze zvyšování citlivosti zainteresovaných profesních skupin a posílením jejich zájmu o tyto oblasti.

Aktivity celého projektu vychází z reálných potřeb, a právě ve svém souhrnu přispějí k požadovaným společenským změnám.

Dílčí cíle:

  • Rozšíření stávající kapacity služeb pro oběti domácího násilí a sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji včetně doplnění chybějících služeb.
  • Vznik brněnského interdisciplinárního týmu k řešení problematiky sexuálního násilí, který přizve odborníky všech relevantních profesí.
  • Celostátní sociologický průzkum, zaměřený na domácí násilí, sexuální násilí (postoje veřejnosti, četnost apod.) a násilné osoby (postoje veřejnosti k nim apod.).
  • Optimalizace celkového řešení domácího násilí skrze zvyšování citlivosti zainteresovaných profesních skupin k problematice domácího násilí, sexuálního násilí a práce s násilnými osobami. Rozvoj odbornosti organizací, profesních skupin i laické veřejnosti formou seminářů a vzdělávacích akcí.
  • Realizace informační kampaně zaměřené na změnu postojů k násilí ve vztazích, která by měla přispět k detabuizaci tématu sexuálního násilí. Kampaně zaměřené na oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění, násilné osoby a propagaci služeb Persefony v Jihomoravském kraji.
  • Rozšíření kapacity a dostupnosti individuální a skupinové terapie násilných osob.
  • Zvýšení odbornosti pracovníků Persefona skrze jejich další vzdělávání a supervize.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek