English

Aktuální projekty

Online poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu

Online poradna nabídne prostor pro poradenství ženám, které chtějí zůstat v anonymitě, protože se obávají stigmatu, ale potřebují poradenství. Domníváme se, že se takto dostaneme do kontaktu i se ženami, které nikdy nevyužily našich služeb právě díky obavě z prozrazení. Nakontaktujeme ženy, které o našich službách nikdy neslyšely, protože nás nemohly potkat např. při terénní práci v klubech, privátech či na ulici. Dojde k rozšíření dopadu poskytovaných služeb R-R a to na ženy, které pracují v oblastech, kde nemáme kamenná centra, kde se tedy nemohou potkat s naším terénním týmem. Online poradna bude mít celorepublikový dosah.

Tím, že je poradna anonymní, ženy se tak rychleji mohou zeptat na věci, na které by se v poradenství face to face zeptaly mnohem později. V kyberprostoru odpadá strach a stud se zeptat na jakékoliv téma. Online služby šetří čas, umožňuje pracovat tempem klientky, rychleji se překonají různé bariéry.

Online poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu

Chat pro změnu nabídne ženám anonymní poradenství. Výhodou je také dostupnost pro ženy po celé ČR i tam, kde nemáme kamenná centra. Přes chat je možné poskytovat sociální, zdravotní či jiné poradenství, ale i terapii. Častým tématem v poradenství face to face je téma bezpečnosti práce v SB.  Tak tomu i bude v poradenství online. Cítíme, že bude tak možné dostat se k tématu násilí daleko dříve než při běžných terapiích. Tato témata jsou totiž často otevírána až po několika sezeních a my věříme, že online cestou bude možné rychleji problém zachytit. Budeme moci ženám radit, jak si vytvořit bezpečnostní plány, jak předcházet násilí a jak ho případně řešit.

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Název projektu: Online poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu č. 3720011

Období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Cíle projektu:

Cílem je zavést nové služby pro ženy ze SB a rozšířit tak okruh žen, kterým bude poskytnuto poradenství (např. poradenství k tématu násilí na ženách). Oslovení i žen, které doposud z důvodu anonymity naše služby nevyužívaly. Dalším cíle je šířit osvětu a poskytovat poradenství k tématu násilí online. V rámci online poradny bude záložka s tématy, které řeší v SB. Nový leták k násilí v kyberprostoru.

Cílem konkrétním pak je:

  • Rozšíření cílové skupiny o ženy, které chtějí vstoupit do SB a ty, které chtějí zůstat v anonymitě a jiných služeb by v R-R nikdy nevyužily.
  • Rozšíření služeb poskytovaných v R-R pro ženy ze SB o online poradnu, chat a terapii online. Rozvoj online poradny a chatu reflektuje změny v SB. Cílem je ženy z online prostoru získat i pro další poradenství v kamenných centrech (zdravotní služby, sociální poradenství, terapie face to face).

Cílová skupina:

Ženy:

  1. které chtějí vstoupit do SB
  2. pracující v SB
  3. které zatím nevyužily služeb R-R
  4. které ze SB chtějí odejít a potřebují získat podporu a překonat strach a obavy spojené s odchodem ze SB
  5. které ze SB odešly a potřebují zpracovat své zážitky, traumata ze SB a tím uzavřít tuto životní kapitolu

Aktivity projektu:

  1. Zprovoznění internetové poradny a rozvoj online poradenství
  2. Chatové poradenství
  3. Terapeutické služby a jejich rozvoj online

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek