English

Aktuality

Thumb
Thumb

Sexuální služby nejsou násilím

Ve svém komentáři v novinách „Le Monde“ se skupina sexuálních pracovnic a pracovníků ohrazuje proti článku, jenž byl předtím publikován v tomtéž deníku a vyjadřoval podporu pokutování zákazníků. Tato skupina sexuálních pracovníků a pracovnic tvrdí: „Naše práce je nebezpečná kvůli podmínkám, ve kterých ji vykonáváme.“

Publikováno 18. ledna 2019 v 16:48 – aktualizace 21. ledna 2019 v 16:20, doba četby 5 min., kolektiv autorů

„Boj proti sexismu a násilí nelze vést bez sexuálních pracovníků a zároveň tito nemohou být poškozováni, protože feminismus ani vzdělání v duchu rovnosti nelze pěstovat tak, že se pošlapají základní lidská práva některých kategorií žen“ Philippe Turpin / Photononstop

Komentář

V komentáři, který vyšel v deníku Le Monde 9. ledna pod názvem „Zákon o prostituci: “Dekriminalizace by znamenala katastrofu”“se lékaři, kteří podporují zákaz prostituce, prezentují jako odborníci na naše životy, zejména „na sexuální a vztahovou oblast“, které však očividně nerozumí. Vyjadřují znepokojení nad stavem našich úst, vagín a konečníků a  nazývají nás „obchodovanými lidmi“.

Odvolávají se dále na slova jistého gynekologa ze zprávy Generálního inspektorátu sociálních věcí (IGAS), kde se píše o našich „zdeformovaných vulvách“ a „zjizvených vagínách“ a spojuje případy extrémního násilí s celým společenstvím sexuálních pracovnic, jako by pravidelná sexuální aktivita mohla zničit naše pohlavní orgány. Bylo by to k smíchu, tato slova jsou však brána zcela vážně.

Naše odpověď zní: přestaňte využívat našeho předpokládaného utrpení, skutečného či fiktivního; přestaňte využívat své autority k tomu, abyste nás veřejně pranýřovali a vyslovovali zobecňující soudy. Naše ústa, vagíny a konečníky – ať už je užíváme pro sexuální služby či ne – vám nepatří. Vaše přemrštěná slova vám berou veškerou důvěryhodnost.

Bez vědeckých důkazů

Veškeré národní a mezinárodní zdravotnické orgány (WHO, UNAIDS, The Lancet), všechny organizace působící v oblasti zdraví (Lékaři bez hranic, AIDES, Planning familial) doporučují dekriminalizaci sexuální práce. V reakci na to malá skupina lékařů, z nichž zhruba polovina pracuje v protiprostitučních organizacích, bojuje za zákaz prostituce, a to navzdory vědeckým důkazům. Vycházejí z výňatku ze zpráv Generálního inspektorátu sociálních věcí (IGAS) či Světové zdravotnické organizace (WHO), nezohledňují je však jako celek. Uveďme si některé citace, abychom si připomenuli fakta. V souhrnné zprávě organizace IGAS se nehovoří o „rozmanitosti a závažnosti problémů souvisejících s prostitucí“, ale o „různých onemocněních, které nemusí přímo souviset s výkonem prostituce“ nebo o rizicích „různé závažnosti dle způsobu a podmínek výkonu sexuální práce a dle typu lidí“. WHO neříká, že „dekriminalizace prostituce by byla katastrofou“, ale právě naopak, že „všechny země by se měly zaměřit na dekriminalizaci sexuální práce“. Mají tu drzost napsat, že v roce 2019 nelze potvrdit nárůst násilí v návaznosti na penalizaci zákazníků, a to navzdory vraždám našich kolegů a kolegyň, navzdory našim mnohým svědectvím a nárůstu násilných incidentů, jež byly nahlášeny u sdružení, či navzdory hodnotící studii zákona z dubna 2018. Jak je možné, že tito lidé, kteří obvykle hbitě využívají násilí, které zažíváme, nyní raději popírají utrpení, kterým procházíme kvůli zákonu?

Naše lidská důstojnost není dotčena

Ne, sexuální práce sama o sobě není násilím. Nebezpečnou ji činí podmínky, ve kterých ji vykonáváme, a právě kvůli penalizaci zákazníků jsme tomuto násilí více vystaveni. Ne, výkon sexuální práce není v rozporu s naší lidskou důstojností. Vadí nám prohibicionistické zákony, diskriminace, hanobení a stigmatizace, jejichž jsme oběťmi.

Ne, naše předpokládaná průměrná délka života není pouhých 40 let, jak je bez důkazu uvedeno. Chcete-li se přesvědčit o pravdě, stačí si přečíst zprávu Hlavního zdravotnického úřadu o prostitutkách, nebo nám jen naslouchat. Náš zdravotní stav není horší než u ostatní populace, s výjimkou častějšího vystavení násilí, které je způsobeno skutečností, že se pro vykonávání naší práce musíme skrývat. Užívání drog není mezi sexuálními pracovníky rozšířenější než u ostatní populace, s výjimkou tabáku a konopí, jak je uvedeno v této studii, dle níž je naše nadměrná spotřeba srovnatelná se spotřebou těchto látek u nezaměstnaných a chudých pracujících. Protože tato činnost vskutku umožňuje těm nejzranitelnějším z nás žít a získat ekonomickou nezávislost. Strach ze stigmatizace od lékařů Kromě toho upozorňujeme lékaře, zejména gynekology, na systematický strach z toho, že musíme o naší činnosti říci lékařům, stejně jako na špatné zacházení, kterého se nám dostává, jakmile se ošetřující personál dozví, že jsme sexuální pracovnice. To nás vede k tomu, abychom zanedbávaly naše zdraví ze strachu ze stigmatizace naší profese lékaři. Slova komentáře, na nějž reagujeme, jsou šokující: autoři využívají své autority lékařů, když tvrdí, že „80% až 95% sexuálních pracovníků bylo v dětství znásilněno“. Ani tyto údaje nevychází z žádné vědecké studie a jsou nečestné, protože se jedná o pouhou snahu označit naše tvrzení za neplatná pod záminkou, že jsme pouhé oběti bez soudnosti a schopnosti analyzovat. Nezapomeňme, co díky hnutí #metoo vyšlo na povrch: sexuální zneužívání se vyskytuje masivně a jeho součástí je zneužití struktur. Týká se celé populace, sexuálních pracovníků i ostatních. Díky hnutí vyšlo na světlo, že sexismus se projevuje v celé naší společnosti, a tato skutečnost se týká všech žen. To, zda jsme byli znásilněni či ne, nemění nic na skutečnosti, že nikdo nemůže popřít naši schopnost činit rozhodnutí jako dospělé osoby, tedy například rozhodnutí vykonávat svou profesi, ať už s jejím výkonem spojujeme jakékoli emoce, pozitivní či negativní. Boj proti sexismu a násilí nelze vést bez sexuálních pracovníků a pracovnic a zároveň tito nemohou být poškozováni, protože feminismus ani vzdělání v duchu rovnosti nelze pěstovat tak, že se pošlapají základní lidská práva některých kategorií žen. Dokonce, i když budou pracovat svými genitáliemi.

Společný komentář 130 sexuálních pracovnic a pracovníků, prostitutek a prostitutů, pracovníků eskortních služeb – současných i bývalých

První signatáři (jsou respektovány popisy pozic dle přání jmenovaných osob): Marianne Chargois (činná 15 let jako sexuální pracovnice), Samantha Avrillaud (prostitutka ve Vincenneském lesíku), Carole Ben Amar (prostitutka ve Vincenneském lesíku), Fathy Ben Soussan (prostitutka ve Vincenneském lesíku), Christine Lyon (činná 30 let jako sexuální pracovnice, 53 let), Giovanna Rincon (transfeministická HIV pozitivní sexuální pracovnice), Isabelle Rouget (prostitutka ve Vincenneském lesíku), Thierry Schaffauser (sexuální pracovník), Sonia Verstappen (činná 36 let jako sexuální pracovnice).

Seznam signatářů

 

Přeložila R-R

Zdroj: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/18/non-l-exercice-du-travail-sexuel-n-est-pas-en-soi-une-violence_5411261_3224.html?fbclid=IwAR0clae0NY38oPcL2z6SFgu6yEeXkJpynoAsawoxKXn21rT5qIpn8b5f548

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek