English

Aktuality

Thumb
Thumb

Násilí k sexuální práci nepatří

V úterý 17. 12. 2019 si připomeneme Mezinárodní den proti násilí na ženách a mužích v sexbyznysu. Veřejnost se může přijít informovat a diskutovat o tématech často skrytých „pod povrchem“ do prostor Poradenského centra organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Panelová diskuze a pietní akt je vyústěním dlouhodobé snahy organizace o snižování sociálního stigmatu spojeného se sexuální prací v ČR.

Shrnutí problematiky násilí

Podle odhadů v České republice poskytuje placené sexuální služby mezi dvanácti až třinácti tisíci osobami, z nichž většinu tvoří ženy. S nějakou formou násilí, ať už se jedná o psychické či fyzické týrání, se setkalo až 92 % žen pracujících v tomto odvětví. Cílem organizace ROZKOŠ bez RIZIKA je nejen poskytovat akutní poradenské služby a testování, ale zejména upozorňovat a aktivně prosazovat práva sexuálních pracovníků:

“Mezinárodní den proti násilí na ženách a mužích v sexbyznysu je prostorem pro to, abychom opět otevřeli témata bezpečí sexuálních pracovnic a pracovníků, podmínek práce v tomto oboru, podporu jejich lidské důstojnosti a naslouchali jim samým. Jasnou zprávou za ROZKOŠ bez RIZIKA je, že sexuální práce je práce jako každá jiná a lidé, kteří se jí věnují, by měli být adekvátně chráněni zákonem,” říká generální ředitelka organizace ROZKOŠ bez RIZIKA PhDr. Hana Malinová, CSc.

          Domácí a sexuální násilí nadále představuje závažný problém v české společnosti. Zkušenost s partnerským násilím má každá třetí žena, oběťmi znásilnění se stalo 5–10 % žen. Na policii či jiné pomáhající profese se však obrátí jen zlomek obětí. Lidé se bojí o násilí mluvit a ženy, které poskytují placené sexuální služby, ještě více.

Sexuální pracovnice a pracovníci nemají s policií zrovna dobré zkušenosti. Sami jsou mnohdy přesvědčení, že násilí je nedílnou součástí jejich práce. Příkladem toho je přetrvávající mýtus, že sexuální pracovníky a pracovnice nelze znásilnit. Pokud se stanou obětí násilí, nemají se kam obrátit nebo se setkávají s odsudky, že přece vědí, do čeho šli, že násilí k prostituci patří,” vysvětluje Hana Malinová.

Předsudky ve společnosti          

ROZKOŠ bez RIZIKA se snaží bourat právě tyto předsudky, které ve většinové české společnosti o sexuální práci přetrvávají. Ke zlepšení situace by pomohlo vyjmout prostituci z tzv. šedé zóny, kdy nyní tato činnost není zakázaná, ale ani povolená. Násilníci tak vědí, že lidé živící se sexuální prací jsou snadnými oběťmi, jelikož je pro ně velmi složité dovolat se svých práv. Důležité je dále snižovat předsudky spojené se sexuální prací, která může být legitimní volbou daného člověka. Lidé, kteří se bojí o své práci byť jen mluvit, se často nedokáží dovolat práva.

“Chceme, aby společnost vnímala a uznala sexuální práci jako práci, při které ženy prodávají určité služby a nikoliv sebe. Zákazník nikdy ženy nevlastní, má právo vyžadovat pouze předem dohodnuté služby, které si zaplatil. Nemá žádné právo vynucovat si služby, které ženy prostě nenabízejí“, doplňuje Hana Malinová.

Kampaň Pod povrchem

V průběhu měsíce listopadu budeme kampaní nazvanou „Pod povrchem“ informovat o mýtech spojených se sexuální prací a o vlivu sociálního stigmatu na život lidí živících se prací v sexbyznysu.

Celá kampaň proti násilí v sexbyznysu vyvrcholí 17. prosince 2019 v Praze.

Akce pro veřejnost 17. 12. 2019

15:00 – 15:10 Úvodní slovo generální ředitelky organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

15:10 Panelová diskuze na téma: Jak sociální stigma ovlivňuje právo volby
16:30 PIETNÍ AKT (orientační čas)

S červenými deštníky se přemístíme do nedalekého parku, kde vytvoříme pietní místo. Vzpomínku na zemřelé sexuální pracovnice a pracovníky si připomeneme zapálením svíček.
17:30 PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK
Poté budeme pokračovat neformálním setkáním na vánočním večírku organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, který se bude konat v prostorách Poradenského centra R-R.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek