English

Aktuality

Thumb
Thumb

Na Budějovickém Majálesu zahrály místní neziskovky na strunu prevence. Desítky studentů a studentek zahodily stud a nechaly se otestovat na HIV a využily poradenství k bezpečnějšímu sexu a rizikům užívání drog

„Cílem našich mimořádných majálesových terénů bylo vnést povědomí o existenci programu a službách, které poskytuje, mezi návštěvníky majálesu – mnoho lidí se domnívá, že služby streetworku jsou vyhrazeny pouze pro dlouholeté problémové injekční uživatele drog. Od dob začátku terénních programů se však situace změnila – V současnosti pracujeme nejen s osobami závislými, ale též s příležitostnými uživateli návykových látek a experimentátory, kteří začínají zkoušet nebo již příležitostně užívají návykové látky, a to jakýmkoli způsobem,“ říká Kamil Podzimek, vedoucí terénního programu Jihočeský streetwork Prevent.

V terénu se pohybovaly dvojice terénních pracovníků organizace Prevent s brašnami, kteří oslovovali mladé lidi, kterým předávali informace zejména o rizicích užívání legálních i nelegálních návykových látek a informace o bezpečném sexu a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci těchto intervencí proběhlo celkem 302 kontaktů. V rámci prevence pohlavně přenosných chorob bylo vydáno celkem 140 kondomů.

Pracovnice ROZKOŠE bez RIZIKA na majáles přivezly žlutou sanitku s venerologickou ambulancí, kterou jinak používají pro svou terénní práci. V sanitce pak dva dny nabízely bezplatné testování na HIV. Tuto možnost využilo 35 žen a 17 mužů, jejichž průměrný věk byl 25 let. Nejčastějším důvodem k testování byl nechráněný sex. Mladí lidé kromě výsledků obdrželi i kondom pro štěstí a poradenství k bezpečnějšímu sexu. Všechny testy měly negativní výsledek.

„Nárůst nových případů HIV v ČR v posledních letech je alarmující. S podceňováním rizik pohlavních infekcí se bohužel setkáváme opakovaně u mladších a trochu překvapivě i starších ročníků. ROZKOŠ bez RIZIKA proto pořádá podobné akce pro veřejnost častěji než v minulosti. Lidé se také mohou nechat otestovat každé první úterý v měsíci na naší pobočce v Českých Budějovicích (ulice Česká 20),“ uvedla vedoucí českobudějovického týmu R-R Monika Kochlöflová.

Sociální pracovníci a pracovnice Salesiánského středisko mládeže oslovili během Majálesu zhruba čtyřicet lidí. Zajímali se hlavně o menší vytipované skupinky návštěvnic a návštěvníků, které seznamovali se službami centra a nabídli jim poradenství k bezpečnějšímu sexu a riziku přenosu pohlavních chorob.

Kolem čtyřiceti lidí oslovili také zástupci Městské charity České Budějovice. Předávali informace o otevíracích dobách obou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež o volnočasových aktivitách a o sociálním poradenství, jakožto dvou základních pilířů služeb které mají děti a dospívající v Českých Budějovicích k dispozici. Častým tématem rozhovorů byla otázka trávení volného času, a možností, jež v tomto ohledu Městská charita České Budějovice ve svých službách nabízí.

Preventivní aktivity neziskových organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, PREVENT 99, Salesiánské středisko mládeže a Městská charita České Budějovice na Budějovickém Majálesu podpořilo město České Budějovice.

cbudejovice

Kontakty:
Poradenské centrum R-R České Budějovice, vedoucí centra Monika Kochloflová,
tel.: 775 133 133, e-mail: budejovick@rozkosbezrizika.cz
Městská charita České budějovice, NZDM Srdíčko – Jiloro a V.I.P., vedoucí sociálních služeb Bc. Michaela Mottlová, tel.: 775 655 422, e-mail: michaela.mottlova@mchcb.cz
Jihočeský streetwork Prevent, vedoucí zařízení Bc. Kamil Podzimek, tel. 602 570 366, e-mail: podzimek@prevent99.cz
Kontaktní centrum Prevent, vedoucí zařízení Bc. Michaela Rokosová, tel.: 724 070 783, e-mail: kccb@prevent99.cz
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže ČB, koordinátorka Otevřených klubů Lenka Kolářová, tel.: 733 741 553, e-mail: lenka.kolarova@sasmcb.cz

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek