English

Aktuality

Thumb
Thumb

Komu je dekriminalizace určena?

„Kompletní dekriminalizace sexuální práce není všelékem, ale je prvním krokem k lepší ochraně práv pracujících v sexu.“ (Organizace pomáhající obětem obchodu s lidmi sdružené v NSWP)

Prostituce je služba, na jejíchž podmínkách se spolu svobodně domlouvají dvě dospělé svéprávné osoby. To samozřejmě neznamená, že neexistuje prostituce vynucená okolnostmi, nebo dokonce obchod s lidmi. Při prosazování dekriminalizace je ale nutné mít na paměti, že jeden zákon nedokáže vyřešit všechny problémy s prostitucí spojené, a tedy ani tyto dva negativní jevy. Pro ně existuje jiné řešení.

Obchod s lidmi a nedobrovolná prostituce

Dle údajů ministerstva vnitra se počty odhalených případů obchodovaných osob v České republice každoročně pohybují v desítkách. Do obchodu s lidmi spadají i například pracovní vykořisťování, nucené sňatky apod., sexuální vykořisťování je ale nejrozšířenější. I když si pod tímto pojmem mnozí představí skupinu dívek z východní Evropy zavřených někde ve sklepě, jak to známe z filmů nebo z devadesátých let, sexuální vykořisťování může mít mnoho podob a v čase se mění. Ministerstvo vnitra proto připravuje každé tři roky Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice, v níž se snaží obsáhnout všechny jeho současné podoby. Dekriminalizace prostituce nepomůže obětem obchodu s lidmi dostat se z této situace. Největší nadějí je pro ně dobrá práce policie, případně neziskových organizací zaměřených na tuto problematiku, při odhalování sítí obchodníků s lidmi a jejich rozbíjení.

Stejně tak dekriminalizace neumožní lidem, které k prostituci nutí okolnosti, aby mohli sexbyznys opustit a živit se jinak. V České republice žijí lidé, kteří jsou v takové sociální a ekonomické situaci, že vnímají sexuální práci jako nejfunkčnější strategii pro přežití nebo fungování ve svém životě. V takové chvíli mluvíme o nedobrovolné prostituci. Může jít o matky, které se pohybují na hranici chudoby. Stát má možnosti, jak aspoň části těchto lidí pomoci. Nabízí se například úprava insolvenčního zákona, protože řada z nich má velké dluhy, zavedení zálohovaného výživného, protože řada z nich nemá alimenty od druhého rodiče, zákon o sociálním bydlení, protože nemají prostředky na to, aby zaplatili standardní nájem, či vytváření pracovních míst v regionech, kde ani dnes místa nejsou. To ale neznamená, že jim zákon o dekriminalizaci nepřinese nějaká pozitiva.

Prostituce může být i svobodnou volbou

Z uvedeného vyplývá, že s prostitucí jsou spojeny některé negativní jevy, které dekriminalizace nedokáže vyřešit. Velká část z odhadovaných dvanácti až třinácti tisíc osob v sexbyznysu ale poskytuje sexuální služby zcela dobrovolně. Jejich motivací může být více, někteří si jen chtějí rychle vydělat, dalším se nechce do jiné práce nebo je tahle práce prostě baví. Ani pro matky samoživitelky neplatí, že by je k prostituci vedla jen bezvýchodnost jejich situace. Pro řadu z nich nabízí práce v sexbyznysu benefity, na které by jinak nedosáhly: vyšší výdělky a zároveň flexibilní pracovní dobu, takže mohou trávit více času se svými dětmi a nemusí tolik řešit hlídání.

Dekriminalizace prostituce může přinést největší výhody právě lidem, kteří se jí živí dobrovolně. Třeba proto, že by jim umožnila pracovat oficiálně. V internetové poradně Rozkoše bez rizika dostáváme spoustu dotazů na to, jak se živit prostitucí legálně a kam se přihlásit. Pokud by neprobíhala registrace formou nějakého speciálního seznamu těchto osob, ale jako normální živnost, mnozí by se k ní přihlásili. Ostatně část z těch, kteří chtějí nějakým způsobem legalizovat svoji činnost, již dnes maskuje prostituci za některou z volných živností nebo za nezávislé povolání. Kluby zase vydávají své aktivity za pronájem nebo za poskytování reklamy. Proč jim ale neumožnit místo mlžení provozovat svou činnost otevřeně? Proč ty, co chtějí fungovat v systému a podle pravidel, nutit ke lhaní a hledání různých kliček jen proto, že se živí zrovna prostitucí?

V šedé zóně není na zločiny vidět

Život na hraně ilegality s sebou nese mnoho nevýhod, sexuální pracovníci a pracovnice se navíc musí potýkat s velkým stigmatem. Dnes se setkávají například s výhrůžkami, že jim OSPOD odebere děti, nebo mají obavy nahlásit trestné činy, aby se situace neobrátila proti nim a sami nebyli obviněni třeba z kuplířství. Pod tlakem pak často rezignují na bezpečnost a stávají se snadnou obětí vydírání, ekonomického násilí (krádeží, neplacení ze strany zákazníků, nebo například systému různých pokut v klubech), a zejména násilí fyzického a sexuálního. Pokud už takový čin nahlásí, mnohdy se setkávají s dehonestujícími poznámkami, například „prostitutku nelze znásilnit“.

Destigmatizace nebo alespoň snížení stigmatu, povinnost používat při sexuálních praktikách v sexbyznysu kondom, určení pravidel, např. že nelze zpětně vymáhat peníze, když je zákazník „nespokojen“, nebo zlepšení pracovních podmínek v klubech, zlepšení přístupu ke spravedlnosti… to všechno jsou přínosy, které dekriminalizace může mít. Důsledkem je pak posílení lidských práv nejen pro ty, kteří se pro tuto práci svobodně rozhodli, ale i pro ty, kdo ji vykonávají nuceně. Na zločiny páchané na lidech na okraji společnosti je méně vidět. Pojďme prostituci vytáhnout na světlo.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek