English

Aktuality

Thumb
Thumb

Kde dekriminalizace pomůže nejvíc?

„Dekriminalizace sexuální práce by měla ze všech prostředků největší vliv na průběh epidemie HIV, mohla by předejít 33-46 % nových infekcí HIV v příštím desetiletí.” (Zdravotnické organizace sdružené v NSWP)

Dekriminalizace může zlepšit situaci mužů a žen pracujících v sexbyznysu. Ve kterých oblastech může být její přínos největší?

Dekriminalizace a bezpečí

Prostituce přitahuje násilí. S nějakou formou násilí se setkalo 92 % z žen, se kterými Rozkoš bez rizika spolupracuje a spolupracovala. Násilí přitom může mít mnoho podob: výhrůžky, nadávky, vydírání, pomluvy, krácení výdělku, upření výdělku, zadržování výdělku, hrozby, mlácení, kopání, znásilnění, nucení k praktikám, které ženy nechtěly, držení, škrcení, neúměrně dlouhé pracovní doby, nulové pracovní podmínky atd. Prostředí tomu nahrává. Dokonce i sami sexuální pracovníci a pracovnice jsou mnohdy přesvědčení, že násilí je nedílnou součástí jejich práce. Ženy a muži, kteří pracují v sexbyznysu a stanou se obětí násilí, se buď nemají kam obrátit, nebo se setkávají s odsudky, prohlášeními, že přece vědí, do čeho šli, že násilí k prostituci patří. Pokud už se odhodlají incident řešit, naráží zase často na to, že pachatelé dostanou tresty na spodní hranici sazby.

Násilí je ale vždycky nepřijatelné. Není ospravedlnitelné ani na lidech živícími se sexuální prací, ani třeba na pekařích nebo učitelích. Když je prostituce v šedé zóně, ani zakázaná, ani povolená, jsou lidé, kteří se jí živí, zranitelní. Násilníci vědí, jak těžké je pro sexuální pracovníky dovolat se svých práv a že mnozí z nich násilné činy raději nikam nehlásí, aby se sami nestali objektem vyšetřování. Proto pachatelé vyhledávají tyto osoby jako snadné oběti, beze strachu z usvědčení a odsouzení. Říkáme tomu „legitimizace násilí“.

Dekriminalizace může lidem v sexbyznysu dodat sebevědomí řešit, když se stanou obětí násilí, přestat se bát případného postihu. Jinými slovy, může jim dát větší pocit bezpečí. Protože pokud budou moci tito lidé mít důvěru v policii a instituce, že se události budou opravdu věnovat a nestranně ji vyšetří, začnou trestné činy častěji hlásit. A pokud budou pachatelé souzeni, ubude násilné trestné činnosti na mužích a ženách v sexbyznysu.

Dekriminalizace a zdraví

Zdraví patří v souvislosti s prostitucí k nejzmiňovanějším tématům. Přitom je spojená s řadou mýtů. Lidé, kteří poskytují sexuální služby, o své zdraví dbají často více, než běžná populace. Rozkoš bez rizika objíždí se svou testovací jednotkou celou republiku, a testuje jak ženy ze sexbyznysu, ale i veřejnost. Naše zdravotnice tak navštěvují kluby v regionech, chodí testovat tzv. „na trasu“, tedy na místa, kde se často nachází lidé, kteří poskytují své služby na ulici, jezdí do různých privátů, kam si je ženy obvykle samy pozvou, nebo jde o pravidelné návštěvy, ale potkáte je i na různých festivalech či veletrzích. Když jsme takto vloni testovali čtyři sta osob z řad veřejnosti, zjistili jsme, že polovina z nich byla na testu HIV úplně poprvé. Sáhněte si sami do svědomí. Byli jste se někdy otestovat na HIV? A kdy naposledy? A opravdu jste mezi tím neměli rizikový nechráněný sex?

Rozkoš bez rizika každoročně provedeme přibližně 3500 testů na HIV. Nejsme přitom jediná organizace (dále Spolek Ulice Plzeň, Network East-west a další), která toto sexuálním pracovníkům a pracovnicím nabízí, každý si navíc může zajít do jednoho z mnoha míst, kde se na HIV nebo jiné pohlavně přenosné infekce testuje, nebo přímo na dermatovenerologii. Díky prevenci a osvětě se daří předcházet přenosu pohlavních infekcí a motivovat nakažené, aby infekci rychle léčili (pokud je to možné). Nejlepší prevencí je ale kondom. Mnoho zákazníků přitom sex bez kondomu vyžaduje, někdy jsou ochotni si za něj připlatit, někdy si ho během styku bez domluvy sundají. Jenže kdo je přístupný mít sex bez kondomu, nejspíš to tak dělá často, a je proto velké riziko, že se někde nakazil. A to platí jak pro sexuální pracovníky a pracovnice, tak pro zákazníky.

Co může přinést dekriminalizace, jsou jasná pravidla zdravotní bezpečnosti. Nejde jen o povinné prohlídky. Mnoho žen a mužů ze sexbyznysu už nyní chodí pravidelně na testy, jenže pohlavně přenosné infekce mají inkubační dobu nebo se neprojeví hned, ale dotyčný už je nakažlivý. To platí i o HIV, které se dá zjistit až tři měsíce po rizikovém styku! Řešením je proto tlak na používání ochranných pomůcek. Pokud budeme mít v každém klubu pravidlo, že sex bez kondomu se zakazuje, bude tlak na bezpečné podmínky a zároveň budou lidé poskytující sexuální služby moci hledat zastání, pokud po nich bude služby bez kondomu někdo vyžadovat nebo je k nim nutit.

Dekriminalizace a finance

Tématem, které samozřejmě nejvíce rezonuje mezi politiky i v médiích, je finanční přínos dekriminalizace. Už nyní můžeme slýchat různé odhady, kolik by zdanění prostituce přineslo peněz do státního rozpočtu. Zdanění výdělku u žen a mužů, kteří sexuální služby poskytují, je ale jen jedna strana mince. Někteří žijí na okraji společnosti, jsou v dluzích, jsou to rodiče samoživitelé, někdy užívají drogy nebo padli na dno z jiného důvodu. Čekat, že na tyto lidi uvalíme daně a najednou bude na dálnice a důchody, je naivní. Na druhou stranu, dekriminalizace může rozpočtu ušetřit. Kvůli současné právní úpravě běží s lidmi ze sexbyznysu mnoho správních i trestních řízení, ať již proto, že nabízeli své služby někde, kde neměli, nebo např. proto, že když si spolu ženy pronajmou byt jako privát, může být ta, na kterou je nájem psaný, obviněna z kuplířství. Každé správní řízení ale něco stojí a dekriminalizace by mohla vést ke snížení jejich počtu, stejně jako k uvolnění rukou policie, která by se mohla zaměřit jen na skutečně kriminální činy spojené s prostitucí – násilí a obchod s lidmi.

Další ušetření může přinést prevence přenosu pohlavních infekcí pomocí testování a zejména pomocí používání kondomu. Léčba pohlavně přenosných nemocí, hlavně těch závažných, je drahá, v případě např. HIV je to léčba dlouhodobá, která trvá po celý zbytek života nakaženého, Výdaje jsou i na práci s obětmi trestné činnosti nebo na sociální služby, pokud se místo potírání prostituce obecně zaměříme na potírání s ní spojených negativních jevů, mohly by se výhledově snížit náklady i v této oblasti.

Pokud jde o výdělky pro stát, místo spoléhání na příjmy ze zdanění jednotlivých fyzických osob pracujících v sexbyznysu se můžeme zaměřit na danění klubů či privátů. Ty (minimálně kluby) sice nějakým způsobem daní už dnes, ale vzhledem k tomu, že jejich oficiální činnost je jen zástěrkou pro tu skutečnou, je jen otázkou, nakolik jejich odvody odpovídají reálným ziskům.

Dekriminalizace prostituce nikoho nepřipraví o jeho práva, neubere mu svobody. Naopak, může přinést práva a svobodu těm, kteří se jich dnes marně dovolávají.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek