Grantoví dárci v roce 2021

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Evropský sociální fond

Magistrát hl. města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Statutární město Ostrava

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové https://www.vdv.cz/

Statutární město Brno

Moravskoslezský kraj

Ústecký kraj

Městská část Praha 2

 

Olomoucký kraj

Statutární město České Budějovice

 Alza.cz

Evropské strukturální a investiční fondy