Grantoví dárci a nadace v roce 2020

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Evropský sociální fond

 

Magistrát hl. města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Statutární město Ostrava