I my jsme povinni v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 informovat naše kolegy a kolegyně, příznivce a příznivkyně či donorské strany, jaké jejich údaje sbíráme, jak je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme nebo dokonce k čemu je sbíráme. A proto vezměte na vědomí následující řádky:

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. zpracovává údaje třetích stran v několika případech:

  • Jste spřízněnou organizací, se kterou spolupracujeme, případně jsme společně v tzv. návazné síti dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
  • Jste donorskou stranou, která nám poskytuje, či někdy v minulosti poskytla, dotaci nebo grant. Pravidelně spolu komunikujeme, či jsme komunikovali v minulosti, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, grantu.
  • Jste naším příznivcem nebo příznivkyní, podpořili jste nás, pracovali jste u nás, zúčastnili jste se nějaké naší akce nebo jsme s vámi někdy byli v nějakém kontaktu.
  • Navštěvujete naše webové stránky jako rozkosbezrizika.cz nebo www.poradnarr.cz.

Ve všech těchto případech sbíráme vaše osobní údaje, především:

  • E-mailové adresy
  • Jméno a příjmení, případně titul
  • Telefonní kontakt (pouze v prvních dvou případech)
  • Adresu zaměstnání (pouze v prvních dvou případech)
  • Pracovní pozici (pouze v prvních dvou případech)
  • IP adresu (pouze v posledním případě)

Ne všechna data, která používáme, vyžadují souhlas. Pokud spolupracujeme na základě naší společné, často písemné dohody, nebo zákona, nemusíte nám jej dávat. Občas vás však oslovíme i s jinými věcmi, protože je pro nás důležité, abyste věděli, na čem pracujeme, co děláme atd.! Zašleme vám newsletter, nebo pozvánku na akci, abyste věděli, co se u nás děje, informujeme vás o novém projektu, do kterého se můžete zapojit, ale zároveň s vámi často komunikujeme ohledně pracovních záležitostí.

Vaše data se nalézají v našem centrálním adresáři R-R. Zaměstnanci do něj mají přístup na základě svých pracovních povinností a náplní práce. Takový centrální adresář se nachází na zabezpečeném icloud systému v tabulce excel a zároveň v programu zvaném MailChimp. Co se týče návštěvníků webu, vaše IP adresy nijak nezpracováváme. Naše google analytics statistiky nám ukazují pouze to, zda jste muž nebo žena, v jaké věkové hranici se nacházíte a odkud jste z internetového prostředí přišli (třeba přes jaký vyhledavač nebo co jste do něj zadali za slova). Zajímá nás totiž, kde nás najdete a co vás třeba na našem webu nejčastěji zajímá. Nic dalšího pro nás důležité není.

Data schraňujeme po dobu neurčitou, pokud se sami neodhlásíte z našeho centrálního adresáře. Tuto možnost máte buď odhlášením v rámci e-mailu, který je rozesílám z MailChimpu (kde je na konci textu i tlačítko Odhlásit odběr) nebo odhlášením na mailu gdpr@rozkosbezrizika.cz (stačí pouze odeslat z mailu, který evidujeme a do předmětu vložit NE).

Každý rok také měníme a aktualizujeme návaznou síť. Proto řadu z vás vymažeme z centrálního adresáře ve chvíli, kdy přestanete pracovat pro organizaci, se kterou jsme v kontaktu.

Žádná data, která R-R zpracovává, nejsou předávána třetím stranám! Používáme je pouze pro naše pracovní účely a k propagaci nás samotných. Neprodáváme je velkým firmám :), nehandlujeme s nimi a je pro nás jen důležité být ve spojení. Důvěřujte nám, stejně jako my důvěřujeme vám.

Stížnosti a dotazy můžete též zasílat na mail gdpr@rozkosbezrizika.cz.