English

Aktuální projekty

Chraňte se! Braňte se! – Terénní program a prevence rizik v sexbyznysu

Tento projekt zaměřený právě na lokalitu České Velenice navazuje na mnohaleté (1998-2015) zkušenosti R-R v Jihočeském kraji (dále JčK). Projekt je zaměřen na terénní práci, má pouze jednu klíčovou aktivitu a věnuje se cílové skupině osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – v našem případě ženy ze sexbyznysu.

Perex

Tento projekt zaměřený právě na lokalitu České Velenice navazuje na mnohaleté (1998-2015) zkušenosti R-R v Jihočeském kraji (dále JčK). Projekt je zaměřen na terénní práci, má pouze jednu klíčovou aktivitu a věnuje se cílové skupině osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – v našem případě ženy ze sexbyznysu.

Logo OPZ barevne

Název projektu:  Chraňte se! Braňte se! – Terénní program a prevence rizik v sexbyznysu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006163

Období realizace:  1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost z fondů EU, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Popis projektu

Klíčová aktivita „Terénní program“

Aktivita je složena z následujících podaktivit:

a) Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny prostřednictvím terénní sociální práce v klubech a na privátech

b) Telefonický a online monitoring sexbyznysu s nabídkou dalších návazných služeb

c) Terénní sociální práci

d) Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

e) Poradenská a terapeutická činnost

V rámci projektu se budeme zaměřovat též na prevenci násilí na ženách !

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek