English

Aktuální projekty

Bezpečné hranice v sexbyznysu

Tento projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti R-R v Brně, kde působí již od roku 1997. V rámci registrovaných sociálních služeb a to odborným poradenstvím a terénní prací napomáhá ženám ze sociálně vyloučených lokalit či ohroženým rizikovým způsobem života nebo dlouhodobě nezaměstnaným v identifikaci těchto rizik, nastavení preventivních opatření a osobních hranic či řešení již vzniklých tíživých životních situací.

Název projektu:  Bezpečné hranice v sexbyznysu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007806

Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost z fondů EU, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Popis projektu

  1. Terénní programy

 Aktivita je registrovanou sociální službou, pod kterou spadají dílčí služby:

  1. Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny prostřednictvím terénní sociální práce v klubech a na privátech, eventuálně na venkovních stanovištích (ulice, silnice, parkoviště)
  2. Telefonický a online monitoring sexbyznysu s nabídkou dalších návazných služeb
  3. Terénní sociální práci
  4. Zdravotně edukační činnost
  1. Odborné sociální poradenství, online poradenství

Aktivita je registrovanou sociální službou a bude probíhat po celou dobu projektu, tedy 36 měsíců – viz příloha 5a.

  1. Odborné sociální poradenství
  2. Zdravotně edukační činnost
  3. Peer aktivity a terapie

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek