Jsme nestátní nezisková organizace působící ve 13 krajích v ČR. Více jak 30 let se snažíme zlepšovat postavení žen a mužů, kteří nabízejí placené sexuální a erotické služby. Snažíme se, aby uměli zacházet s riziky, která jsou s touto činností spojená. Zároveň přispíváme k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Na co se zaměřujeme

Sociální služby

Poradíme vám zcela anonymně, odborně, bezplatně a bez předsudků. Respektujeme sexbyznys a placené erotické a sexuální služby jako formu výdělku.  Jsme tu pro Vás.

Služby poskytujeme v našich Poradenských centrech nebo dojedeme za Vámi. Popřípadě Vám zprostředkujeme doprovod do návazných institucí. U zájemců o naše služby zjišťujeme, v jaké sociální situaci se nachází a společně hledáme možnosti, jak ji zlepšit.

Získáte u nás informace jak o zákonných právech a povinnostech spojených se sexbyznysem, tak o možných rizicích v profesním a osobním životě.

Plné znění našich sociálních služeb naleznete ZDE.

Zdravotní služby

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení. Odborný zdravotnický personál v oboru dermatovenerologie pravidelně vyšetřuje osoby poskytující placené sexuální a erotické služby v našich Poradenských centrech i v rámci Terénních programů.

V Poradenských centrech vyšetřujeme HIV, syfilis a žloutenku typu C z krve a provádíme stěry na kapavku a chlamydie.

V Terénních programech provádíme testování pomoci rychlotestů (HIV, syfilis a žloutenku typu C).

Které pohlavně přenosné infekce lze testovat anonymně? Odpověď se dozvíte v plném znění našich zdravotních služeb ZDE.

O testování VEŘEJNOSTI více informací naleznete ZDE.

V čem se odlišujeme

Kromě těchto základních služeb máme ucelenou nabídku služeb:

Jak se nám dařilo

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Aktuální projekty

S tebou ne! 2022 aneb Prevence násilí vůči lidem působícím v sexbyznysu a mapování jejich potřeb

Číslo projektu: LP-HRMGSC-002 Realizace: 1. 11. 2022 – 30. 04. 2024 Projekt je realizován za podpory Norských fondů. Výše podpory: 2.472.794 Kč Projekt si klade za cíl posílení kapacity systému pro prevenci a boji proti domácímu a genderově podmíněnému násilí, jehož bude dosaženo prostřednictvím informačních akcí, unikátního výzkumu v ČR a kampaní zaměřených na destigmatizaci osob působících v sexbyznysu, mapování jejich potřeb a na prevenci násilného chování vůči nim.