English

Aktuality

Thumb
Thumb

Zúčastněte se výzkumu a pomozte nám pokračovat v boji proti násilí na ženách pracujících v sexbyznysu

O co Vás požádáme, pokud budete s rozhovorem souhlasit?
Budeme se Vás ptát na názory a zkušenosti, které se týkají tématu násilí v prostředí sexbyznysu. Násilí může mít řadu podob, nemusí se jednat jen o fyzické útoky, ale např. i o psychické násilí (nadávky, zastrašování, vydírání aj.), sexuální násilí (př. nucení k pohlavnímu styku), nucení podepsat určité smlouvy či půjčky apod. Zajímá nás také třeba na to, kde vnímáte největší rizika násilí, a jak by se tyto situace daly řešit.

Co je ještě důležité vědět?
Uvítáme Vaši otevřenost. Pamatujte prosím, že však můžete odpovědět jen na ty otázky, na které sama chcete či rozhovor v jeho průběhu přerušit či ukončit.

Rozhovor bude nahráván na diktafon a bude pořízen přepis. V přepisu nebudou uváděna jména či jiné podobné údaje, podle kterých by mohlo být jasné, kdo s námi hovořil. Členky výzkumného týmu jsou vázané mlčenlivostí, takže nesmí mluvit o konkrétních věcech a lidech, o kterých se dozvěděly v rámci rozhovoru.

Za váš čas (cca 2 hod), který rozhovorem s námi strávíte, obdržíte HONORÁŘ. Rozhovor proběhne zejm. v Praze v poradenském centru R-R (Bolzanova 1, Praha 1) v soukromých prostorech.

Pokud máte zájem o spolupráci či Vás zajímají další informace, kontaktujete Janu Polákovou mailem na polakova@rozkosbezrizika.cz nebo telefonem 777 180 140 nejpozději do 30. dubna. Napište prosím, kde pracujete (klub, privát, ulice, escort apod.) a jak dlouhou dobu.

Těšíme se na Vaši účast! Petra Kutálková, Jana Poláková, Lucie Šídová

loga osf ng

Výzkum je součástí projektu „S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu“. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 


Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek