English

Aktuality

Thumb
Thumb

Zpráva z konference R-R. Zóna tolerance a profese sexuální asistentky zaujaly nejvíc

V první části konference prezentovaly Hana Malinová a Jana Poláková z R-R podobu zákonů k prostituce v obou zmíněných zemích. V Německu a Nizozemí přistoupili na legalizaci sexbyznysu a zákony mimo jiné zohledňují i práva sexuálních pracovnic. Sexuální pracovnice se může například domáhat platby od zákazníka, města musí vymezit pracovnicím místa, kde může sexuální byznys probíhat a zároveň mají možnost ho regulovat.

 

V obou zemích je prostituce legalizována přes deset let a organizace hájící práva sexuálních pracovnic i sexuální pracovnice samotné hodnotí přínos legalizace kladně. Došlo k jasnějšímu nastavení pravidel v sexbyznysu, pro ženy je také snadnější jít v případě násilných útoků ze strany zákazníků na policii. Novým problémem, s níž se obě země potýkají hlavně v posledních dvou letech, je velké množství cizinek z východoevropských zemí hlavně z Bulharska a Rumunska, které sem cíleně přichází pracovat do sexbyznysu. V Německu i Nizozemí se policie i díky legalizaci zaměřuje v rámci sexbyznysu hlavně na obchodování s lidmi. Od policie a našich zahraničních kolegyň nám ale bylo několikrát potvrzeno, že pro většinu příchozích sexuálních pracovnic jsou pasáci zároveň manažery, kteří jim zajistí povolení k pobytu, bydlení apod. a nejsou ochotné i kvůli těmto důvodům svědčit na policii, což znesnadňuje šetření těchto zločinů.

 

Jedním z pozitivních dopadů legalizace prostituce je možnost existování tzv. zón tolerance nebo-li tippelzone, které úspěšně řeší několik problémů pouliční prostituce. O jejich fungování a dopadech na konferenci mluvila Penelope Allsobrook z Kolína nad Rýnem, která pracuje ve zdejší tippelzone jako sociální pracovnice. (K tématu připravujeme delší reportáž.)

 

Její kolegyně Claudia Fischer v dálší přednášce představila programy určené ženám, které chtějí ze sexbyznysu odejít a najít si jinou práci. Sama Claudia Fischer je autorkou úspěšného programu OPERA (Orientieren Probieren ERfahren Ausbilden – Orientovat se, Zkoušet, Získat, Vyučit), který funguje v Norimberku. Jeho předností je individuální přístup ke klientkám a osvědčená praxe, kdy většinu školení nedělají externí agentury ale sociální pracovnice, které mají důvěru u klientek. Centrum nabízí zájemkyním a zájemcům různé kurzy (Němčina, práce s PC, školení ohledně daní apod.), pomoc s hledáním práce, orientací na trhu práce, pomoc s napsáním životopisu apod. Program je určen i lidem z jiných zemí, jež se v Německu chtějí usadit natrvalo.

 

Ve svém druhém příspěvku seznámila Claudia Fischer-Czech přítomné s profesí sexuální asistenky a asistenta pro tělesně postižené a starší klienty a klientky. Organizace Pro Familia a Kassandra nabízí speciální zhruba týdenní kurz, kdy jsou budoucí asistenti a asistentky seznámeni se specifickými potřebami těchto lidí. V kurzu se probírají například otázky zákonných norem, pravidla první pomoci, druhy postižení apod. O práci těchto asistentů a asistentek je v Německu poměrně zájem. Více si k tématu můžete přečíst v článku ČTK: V Německu startuje nová profese – sexuální asistent pro postižené

 

Na konferenci chtěl představit svůj návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb poslanec Viktor Paggio. Nakonec se ale kvůli jednání z konference omluvil a návrh zákona prezentovala Jana Poláková z R-R, která mluvila i o návrhu pražského radního Lukáše Manharta.

 

Před poslední přestávkou měla Hana Malinová z R-R přednášku na téma pozitiva práce v sexbyznysu. Přednáška byla zaměřena na zkušenosti a dovednosti, které mohou ženy při odchodu ze sexbyznysu využít při hledání práce v jiném oboru. Zmíněny byly například sociální dovednosti, umění vyjednávat, znalost cizích řečí apod.

 

Na závěr konference zazněly zajímavé příspěvky od Miroslavy Slívové a Vladany Augstenové, které mají osobní zkušenost s prací v sexbyznysu. Posluchači a posluchačky se mimo jiné dozvěděli, jaké jsou hlavní motivy žen, které do sexbyznysu vstupují.

 

Konference byla jedním z výstupů projektu „Ze sexbyznysu na trh práce“ podpořeného z programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je mimo jiné získat informace o dopadu legalizace prostituce v Německu a Holandsku a získat know how, jak pracovat s tématem odchodu ze sexbyznysu na trh práce.

 

Foto: Jan Losenický, Lucie Šídová

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek