×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 110
středa, 19. 4. 2017 od 10:37

SEXUÁLNÍ ASISTENCE V R-R

Sexuální asistence se nadále rozvíjí! Pět vyškolených asistentek poskytlo během loňského roku 250 asistencí. Jejími současnými propagátorkami jsou Lucie Šídová a Petra Hamerníková z nově vzniklé organizace Freya.

Článek Catherine Agthe Diserens pro revue SPCS / SZH, srpen 2016, překlad zajistila R-R: Možná se vám tato otázka zdá banální, jelikož odpověď na ni je zdánlivě velmi jednoduchá, a přesto je položena lehce provokativně. Mluvíme tu na jednu stranu o velmi složitém sociálním kontextu, ve kterém má každý a každá právo na naplňující citový a sexuální život, a na straně druhé stojí nutnost vysoce profesionálního přístupu ve všech oblastech specializované péče.
Chybějící vzdělávací programy, zacílené na otázky citového, intimního a sexuálního života vypovídají o tom, že se rozhodující úřady rozhodly pro strategii mlčení a ignorace, dvou faktorů, vedoucích k osamění a utrpění, které dále vedou ke zranitelnosti a rizikovému chování.

MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ - film Dagmar Smržové o začátcích sexuální asistence v ČR vstupuje 8. prosince do kin. Dokument, který se natáčel i v R-R, určitě stojí za vidění. Na festivalu v Jihlavě získal cenu poroty.

Přeložili jsme pro vás článek Catherine Agthe Diserens z ledna 2012, který popisuje historický kontext pojmu hendikep v souvislosti se sexualitou. Autorka v článku ukazuje zásadní momenty, jež vedly k postupnému otevírání tématu sexuality osob s hendikepem. 

Citový a sexuální život osob s hendikepem je široce diskutované téma na konferencích i v psaných textech. Co nám tedy ještě chybí? Podpora zaměstnanců ústavních zařízení a podpora rodičů.  Autorka: Catherine Agthe Diserens, překlad článku publikovaného ve švýcarském periodiku REISO zajistila R-R.

Veřejnost si mylně myslí, že lidi s hendikepem nemají na sex nárok, že sexuální asistence je sporná sexuální služba. Dokument se pokusí tento názor vyvrátit. Stejně jako zdravý člověk mají nárok na erotický život navzdory všem tělesným i mentálním omezením a limitům.

Rozhovor s Erichem Hasslerem, Evou Zylka z organizace InSeBe a Yvonne Hassler byl pořízen na workshopu k sexuální asistenci, který se konal ve dnech 1.–2. 7. 2015 v rámci projektu Právo na sex. Erich Hassler nám přivedl svou ženu Yvonne. Mohli jsme se unikátní cestou dostat k názorům osoby, jejíž manžel je sexuální asistent. Přepis rozhovoru vám teď přinášíme. Všichni tři (Eva, Erich i Yvonne) jsou tlumočeni, takže jde pouze o přepis překladu skvělé tlumočnice Kateřiny Čížková. Záznam i přepis zařídila R-R.

Projekt ROZKOŠE bez RIZIKA k sexuální asistenci získal v soutěži sociálních inovací SozialMarie 2016 cenu publika. Moc děkujeme všem příznivkyním a příznivcům, kteří pro nás hlasovali. Vyhráli jsme jen díky vám! Jako cenu jsme získali natočení tříminutového spotu k sexuální asistenci.

Darujte nám jednu minutu. Nominovali jsme projekt sexuální asistence na cenu sociálních inovací SozialMarie 2016. Hlas nám můžete dát na: bit.ly/1PiwbnG Stačí odkliknout „Moje volba“, zahlasovat a potvrdit. A neváhejte sdílet, pomůže nám to. Děkujeme R-R.

Zjistili jsme pro vás - sexuální asistence. V poslední době v médiích hodně diskutované téma, které má své příznivce, ale i odpůrce. Co člověk, to názor, co handicap to originál s různými možnostmi a potřebami. Jak je to tedy se sexuální asistencí, podporou státu atp.? Vyzpovídali jsme sexuální asistentku Vladanu, propagátora sexuální asistence vozíčkáře Tomáše Pika a ředitelku organizace Rozkoš bez rizika Mgr. Lucii Šídovou, kteří nám otevřeně odpovídali na naše dotazy .... (Text je přejatý z portálu: http://www.zijushandicapem.cz/)

Celý název článku, který napsala pro R-R Eva Zylka, zní: Etický postoj v intimní asistenci na příkladu sexuální asistence a klasické prostituce. Příspěvek, který vám nyní přinášíme, nikdy nebyl publikován. Jde o text, který se citelně dotýká etické stránky sexuální asistence a definuje parametry, které ji jako etickou popisují. Během celého článku se pak autorka zamýšlí nad prolínáním sexuální asistence a prostituce a v závěru pak vymezuje rozdíly mezi těmito profesemi.

Rozhovor byl natočen 15. listopadu 2015 a jeho cílem je informovat zájemce a zájemkyně o tématu sexuální asistence. Snažíme se v něm zodpovědět nejčastěji kladené otázky, popsat, co se na poli sexuální asistence již realizovalo a co plánuje ROZKOŠ bez RIZIKA do budoucna. Také se v něm dozvíte některé postupy spojené se zaváděním sexuální asistence v České republice. Rozhovor s výkonnou ředitelkou a psychoterapeutkou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA Lucií Šídovou vedla Barbora Pšenicová, manažerka projektu Právo na sex.

středa, 11. 11. 2015 od 21:26

Sexuální asistence ANO nebo NE?

Klip k sexuální asistenci, který měl premiéru na naší konferenci: https://www.youtube.com/watch?v=ReuyXJOiDS8

iDnes: Česko má od minulého týdne prvních pět sexuálních asistentek, které budou tělesně či duševně handicapovaným lidem pomáhat pracovat s jejich sexualitou. Některé budou poskytovat konzultace, jiné budou asistovat aktivně. Podle stanoviska ministerstva vnitra sexuální asistence není v rozporu se současným trestním řádem.

Následující rozhovor byl pořízen během měsíce srpna. Jeho hlavním aktérem je Milan Langer, ředitel Trendu vozíčkářů. Dozvíte se v něm, jaký je postoj člověka, který se podílí na rozvoji sexuální asistence v ČR. Názory pana Langera jsou pro nás inspirativní a my věříme, že budou i pro vás. Rozhovor pro R-R natočila a vedla Bára Pšenicová.

Vážení novináři, vážené novinářky, zveme Vás na první mezinárodní konferenci k sexuální asistenci v ČR. Na pozvání ROZKOŠE bez RIZIKA přijedou do České republiky lidé, kteří ve Švýcarsku, Německu a dalších evropských zemích výrazně přispěli k rozvoji sexuální asistence. Jejich zkušenosti doplní kolegové a kolegyně z Česka zabývající se dlouhodobě sexuální i intimní asistencí v naší zemi. Konference se koná v úterý 3. listopadu od 9. do 17. hodin v prostorách Impact Hub Praha (Drtinova 557/10, Praha 5). Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ve dnech 24. - 26. 8. 2015 proběhl třídenní workshop s lektorkou Catherine Agthe Diserens. Cílem setkání bylo další prohloubení znalostí o tématu sexuální asistence. Catherine je sexuální pedagožka, která se sexualitě lidí s hendikepem věnuje na akademické úrovni a pochází z francouzské části Švýcarska. Fotografie z workshopu.

Pobočky ROZKOŠE bez RIZIKA (dále R-R) v Praze, Brně a Č. Budějovicích se příští týden otevřou veřejnosti. Lidé se mohou těšit na prohlídku poradenských center a ordinací R-R, povídání k sexuální asistenci nebo promítání filmu Magda aneb S tebou ne!, jehož scénář vychází z příběhů sexuálních pracovnic.

ROZKOŠ bez RIZIKA pořádá dne 3. listopadu 2015 mezinárodní konferenci s názvem Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě. Akce se uskuteční v Impact HUBu (http://www.hubpraha.cz/) v Praze.

Program je plánován od 9:00 do 17:00. Následně proběhne neformální promítání dokumentu organizace Inventura, který se věnuje tématu sexuality osob s hendikepem a sexuální asistenci.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Povolání sexuálních asistentek, které je v některých státech legalizované, umožňuje osobám s hendikepem, které by jinak žily zcela bez intimity, žít sexuální život. Náš článek, který napsala Andréane Williams, vypráví o tomto kontroverzním povolání. Byl zveřejněn v kanadském časopise Elle a je k dispozici na stránkách zde. Článek jsme převzali od Catherine Agthe Diserens a pro R-R jej v rámci projektu Právo na sex! přeložila Hana Bělíková.

Lidé s hendikepem čelí různým omezením, která se promítají do mnoha oblastí. Jednou z nich jsou také sexuální potřeby. Tabu v této oblasti prolamuje nezisková organizace Rozkoš bez rizika. Jak to zařídit, aby sexuální asistence nebyla za hranou zákona? Jak zjistit, kdo o sexuální asistenci stojí a kdo ne? A kdo to zaplatí? Téma pro ředitelku Rozkoše bez rizika Lucii Šídovou. Připravila Magdalena Trusinová. Záznam pořadu Za hranou k sexuální asistenci si můžete pustit na: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3441751

Ve dnech 1.2. 7. 2015 proběhlo v Praze již druhé setkání s organizací InSeBe k sexuální asistenci. Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky, kterými byly oba dny přímo napěchované. Našimi lektory byli opět Erich Hassler a Eva Zylka. Oba pocházejí ze švýcarského Curychu a oba jsou aktivní sexuální asistenti.

Následující odbornou studii napsala Catherine Agathe Diserens pro časopis „La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation" v roce 2009. Vyšel v čísle 47 a pro R-R ho přeložila z originálu Hana Bělíková. V textu se Catherine Diserens zamýšlí nad skutečností, která by neměla být opomíjena: musíme mít neustále na paměti, že existuje vysoké riziko generalizace. V životě však v oblasti intimních a velmi osobních potřeb existují pouze jedinečné situace. Nesmíme také směšovat fyzické a mentální hendikepy – citový a sexuální život se totiž u obou skupin neodehrává nutně stejným způsobem, a pokud bychom přijali pouze jednostrannou diskuzi, povede pouze k redukovanému přístupu a nedostatku respektu k danému člověku. I v rámci identického hendikepu existují nesčetné rozdíly.

Tento rozhovor byl pořízen mezi Ninou de Vries a Ruth Terinde, Gestalt terapeutkou a ředitelkou Institutu pro autismus v Ibbenbüren. Byl natočen v roce 2006 (jeho část nám poskytla Nina de Vries). Nina de Vries zde vystupuje jako sexuální asistentka klienta Adama, se kterou je rozhovor točen. Ruth je naopak terapeutkou, která začala následně s Adamem pracovat na popud Niny, v rámci rozhovoru je tazatelka.

Nabízíme vám možnost účasti na semináři s názvem „OD SRDCE K TĚLU". Lektorkou workshopu je Catherine Diserens, speciální pedagožka a zástupkyně mezinárodní organizace SEHP, která se zaměřuje již 20 let na práci se sexualitou u osob s hendikepem. Workshop proběhne v rámci projektu R-R Právo na sex.

Přednáška Niny de Vries byla prezentována autorkou v roce 2006 na kongresu v Gentu (Belgie) pořádaném organizací WIEW. Autorka se zamýšlí nad tématem sexualita u osob s hendikepem a popisuje svůj vztah k sexuální asistenci. Během přednášky také konkrétně popisuje některé obecné roviny této práce.

V reportáži hlavních zpráv TV Barrandov se redaktorka Anna Hájková zabývala sexuální asistencí v České republice. Za R-R v příspěvku hovoří Lucie Šídová, o sexuálních potřebách lidí s hendikepem mluví propagátor sexuální asistence Milan Langr a Vladana Augstenová, kteří absolvovali wokrshop R-R se švýcarskou organizací InSeBe: http://www.barrandov.tv/video/30726-nase-zpravy-23-4-2015 Reportáž začíná v čase 5:07.

Motto: „Když se chceš naučit masírovat, musíš se velmi poctivě a přesně naučit všechny hmaty, které daný systém vyžaduje. Pak přijde Tvá první masáž. V tu chvíli všechno naučené zapomeň a dotýkej se toho člověka intuitivně, dotýkej se ho srdcem". Osho

Následující text popisuje běžný den sexuálních asistentek a asistentů a vyzdvihuje zajímavé momenty této práce. Máme tak možnost udělat si obrázek o tom, kdo jsou klienti a klientky této služby, jak asistentky a asistenti pracují a s čím se při své práci setkávají. Závěr článku je věnován tzv. umění doteku, které je pro tuto práci důležité. Pro ROZKOŠ bez RIZIKA text napsali Erich Hassler a Eva Zylka, kteří se ve Švýcarsku zabývají sexuální asistencí už několik let. Článek doposud nebyl publikován.

Česká televize podpořila vznik dokumentárního filmu o sexuální asistenci. Právě teď se dokument připravuje a hledáme lidi, kteří by byli ochotní ve filmu vystoupit a podělit se o svůj příběh.

pondělí, 20. 4. 2015 od 11:20

Emilie Trice: Hon za intimitou

Emilie Trice je americkou kurátorkou, spisovatelkou a překladatelkou, pracující na volné noze v Berlíně. Narodila se v Pittsburgu, vystudovala Middlebury College a než se v roce 2006 přestěhovala do Berlína, pracovala v Gagosian Gallery. Tuto esej napsala na základě setkání s Ninou de Vries.

Autorka článku Eva Zylka se sexuálnímu doprovázení věnuje ve švýcarské organizace InSeBe už řadu let. Sama o této práci říká: „Není důležité být obzvláště atraktivní nebo mít zaručený recept na „dobrý" sex či ovládat 100 dokonalých technik. Při sexuální asistenci jde především o to, brát člověka, který stojí před vámi, naprosto vážně". Text vznikl na požádání R-R v prosinci 2014.

Nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R) se poslední dva roky snaží v České republice prolomit tabu kolem sexuální asistence. Na konci března pořádá unikátní kurz k sexuální a intimní asistenci. Dvacet zájemkyň a zájemců přijedou školit lidé ze švýcarské organizace InSeBe, kde se aktivnímu sexuálnímu doprovázení věnují přes deset let. Workshop je součástí projektu R-R „Právo na sex", jehož cílem je otevřít citlivé téma sexuality hendikepovaných a podpořit vznik profese sexuálních asistentek a asistentů v ČR.

V pořadu České televize 168 hodin se reportérky Kristina Ciroková a Tereza Robinson věnovaly našemu projektu k intimní a sexuální asistenci. O projektu R-R Právo na sex hovořila Lucie Šídová: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/215452801100322/video/

K napsání tohoto článku se dostávám díky projektu „Právo na sex" organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, jehož cílem je otevřít diskusi na téma sexualita u hendikepovaných osob a nabídnout institucím či jednotlivcům prohloubení znalostí o sexuální a intimní asistenci na základě spolupráce se švýcarskou stranou. Tento projekt je sponzorován Programem švýcarsko-české spolupráce.

Lucie Šídová je výkonnou ředitelkou a terapeutkou nevládní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která se přes 22 let zaměřuje na oblast sexbyznysu a pomoc ženám, které se v něm pohybují. Lucie vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě v Hradci Králové. Je psychoterapeutkou, soustředí se na témata odchodu ze sexuální práce, sexuálního násilí a rovných příležitostí.

čtvrtek, 26. 2. 2015 od 20:19

R-R pořádá workshopy k intimní asistenci

ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí v rámci projektu Právo na sex účast na workshopu s názvem Intimní asistence pro osoby s hendikepem. Lektorkou a lektorem workshopu jsou sexuální asistenti, pracovník a pracovnice organizace InSeBe ze Švýcarska.

Jelikož je v ČR kolem tématu sexuální a intimní asistence stále hodně nejasností, doptávaly jsme se během návštěvy u švýcarské organizace InSeBe na řadu věcí. Některé z našich otázek včetně odpovědí od kolegů a kolegyň z InSeBe najdete níže.

V rámci projektu Právo na sex jsme se vypravily během prosince 2014 na stáž do Švýcarska. Cílem bylo potkat se s lidmi, kteří právě téma sexuální a intimní asistenci zavedli ve Švýcarsku a zároveň jsou asistenty/asistentkami při sexuálním doprovázení (v našem případě obdoba sexuální asistence). Ve spolupráci se zástupci švýcarské strany jsme společně připravili workshopy, které nabízíme zájemcům a zájemkyním o profesi sexuální asistentky nebo asistenta a pracovníkům/icím v sociálních službách, kteří mají zájem začít pracovat se sexualitou svých klientů a klientek.

Přečtěte si rozhovor o profesi sexuálních asistentek a asistentů. Na otázky Ladislava Šumbery (server Lidé mezi lidmi) odpovídala výkonná ředitelka R-R Lucie Šídová. Originál rozhovoru najdete na: http://bit.ly/1kLeYAx.
     Od počátku 90. let se u nás stále častěji hovoří o právech handicapovaných. Boří se bariéry, které brání volnému pohybu lidem na vozíku, přibývají bezbariérové vozy veřejné dopravy, vznikají organizace hájící zájmy postižených a mnohá politická strana považuje za čest mít ve svém středu handicapovaného člověka. Lidé tleskají postiženým sportovcům, obdivují jejich výkony, ale málokdo si za těmito borci dokáže představit postiženého, co by obyčejného člověka, který má stejné potřeby jako každý jiný. „Zdravý člověk" se před nimi často ostýchá mluvit o svých zážitcích, a pokud se týká sexu, to už je úplné tabu.

EasyCookieInfo

« Březen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Audio příběh