English

Aktuality

Thumb
Thumb

Sex je náš dělá dobře mně i tobě aneb Zhodnocení prvního workshopu k sexuální asistenci

Fotografie z workshopu >>>

A konečně se ledy hýbou a my se můžeme začít těšit! Ve dnech 30-31. března 2015 se uskutečnil první workshop se švýcarskými partnery našeho projektu Právo na sex aneb intimní asistence pro lidi s postižením. Sešli jsme se v hojném počtu v hotelu Amarilis v Praze. Prostředí je bezbariérové a velice příjemné. Ze Švýcarska za námi přijeli dva zkušení aktivní sexuální asistenti Eva Zylka a Erich Hassler. Skupina účastníků a účastnic byla velice různorodá. Sešli se zde zástupci organizací pro lidi s postižením, pracovnice ze sexbyznysu, zdravotníci, lidé z pomáhajících profesí, i zástupce lidí s postižením. Někteří už měli i zkušenosti s pasivní formou sexuální asistence z praxe, někteří prošli výcvikem v práci s tělem, měli jsme mezi sebou i několik tantra masérů a masérek.

Na začátek jsme se všichni podělili o svá očekávání. Je moc fajn, že jsme si všichni dovolili klást svá očekávání vysoko, nenechali jsme si kazit nadšení pro věc tím, že zatím nemá sexuální asistence v ČR žádné pořádné zakotvení. Myslím, že by se tady mohlo do praxe uvést pořekadlo, „že není moudré říkat, že něco nejde. Protože se vždycky najde blbec, který to neví a udělá to“. (-: Za těchto okolností je myslím „blbec“ nanejvýš čestný titul.

Po důkladném prozkoumání našich očekávání nám Eva s Erichem představili stručnou historii, jak probíhala detabuizace postižení ve Švýcarsku. Za velice zajímavý postřeh považuji Evin výrok, že lidé s postižením budou pro zdravé lidi neatraktivní tak dlouho, jak se sami budou za neatraktivní považovat. Petr Eisner, odborník na sexualitu lidí s mentálním postižením k tomu dodal, že zvláště v ČR lidé s handicapem dostávají velmi malou odpovědnost k tomu, svojí sexualitu nějak řešit. Je logické, že lidé si hledají partnera, který jim má co nabídnout. Pokud sami lidé s postižením budou na sebe nahlížet jako na neperspektivní, tak se také tak budou jevit ostatním. Tato myšlenka nás všechny velmi oslovila. Dá se také považovat za velice pěkný počátek pro změnu přemýšlení o lidech s postižením i o samotné sexuální asistenci. Eva v této souvislosti zmínila, že její sen je, být jednou bez práce. Tedy, že sexuální asistenci už nikdo nebude potřebovat a lidé s hendikepem si budou hledat partnery/ky sami. Erich s ní v obou případech naprostou souzněl.

Dalším teoretickým tématem, kterému jsme se věnovali, byly rozdíly mezi prostitucí a sexuální asistencí. Rozdíly, které jsme si nastínili, byly většinou velmi jemné, ale přesto dost významné. Asi nejdůležitějším vodítkem je zde kontext a cíl, kterého má být dosaženo. Obecně totiž platí, že cílem sexuální asistence není v první řadě sexuální uspokojení, ale sexuální doprovázení. Doprovázení člověka s handicapem jeho sexualitou tak, aby mu to bylo příjemné, aby se sám naučil, jak jeho tělo funguje a prostřednictvím těla sexuálního asistenta/asistentky ochutnal, jak funguje tělo druhého člověka. Důležitá věc tady je, že neexistuje jedna sexuální asistence, je jich tolik, kolik jer klientů a klientek. Je vždy šitá konkrétnímu člověku na míru a za jeho spolupráce.

Tím jsme se elegantně přesunuli ke specifikům poskytování této služby lidem s těžkým mentálním postižením a s autismem. Základem je, aby se sexuální asistent uměl oprostit zcela od toho, kdo je on, jakým způsobem přemýšlí. Teprve, když je zcela vyprázdněný od sama sebe, může se začít na klienta ladit. Vnímat jeho mimiku, gesta, sledovat, co ho zaujme, co ho baví, co rád dělá. A zapojit potom techniky asistence do jeho přirozeného světa. Eva nám dávala příklad jednoho svého klienta s těžší formou autismu. Tento mladý muž měl velice rád pexeso. Eva ho s ním několik setkání hrála. Pak jednou přinesla pexeso se sexuální tématikou a sledovala, na které obrázky se klient nejvíc dívá. A potom velmi pomalu jemně začala s klientem věci, které na těch obrázcích byly, zkoušet. A šlo to.

Součástí workshopu ovšem nebyla jen teorie a diskuze (i když velmi živá a velice k věci), ale i praktická cvičení. Jejich cílem bylo hlavně si uvědomit, jaké to je, dávat k dispozici vlastní tělo, učit se své tělo správně vnímat, hledat svoje hranice a uvědomit si, proč je máme zrovna tam, kde jsou. Kdo je tam postavil? Jsme to my sami? Nebo naši rodiče? Společnost? Naše špatná zkušenost? Jde s nimi po tomto uvědomění hýbat nebo ne? A proč? Všechny tyto věci byly proto většinu z nás nové a přemýšlet tímto směrem nám dalo někdy velikou práci, ale určitě to za to stálo. Všichni jsme na tomto workshopu o kousek povyrostli a všichni už se velice těšíme na další díl workshopu a další díl práce na sobě, které nás čekají v červenci.

Fotografie z workshopu >>>

Ohlasy účastníků:

„Dnešní workshop je velkým posunem v ČR. Zhmotňuje se mi tu to, o čem jsem před 8 lety pouze psal.“

„Je to revoluční myšlenka, aby se tu pohnuly ledy, a dík patří ROZKOŠI bez RIZIKA. Sexuální asistence by měla být bezpečná pro lidi s hendikepem, ale i sexuální asistenty a asistentky.“
„Workshop mi otevřel dveře do sfér sexualit postižených lidí, kteří žijí v ústavech. Setkala jsem se s mnoha zajímavými lidmi, kteří právě pracují s lidmi s hendikepem a kteří sdílí jejich problémy a snaží se jim pomoci žít život co nejvíce podobný život jako zdravý jedinec.“

„Posílení vědomí, že SA u osob lidí s hendikepem je důležitý krok na cestě k jejich úplné svobodě, včetně práva dle úmluvy OSN na sexualitu.“

„Dověděl jsem se nové informace, ukotvil si pojmy i vlastní hranice. Zažil jsem různorodost, respekt a mohl sdílet své výstupy v práci se sexualitou. Potkal jsem nové inspirující lidi.“

„Je to zajímavý projekt, který pomůže lidem s hendikepem. Dostane právo na sex do povědomí více lidí, kteří chtějí pomáhat druhým, ale také veřejnosti, která je velice z dob totality tabuizována.“

„Běž tam! Všichni sociální pracovníci by to měli časem absolvovat jako povinnou součást jejich vzdělávání. A časem i osobní asistenti.“

„Inspirativní, neformální a intenzivní.“

„Výborná zkušenost, účast doporučuji.“

„Že se jedná o naprosto nové a že je moc fajn o něm mluvit s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost.“

„Člověk s atypickým způsobem podívá na své hranice ne en v oblasti sexuality, ale taky v různých „tajných“ zákulisích své osobnosti. A v neposlední řadě samotná problematika IA.“

„Workshop byl přínosný nejen z profesní stránky, ale i po stránce poznání sama sebe. Jsem ráda, že jsem poznala mnoho zajímavých lidí odlišných profesí.“

„Rozhodně bych doporučila (nejlépe všem kolegům z oboru i mimo něj). Nejvíce bych asi workshop doporučovala z důvodu celistvosti náhledu na tuto problematiku, která v naší zemi doposud chyběla. Zároveň bych pochválila úroveň workshopu z hlediska obsahu, organizace, ale také zážitkových cvičení.

Velmi zajímavé, přínosné pokud máš vážný zájem o téma intimní a sexuální asistence. Naprosto nevhodné pro ty, co jsou jen zvědaví nebo senzacechtiví. Workshop konfrontu se společenskými i osobními hranicemi. Učí úctě k člověku a jeho sexualitě. Nechává zažít respekt. Vyvolává otázky a celkově vede k uvolnění a posílení identity člověka – tedy alespoň u mě (-:“

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek