English

Aktuality

Thumb
Thumb

ROZKOŠ bez RIZIKA s La Stradou školila pražské strážníky

Fotografie z aktivity k sociálním hendikepům. Foto: Jana Poláková R-R

Program setkání byl složen z teoretických prezentací dokládaných příklady z praxe a aktivitami, které strážníci prožili na vlastní kůži. Ve hře vztahující se k sociálním hendikepům mohli zažít, jak může být obtížné udělat krok vpřed v případě různých překážek, s nimiž se ženy v sexbyznysu běžně setkávají, například když se sexuální pracovnice nemůže svěřit svým blízkým, bojí se obrátit na policii apod.

2014-12-04 14.59.00 2014-12-04 14.59.15

Během hry na ideální stát a jeho přístup k řešení prostituce se účastníci shodovali, že represivní opatření situaci nepomáhají. Diskutovali jsme zejména výhody a nevýhody legalizace prostituce. Za důležité byla považována vyváženost v právech, ale i povinnostech pro sexuální pracovnice. Diskutovány byly i způsoby placení daní. Ve skupině zazněly i nové pohledy, např. způsob platby za sexuální služby formou voucheru. Dle návrhu by finanční transakce za sexuální službu probíhala zákazník – státní účet – výplata sexuální pracovnici.

Ohledně prevence vstupu do sexbyznysu byla zmiňována důležitost fungování rodiny, význam výchovy a předávání sociálního kapitálu v rodině, problém vyrovnání startovacích možností pro děti, uplatnitelnost na trhu práce a dostatek pracovních příležitostí.

A co je důležité? Vzájemný respekt a úcta ke všem profesím, i to na školení zaznělo. Školení proběhlo v rámci grantu realizovaném La Stradou ČR v oblasti prevence kriminality podpořeném MHMP.

5 MHMP

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek