English

Aktuality

R-R se zaměří na problematiku násilí v sexbyznyse

Problematika komerčního sexu je v naší zemi tabuizována. Ve velkých městech sice tvoří klientelu přibližně z poloviny sexuchtiví našinci, přesto se veřejnost většinou tváří, že poptávka pochází od cizinců a bez nich by sexbyznys v ČR neexistoval. Ještě větším tabu je pak problém násilí, kterému jsou sexuální pracovnice vystaveny.

 

V ROZKOŠI bez RIZIKA (dále R-R) si myslíme, že strkáním hlavy do písku problémy nemizí, takže jsme se rozhodly tomuto tématu věnovat větší pozornost a zahájily jsme projet ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ. V minulém roce jsme na Moravě provedly prvotní pilotní průzkum. Výsledky potvrdily naše zkušenosti z poradenských center R‑R a terénní práce. Zkušenost s násilím mají více než dvě třetiny žen ze sexbyznysu. Problém umocňuje fakt, že oběti násilných činů nevyhledávají pomoc. K hlavním důvodům patří obava z diskriminace, msty útočníka a nedůvěra ke státním institucím.

 

Řada klientek R-R se navíc s násilím setkává už od svého dětství a dospívání. Některé se domnívají, že násilí k sexbyznysu patří a menší fyzické útoky proto tolerují. Navíc naráží nejen na násilí ze strany zákazníků, ale také svých manažerů, kolegyň nebo i partnerů.

 

Dalším aspektem je proměna sexuální scény. Prostituce se přesouvá z veřejných klubů do privátů, kde je hrozba násilí ze strany zákazníka větší. Ještě horší je situace u eskortních služeb, riziko napadení je téměř srovnatelné jako u práce na ulici. Ani oblasti komerčního sexu se nevyhnul současný ekonomický útlum. S poklesem výdělků se zvyšuje nabídka nechráněných tedy i více rizikových praktik a rovněž dochází k nárůstu násilí ze strany zákazníků.

 

Co připravujeme?

Pro naše klientky může být problémem podcenění bezpečnostních opatření a nedostatečné vyjasnění pravidel se zákazníkem. Během terénní práce se proto zaměříme na poradenství ke stanovení hranic ve vztahu sexuální pracovnice a zákazník.  

 

Působit budeme i na druhou stranu komerčního sexu, tedy na zákazníky. Připravujeme pro ně desatero dobrého chování, při jehož dodržování ochrání nejen poskytovalky sexuálních služeb ale i sami sebe.

 

V sociálním poradenství chceme více prostoru věnovat krizové intervenci pro klientky, které měly zkušenost s násilným jednáním. Počítáme i se spuštěním speciální tísňové linky. Projekt je zaměřen na oblastMoravskoslezského, Olomouckém a Zlínského kraje, které jsme zatím neměly možnost věnovat větší pozornost, přestože je zde hojně rozšířena skrytá prostituce v soukromých bytech.

 

Dvouletý projekt podpořila Nadace partnerství.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek