English

Aktuality

Thumb
Thumb

R-R přečkala bez úrazu kurz sebeobrany

V úvodní teoretické části jsme se seznámili s principem ostražitosti, který je dobré dodržovat při rizikovějších situacích, jako je cesta nočním městem, komunikace s lidmi pod vlivem alkoholu a drog apod. Hlavní zásadou je předjímat krizovou situaci a vyhnout se jí. Většina z nás si bohužel uvědomila, že tento princip často porušujeme. Klasickým příkladem takového chování je poslouchání hudby ze sluchátek a nevěnování pozornosti okolí, nedostatečné vnímání okolních lidí v místech jako jsou prostředky městské hromadné dopravy, restaurace a kluby apod.

Další část teorie byla zaměřena na právní minimum v problematice sebeobrany. Paragrafy 13 a 14 trestního zákona mluví o tzv. nutné obraně a krajní nouzi. Zjednodušeně řečeno nutná obrana znamená že, ten kdo se dopustí činu jinak trestného, není za takové jednání trestně odpovědný. Za nutnou obranu považuje takové jednání, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné trestním zákonem (nejčastěji útok proti životu či zdraví nebo útok proti majetku). Aby se tedy jednalo o nutnou obranu, musí takový útok hrozit přímo, tzn. hrozba musí být opravdová a bezprostřední, reakce na útok také musí být přiměřená útoku a hrozbě.

Podobnou okolností vylučující protiprávnost je i krajní nouze. Krajní nouzí je jednání, které by za jiných okolností mohlo být trestným činem, ale pachatel se ho dopustil v situaci, kdy odvracel přímo hrozící nebezpečí (např. vidíte na parkovišti v horkém dni v zamčeném autě sedět samotné malé dítě, které evidentně trpí horkem uvnitř auta, majitel auta se delší dobu nevrací a dítěti hrozí zdravotní újma. V takovém případě rozbití skla za účelem poskytnutí bude jednáním v krajní nouzi). I v případě krajní nouze se musí jednat o jednání přiměřené. Pokud při odvracení nebezpečí dojde ke stejnému nebo horšímu následku než jaký hrozil, nemůže se jednat o krajní nouzi. O krajní nouzi také nepůjde v případech, kdy přímo hrozící nebezpečí mohlo být odvráceno jinak, než činem, který být považován za trestný (zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/85403-snemovna-resi-nutnou-obranu-zaznelo-radikalni-reseni-nasilnik-nikdy-nemuze-byt-obet/).

Pak už jsme se věnovali možnému útoku a jeho scénáři, psychologii útočníka i oběti, chování v nebezpečných situacích a podobným tématům. Na konci kurzu jsme se shodli, že teoretická část byla hodně přínosná a zároveň stručná, takže zbylo dost času na praktická cvičení pádových technik a základních technik úderů a kopů. Nově získané obranné dovednosti jsme si mohli vždy procvičit ve dvojcích. Domů jsme si tak odvezli dostatek modřin, u kterých ale zůstalo, všem se povedlo přečkat kurz bez zranění.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí a více informací najdete na: http://ies.podaneruce.cz/kurzy/sebeobrana/

Fotografie z kurzu (Foto: Jan Losenický, R-R):

{phocagallery view=category|categoryid=13|limitstart=0|limitcount=0}

Workshop sebeobrany jsme mohli absolvovat díky projektům:
MOSTY K ROZVOJI – podpora dalšího vzdělávání a rozvoj poskytovaných služeb v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA“ financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita a ze státního rozpočtu České republiky (www.esfcr.cz).
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

oppa

NA CESTĚ K ROZVOJI – podpora dalšího vzdělávání v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky (www.esfcr.cz).

esf

 

 

 

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek