English

Aktuality

Thumb
Thumb

R-R Ostrava: Pozvánka na workshop k sexbyznysu a bezdomovectví

Na co se můžete těšit?

  • Představení služeb a novinek organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která pomáhá zejména ženám pracujícím v sexbyznysu.
  • Představení služeb a novinek organizace In IUSTITIA, která pomáhá zejména obětem trestné činnosti z nenávisti.
  • Shrnutí informací k tématu legislativní aspekty prostituce a problematika násilí na ženách v sexbyznysu.
  • Seznámení s výstupy projektu Ženy sobě (nové publikace a brožury).
  • Diskuse a prostor pro sdílení zkušeností a způsobů práce s klienty/kami v tématech vztahujících se k prostituci/násilí/bezdomovectví.

Co je cílem setkání?

  • Diskutovat problémy spojené s násilím páchaným na ženách, které jsou bez domova či v jiné obtížné situaci a sdílet případy dobré praxe.
  • Rozšířit nástroje pomoci ženám, které pracují v sexbyznysu a čelí nějaké formě násilí. Sdílet zkušenosti s otevíráním tématu práce v prostituci při kontaktu s klientkou a způsoby práce s tímto tématem.
  • Přemýšlet nad limity a přesahy poskytovaných služeb s ohledem na potřeby cílových skupin v diskutovaných tématech a otevírat možnosti případné institucionální a mezioborové spolupráce.

Kdo připravuje workshop?

Mgr. Jana Poláková – Manažerka sociálních služeb v R-R a sociální pracovnice v centru a v terénu v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, v níž pracuje od roku 2005. Vystudovala sociální práci na VOŠ v Praze 10 a sociální práci a sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je ve výcviku somatického koučování. Zabývá se tématem legalizace prostituce a pracovních podmínek osob v sexbyznysu.

Mgr. Monika StřelkováTerénní sociální pracovnice v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, , v níž pracuje od roku 2007. Vystudovala obor sociální práce se zdravotnickým profilem (Mgr. 2005) a obor sociální pedagogika – prevence a resocializace (Bc. 2006) Ostravské univerzity v Ostravě. V předchozím zaměstnání pracovala jako vedoucí terénní sociální pracovník v projektu zaměřeném na sociální bydlení, dále jako sociální pracovník v sociálně vyloučené lokalitě, metodik sociální služby zaměřené na práci s lidmi bez zaměstnání a sociální pracovník s rodinami s dětmi. Absolvovala akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, domácí násilí, mediaci, dluhovou problematiku, práci s krizí a traumatem. V roce 2008 ukončila 450 hodinový výcvik v systemické terapii „Umění pomáhat“. V dubnu 2015 ukončí 100 hodinový výcvik v Systemickém přístupu k práci s krizí.

Mgr. Petra Kutálková – Sociální pracovnice a lektorka. Působí v organizaci In IUSTITIA, o. s., a La Strada Česká republika, o. p. s. Věnuje se metodickému vedení týmů, analytické činnosti a sociální práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami. V minulosti pracovala např. s lidmi bez domova, v Centru romské kultury, učila odborné předměty na Střední romské škole sociální a Evangelické akademii Praha. Vystudovala obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní pokračuje ve studiu veřejné politiky na Fakultě sociálních věd téže univerzity.

ROZKOŠ bez RIZIKA – posláním organizace je zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u cílových skupin, ale následně i u širší populace. Cílovou skupinou jsou zejména ženy poskytující placené sexuální služby. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, v poskytování sociálních a terapeutických služeb a prosazování práv žen pracujících v sexbyznysu. Více na: www.rozkosbezrizika.cz.

In IUSTITIA – vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Více na: www.in-ius.cz.

Kontakt pro zájemce a zájemkyně:
Mgr. Monika Střelková
, ROZKOŠ bez RIZIKA, terénní sociální pracovnice R-R, tel.: 777 180 186, email:
ostravsko@rozkosbezrizika.cz. Přihlásit se můžete do 27. 4. 2015 na odkazu: http://goo.gl/forms/2Bckn6i4wQ. Účast Vám potvrdíme emailem.

Účast na workshopu je bezplatná. Počet účastníků a účastnic je omezen. Drobné občerstvení bude zajištěno.

logo esf jakodoma

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek