English

Aktuality

Thumb
Thumb

R-R nabízí zdarma přednášky k bezpečnějšímu sexu a dalším tématům

Kufřík s pomůckami k přednáškám o bezpečnějším sexu. Foto: Jan Losenický

Tématické bloky:

Partnerské vztahy a sex
Blok je určen pro děti od 15 let. Jeho obsahem jsou techniky i diskuze zaměřené na témata bezpečnějšího sexu, důsledků rizikového sex. života, antikoncepce, těhotenství, pohlavně přenosných infekcí, kde hledat pomoc… Program je interaktivní, děti si mohou osahat pomůcky k bezpečnějšímu sexu (kondomy, orální roušky, lubrikační gely, femidon..), různé druhy antikoncepce (tělísko, tablety..). Zároveň dětem demonstrujeme jak se všemi těmito pomůckami zacházet tak, aby je opravdu chránily. Máme zkušenost, že děti často ani neumí správně nasadit kondom. Tvrdíme, že na žádném jiném typu školení toto děti neuvidí a ani se to nedozví.
   Program je postaven bezpečně, aby se utvořila otevřená atmosféra, prostor pro sdílení a možnost řešení problémů. Součástí je i krabička na dotazy, díky které se účastníci a účastnice mohou anonymně zeptat na věci, na které se stydí zeptat lektorek přímo.

Prevence šikany a kyberšikany
Program je určen pro děti od 7 do 15 let. Je zaměřen na vztahy ve skupině jako je školní třída, kolektiv v NZDM apod. Zkoumá a pomáhá odhalit vzájemnou kooperaci dětí, jejich vzájemné vztahy, postavení jednotlivců atd. Soustředí se na techniky, které pomáhají odhalit skutečné vztahy ve skupině, případně i šikanu nebo kyberšikanu.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí, kde nás zajímá hlavně postoj dětí, jejich názory a to, co už o kyberšikaně a šikaně vědí, plus jak se jí i ony samy mohou ubránit. Děti se zde také dozví o speciálních pojmech jako je například sexting. Bohužel právě v oblasti intimity se na sociálních sítích velmi chybuje. Máme s tím praktické zkušenosti a víme co poradit, aby k podobným situacím v životě dětí a dospívajících nedocházelo.
   Program je hodně zaměřen na prevenci – tedy na přemýšlení a zamyšlení se nad tím, co o sobě zveřejňuji, kde, kdo má k těmto informacím přístup, jak svoje osobní údaje zabezpečit a proč je to důležité.

Jaké jsou mé hodnoty?
Tento přednáškový program je určen pro děti od 8 let dále a vždy je přizpůsoben věkové úrovni dětí. Věnuje se hodnotovým postojům, a mapování toho, jak to děti mají s hodnotami, co je konkrétně pro ně v životě důležité, potažmo, zda jsou ochotné jít za svým zájmem i když cesta není moc pohodlná.
   Snažíme se, aby děti samy přišly na to, že jsou v životě u jiné hodnoty než ty materiální a že i ony samy o ně víc stojí (rodina, kamarádi..). Vzhledem k tomu, že ROZKOŠ bez RIZIKA je na specialista na témata, které se vztahují k sexualitě, zaměřujeme se mimo klasických hodnot i na téma hodnoty partnerství oproti hodnotě sexu. Lidská sexualita a vztahy jsou naším know – how, v této oblasti jsme jedineční. Cílem je dětem ukázat, že hodnotou není samotný sex, ale vztah. Že sex bez vztahu není hodnota.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí. Cílem je, aby děti přišly na většinu samy, jejich osobní AHA! prožitek.

Moje hranice a pravidla
Program je zaměřen na děti od 10 let výše. Vždy je přizpůsoben věkové úrovni dětí. Věnuje se tomu, že v životě máme spoustu hranic, limitů, pravidel. Podporuje děti, aby se naučily rozeznávat, že některé pravidla a hranice jsou důležité a že je fajn si je držet. Učí také děti poznávat, kde jsou jejich vlastní hranice a pravidla. Program je hodně zaměřen na hranice ve vztahu k vlastnímu tělu, vlastní sexualitě. Pracujeme s vrstevnickými normami (kdo „to“ ještě nezkusil, je divnej..), mluvit budeme i o tom, že pokud je mi nepříjemné něco, co mi dělá někdo jiný, je v pořádku to odmítnout, vymezit se a to i v případě, že je to dospělý člověk. S dětmi budou probrány jednotlivé modelové situace a jejich řešení – jak se v dané konkrétní situaci zachovat.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí. Je zaměřen hlavně na to, aby si děti našly svou cestu, jak pracovat s hranicemi a aby samy poznaly, že někdy je nutné si své hranice (zejména hranice vlastního těla) hájit i proti autoritám.

Další informace včetne referencí najdete na: http://rozkosbezrizika.cz/nabizime/prednasky-a-besedy

csob

Projekt podpořila nadace ČSOB.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek