English

Aktuality

Thumb
Thumb

Pracovní den sexuálního asistenta a sexuální asistentky

Erich se pohodlně usadil ve svém vlakovém kupé a ponořil se do svých myšlenek. Je na cestě do Bernu, kde na něj bude čekat Nadine. Už se takto v Bernu scházejí na rande potřetí. Neutrálním slovem „rande“ se označují smyslově erotická setkání, při kterých se on jako sexuální asistent schází se ženami s hendikepem, které si ho objednaly. Nadine je mladá žena, která měla před dvěma lety nehodu, po které má ochrnuté dolní končetiny.

Erich si myslí, že by měla docela dobré šance navázat skutečný vztah, se zamilovaností a erotikou, tragédiemi a usmiřováním, sexem a rokenrolem. Ale ona se doposud stydí za své postižené tělo. Zatím ho skutečně nepřijala, toto „jiné“ tělo se všemi sexuálními možnostmi, které jí zbyly, přestože od břicha dolů nic necítí.

Erich doprovázel již celou řadu osudů, pomohl mnohým z nich, rozšířil jejich erotické schopnosti. Možná se mu to podaří i u Nadine. Má ráda, když jí masíruje tělo a říká jí, jak je to krásné. Zatím mu to úplně nevěří, ale její pochyby začínají ustupovat. Ptá se ho: „Existují vůbec muži, kterým by připadalo tělo s ochrnutýma a velmi hubenými nohama erotické?“ Erich jí odpověděl, že láska mění vnímání druhých. Pokud se do ní nějaký muž zamiluje, budou pro něj její nohy erotické, nezávisle na tom, jestli jí se vlastní nohy líbí nebo ne. „Ale proč by mě měl nějaký muž milovat?“ zeptala se Nadine. „Záleží na celkové osobnosti,“ odpověděl.

Při něžných dotecích se člověk tak snadno rozmluví. Možná se mu i s Nadine podaří společně truchlit nad všemi schopnostmi, které ztratila, a pak se radovat ze všech možností, které ještě má. Možná se mu podaří jí ukázat některé z možností, ze kterých se může těšit. Postižení je jejím nepřítelem. Ale někdy se stává, že se nepřátelé usmíří. Stanou se přáteli. Pokusí se jí v tom pomoci.
Nadine se ho nezeptá, proč se do ní nezamiluje. Ona už se do něj trochu zamilovala. Erich ne. Je „surogátem“ a tím chce i zůstat. Řekl jí, že je šťastně ženatý, je ve stabilním vztahu. Vyprávěl jí o své ženě Yvonně.
Na nástupišti si okamžitě všimne Nadine v kolečkovém křesle. Vyparádila se a tváří se laškovně. Je krásná, celá její bytost je krásná.

Co vede muže k tomu zvolit tuto neobvyklou činnost?
Erich odpovídá s úsměvem: „Má životní cesta mě nejprve svedla k tantře a pak k sexuální asistenci pro lidi s hendikepem. Zřídkakdy se ptám „proč“? K ničemu to nevede, jen k dalším otázkám. Život je prostě takový. Plyne. Vždy jsem byl a i nyní jsem otevřený všemu, co mi život klade za úkoly, výzvy a možnosti a já jim čelím. Může to samozřejmě také znamenat, že se rozhodnu proti některým věcem. Mám i tuto svobodu.“

Sexualita je stejně rozmanitá jako lidé. Dává nám radost ze života, životní energii, je individuální a různorodá a je součástí fyzické pohody každého z nás. Tantra je úžasná cesta k větší smyslnosti a smysluplnosti života. Tantrická masáž je jedním z prostředků, jak tantru předat. Tantra je o čisté radosti ze života, přitakání smyslnosti a tím životu jako takovému. Tantra nehodnotí. Neexistuje tu špatné nebo dobré. To je její hlavní zásadou, tak to chápu já, žiji podle toho a předávám to tak i druhým, kteří jsou na to připraveni a jsou tantře otevření.

Každý člověk, i ten s duševním nebo tělesným postižením, má právo na svou sexualitu a dnes je tento nárok uznáván a je čím dál častěji požadován. Při každodenní péči není vždy snadné vyslyšet touhu po smyslnosti, erotice, sexualitě, i když pečovatelé a pečovatelky s klienty tráví sebevíce času. Zprostředkovat lidem s postižením přístup k jejich sexualitě prostřednictvím sexuální asistence může být velmi prospěšné.

Sexuální asistence je láskyplné, otevřené, individuální, intimní setkání, erotický a smyslný zážitek. Já se dotýkám, přijímám doteky na kůži a na duši, prožívám je ve svém těle a i v postiženém těle probouzím tento prožitek při společném zážitku plném smyslnosti, erotiky a sexuálního uvolnění pro dobro těla i duše. Může to vést k větším sexuálním schopnostem a pocitu bezpečí, a to také v partnerství, o které usilujeme.

Je zde celá řada možností a vše závisí na přáních a představách postižených, což si rád předem vyjasňuji v důvěrném úvodním rozhovoru. Setkání se v zásadě odehrávají po vzájemné shodě a ve vzájemně úctě. Tím, že lidí s hendikepem znovuobjevují svá těla, poznávají jiné tělo a jeho smyslové vjemy, učí se sebelásce, odhalují erotogenní zóny, a to vše může být součástí svépomoci.
Setkání by v každém případě měla být důstojná, smyslná, intimní a uspokojit sexuální touhy, měla by to být oslava smyslů v příjemné a stimulující atmosféře, s výměnou něžných dotyků.

Sexuální asistence může otevřít cestu k sexuálnímu naplnění, ale nedokáže nahradit partnerství. Erich k tomu říká: „Já to chápu tak, že sexuální asistence je zejména o něžných, erotických dotycích a nejde zde primárně o sexuální akt. Láskyplná a smyslná náklonost a doteky dokážou také uspokojit touhy. Záleží na každém jednotlivci a na způsobu a míře jeho hendikepu.“

Tyto smyslné zážitky mohou navodit pozitivní vnímání těla a pozitivní přístup k životu. Vzájemnou láskyplnou a uctivou nákloností se stupňuje sexuální (sebe)zážitek a tím se zlepšuje také pocit vlastní hodnoty. Sexuální uvolnění vede k větší vyváženosti, což má pozitivní vliv na každodenní život. A vyrovnané, sebevědomé vystupování dává větší šance na navázání partnerství.

V těch případech, kdy není možné navázat partnerský vztah, jsou něžné doteky a uspokojení individuálních sexuálních potřeb také součástí pozitivního pocitu ze života, na který má nárok každý z nás. Sexuální asistence je zde jednou z možností, jak tento nárok uplatnit.

U sexuální asistence se nejedná o mechanickou činnost, ale o aktivitu, při které je navozena intimita a blízkost. Souvisí s tím určité nebezpečí hluboké emocionality, která však v uvedeném rámci nemůže být naplněna. Je proto vždy důležité, aby se předem jasně vymezily hranice, což v určitých případech může také vést k tomu, že se toužené setkání nezrealizuje.

Pokud na obou stranách panuje potřebná schopnost vcítit se do druhého, vzájemně se respektovat, akceptovat osobní hranice zúčastněných, již nic nestojí v cestě láskyplnému, něžnému, naplňujícímu setkání.


Evě je 48 let a pracuje řadu let jako sexuální asistentka. Mezi její klientelu patří výlučně muži, přestože své služby nabízí také ženám. Na dnešní den má sjednané tři schůzky velmi odlišné povahy. V kalendáři má zaznamenanou schůzku s tělesně postiženým mužem v jeho bytě. Pak navštíví 83letého muže v domově důchodců a nakonec se setká s mužem bez postižení, který na ni bude čekat v hotelu.

Tělesně postižený Stefan žije ve vlastním bytě a v důsledku těžkého hendikepu vyžaduje 24hodinovou péči. Střídá se u něj po směnách několik asistentek. Ne každý dokáže otevřeně mluvit o sexuální asistenci. A tak si Stefan může domluvit schůzky s Evou, jen když o něj zrovna pečují vybrané asistentky, které nemají žádný problém s aktivitami jejich zaměstnavatele.

Eva jezdí za Stefanem každých 14 dní, a to již dva roky. Za tu dobu se sblížili. Nejen fyzicky, ale také duševně, protože si povídají o tom, co daný den zažili, o malých a velkých bolístkách, vizích, snech a přáních. Eva Stefanovi naslouchá, odpovídá, radí, směje se s ním, povzbuzuje ho nebo ho i utěšuje, když jí vypráví, jak mu někdo ublížil nebo urazil jeho důstojnost. Stefan bývá často kvůli svému těžkému postižení a nesrozumitelné, koktavé výslovnosti nedoceňován a ostatní ho považují za duševně postiženého nebo s trpícího poruchami učení. Přitom je nadmíru inteligentní. I v oblasti sexuality otevřeně a jasně formuluje svá přání. Nikdy by od ní nepožadoval nic, co by překračovalo její hranice. Jedná se o setkání plná vzájemné úcty a respektu.

83letého Karla, který po mrtvici již nedokáže mluvit, navštěvuje Eva jednou měsíčně. Zdá se, že ani mluvit nechce, protože nevolí žádný jiný způsob komunikace s pečovateli, přestože by toho byl schopen. Karl je na vozíčku, protože se nedokáže sám pohybovat. Aby Evě z časového i fyzického hlediska ulehčili práci, tj. aby nemusela Karla svlékat a zvedat z vozíčku na postel, pečovatelé domova ho na schůzku vždy „připraví“. Když Eva přijde, leží Karl v lehkém oblečení v posteli. Vždy nosí inkontinenční plínky, protože trpí močovou a střevní inkontinencí.

Eva schůzku vždy zahájí tím, že se snaží zjistit, zda je Karl vůbec na setkání připraven. Letmý úsměv, lehké zabručení, malý pohyb neochrnuté ruky, to vše musí vnímat, zařadit, komunikovat a vyčkat, jak Karl bude reagovat. Eva opatrně položí jeho ruku na svá prsa. Stáhne ruku zpět? Stiskne je jemně? To jsou formy jejich vzájemné komunikace.

Karl má stále ještě erekci, ale dlouho nevydrží a rychle ochabne. I přes vysoký věk se velmi rychle vzruší. Když mu Eva jemně masíruje penis, zhluboka dýchá. K výronu však již nedojde. Protože je Karlovo srdce v důsledku věku poměrně zesláblé a nelze ho již tak zatížit, musí Eva postupovat opatrněji a pečlivěji než u zdravých klientů. Proto nenechá Karla vyvrcholit, to by mohla být příliš vysoká zátěž pro jeho srdce. Karl v pečovatelském domově již nekomunikuje, protože nechce. Ale když ho navštíví Eva, tak udělá z tohoto pravidla výjimku. „Anoooo,“ zazní chraplavým hlasem, když se ho Eva zeptá, zda je vítána.

Peterovi je 45 let a je na vrcholu svého života. Je single a má velmi náročnou práci, která ho zatěžuje. Je neustále pod stresem a bojuje s velkými obavami. Ještě nikdy neměl přítelkyni. Peter byl v dětství obětí sexuálního zneužívání, což vedlo k tomu, že se u něj vyvinulo narušené vnímání sexuality, k tématu se staví vyhýbavě. Jeho psycholožka mu poradila, aby dodatečně k terapii vyhledal sexuální asistentku, která by měla odvahu s Peterem opatrně pracovat i na fyzické rovině.

Eva a Peter se scházejí v hotelovém pokoji, který si Peter pronajal. Je pro něj důležité, aby se scházeli na neutrálním místě, protože by pro něj bylo příliš intimní s Evou sdílet svůj byt. Ona to chápe. Eva přinese několik věcí, aby střízlivě zařízenému hotelovému pokoji dala trochu erotičtější náboj. Přinesla mimo jiné jemné šátky, vůně, svíčky a hudbu. Peter chce, aby s ním Eva byla dvě hodiny, protože potřebuje čas, než se odváží postavit se své výzvě. Nejprve proběhnou úvodní rozhovory. Jak na tom aktuálně Peter je? Co by si v následující hodině/hodinách přál? Následuje několik prvotních lehkých doteků. První seznámení s ženským tělem. Eva přitom vědomě zůstává pasivní. Umožní mu, aby svým tempem prozkoumal její tělo a poznal to, co chce poznat. Někdy je přitom nahý, ale ne vždy. Někdy si přeje, aby Eva byla nahá, ale ne vždy. Záleží to na tom, kolik intimity v ten daný den Peter dokáže snést…

Proč se někdo jako Eva rozhodne provozovat tuto neobvyklou činnost?
Eva odpovídá spontánně: „Vnímám tu potřebu, zoufalství, touhu lidí po blízkosti a sexualitě a vím, že mám schopnost je na této cestě doprovázet, podpořit a pomoci jim. Dělám tedy to, co je potřeba. Sexualita je síla, která nás obvykle provází celý život, pohání nás kupředu, vyžaduje naplnění, dominuje, ale dokáže také sbližovat a uzdravit. Tváře sexuality jsou tak rozmanité a četné, že je nelze popsat jako jeden koncept. Je chybou myslet si, že stačí, aby člověk měl mnoho sexuálních zkušeností nebo měl v repertoáru celou řadu technik nebo rozsáhlé odborné znalosti. Při sexuální asistenci mi nic z výše uvedeného nepomůže. Jde zde o setkávání, a to setkávání autentické, skutečné, upřímné, jde o navázání blízkosti. Jeden indický mystik ve své době úžasně zformuloval popis „umění doteku“. Jeho slova lze vztáhnout také na sexualitu a dotyky obecně.

Umění doteku (volně podle autora Osho)

Dotyk je něco, co se ze začátku sice můžeš naučit, ale
nikdy nebudeš vědět vše. Stále to pokračuje dál a dál a tvé
zkušenosti se neustále prohlubují, jsou silnější a silnější. Dotek je
jednou z nejsubtilnějších forem umění – není to jen otázkou zručnosti.
Je to spíše otázkou lásky.

Nauč se techniky – a pak je zase zapomeň. Pak jen vnímej city a
nech se jimi vést. Až se při svém učení dostaneš do hloubky,
devadesát procent práce bude vznikat z lásky,
jen deset procent bude o technice. Prostým dotykem se
cosi v těle uvolní.

Když miluješ a cítíš s druhým soucit a jsi si vědom jeho
největší hodnoty, když s ním nezacházíš jako s mechanismem, který je potřeba spravit,
ale jako s neuvěřitelně cennou energií, když jsi vděčný,
že ti důvěřuje a dovolí ti, aby sis s jeho energií hrál –
pak získáš postupně pocit, jako bys hrál na varhany.
Celé tělo se stane klávesami na varhanách a ty ucítíš,
jak v hloubi těla vzniká harmonie.
Pomoc se nedostane jen druhému, ale pomáháš i sám sobě.

Buď zbožný. Až se budeš dotýkat cizího těla, buď zbožný –
jako by v tu chvíli byl přítomen Bůh a ty jsi mu sloužil.
Nech svou energii proudit. A jakmile ucítíš, jak tělem proudí energie
a tato energie vytváří novou harmonii, pocítíš nevídané nadšení.
Upadneš do hluboké meditace.

Při dotycích se pouze dotýkej. Nemysli na jiné
věci, jen tě rozptylují. Vnímej své prsty, ruce, jako by se v nich
soustředilo tvé bytí, tvá celá duše. Neomezuj své doteky jen na tělo.
Celá tvá duše prostoupí do těla druhého,
pronikne jím, uvolní ty nejhlubší napětí. Udělej z toho hru.
Nepřistupuj k tomu jako k práci. Hraj si a užívej si.
Směj se a rozesměj i druhého.
Při dotýkání navazuješ spojení s jádrem jiného těla a cítíš, co mu chybí.
Cítíš, kde je tělo neúplné a tato místa naplníš. Pomáháš, aby tělesná energie
nebyla nadále roztříštěná, nebyla nadále v rozporu. Když se
tělesné energie sladí a souzní spolu jak v orchestru, splnil jsi svůj cíl.

Zacházej tedy s tělem druhých s úctou. Tělo je svatyní boží, svatou nádobou.
Zdokonaluj se ve svém umění s hlubokou úctou, s oddaností. Je to jedna
z nejkrásnějších věcí, které se můžeš naučit.

březen 2015
Erich Hassler (sexuální poradce a sexuální asistent ISBB + InSeBe)
Eva Zylka (sexuální poradkyně a sexuální asistence ISBB + InSeBe)
http://www.insebe.ch/

Přeložila organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek